The Repository of VTEI
Collection: Всеукраїнські конференції
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27938 Фестивалі як інструмент підвищення привабливості туристичних дестинацій Чорна Н.М. 2022-09-19 8
27936 Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-09-19 10
27828 Аналіз ринку туристичних послуг України Стратійчук В.М. 2022-08-19 20
27801 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. 2022-08-12 20
27798 Сутність діагностики економічного потенціалу підприємства готельного господарства Вівсюк І.О. 2022-08-12 28
27770 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії Ніколіна І., Мукомел А. 2022-08-10 25
27764 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. 2022-08-10 23
27579 Дистанційна форма навчання як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В. 2022-05-19 83
27559 Сучасні гігієнічні вимоги до питної води Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-15 110
27533 Ресторанній бізнес в Україні та світі Пахомська О.В., Анголюк М.А. 2022-02-15 69
27504 Сучасні системи водоочистки для харчових підприємств Пахомська О.В. 2022-02-14 58
27422 Інформаційні технології в сучасному освітньому середовищі Тимкова В.А. 2022-02-14 72
27331 Ймовірнісне програмування: історія та сучасність Радзіховська Л., Котов В. 2021-12-30 91
27323 Телескопія як словотворчий засіб сучасної англійської мови Тимощук Н.М. 2021-12-08 101
27290 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. 2021-10-11 112
27211 Економіко-організаційні проблеми формування стратегії розвитку маркетингу послуг в умовах нестабільного ринкового середовища готельно-ресторанного бізнесу Постова В.В. 2021-09-22 173
27085 Конкурентоспроможність в ресторанному бізнесі Постова В.В. 2021-04-12 140
26910 Проблеми внутрішнього аудиту в банківських установах Кудирко О.М., Разборська О.О. 2021-03-05 128
26684 Інноваційні підходи у сфері підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування Лозовський О.М. 2021-02-09 167
26583 Соціальна реклама як маніпулятивний інструмент психологічного впливу Головчук Ю.О. 2021-02-01 195
1