The Repository of VTEI
Collection: Всеукраїнські конференції
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29401 Роль сільського туризму у забезпеченні сталого розвитку територій Чорна Н.М. 2024-06-17 19
29397 Новітні комунікаційні технології та їх місце в діяльності туристичних підприємств Чорна Н.М. 2024-06-17 15
29386 Загрозливий стан повітряного середовища в Україні Кізюн А.Г., Гріщенко І.Є. 2024-06-17 14
29384 Шляхи забезпечення екологічної безпеки сільського господарства Кізюн А.Г., Корчак І.О. 2024-06-17 20
29379 Цифрові технології у системі маркетингу туристичних дестинацій Свинарчук В.В., Кізюн А.Г. 2024-06-14 33
29378 Інновації у туризмі: сучасні підходи до управління туристичними об’єктами Кізюн А.Г., Фефелов В.О. 2024-06-14 26
29377 Роль готельних агрегаторів в туристичній сфері Волинець О.О., Кізюн А.Г. 2024-06-14 23
29376 Регіональний туризм в Україні: стан та перспективи розвитку Єфремов Д.І., Кізюн А.Г. 2024-06-14 27
29375 Вплив SMM на підприємства туристичної індустрії Кізюн А.Г., Фуркевич А.В. 2024-06-14 24
29374 Туристичний попит та фактори його формування на міжнародному ринку Довгий Н.Р., Кізюн А.Г. 2024-06-14 29
29250 Розробка стратегії партнерських відносин закладів ресторанного бізнесу з фермерськими господарствами Постова В.В. 2024-03-11 125
29247 Кopпopaтивнa культуpa cучacнoгo пiдпpиємcтвa Пoпecкo А., Пaвлюк Т. 2024-03-11 100
29176 Кореляційний аналіз середньомісячної заробітної плати за трьома факторами Московко В., Радзіховська Л. 2024-01-15 81
29103 Використання Wellness-туризму як ефективної форми відновлення здоров'я Антонюк К.Г., Горбатюк Ю.О. 2023-10-16 117
29102 Перспективи розвитку Wellness–індустрії в готельному господарстві України Антонюк К.Г., Севастьянова А.І. 2023-10-16 141
29061 Аспекти діяльності UNCTAD щодо оцінки творчих галузей економіки Мельничук О.П. 2023-09-14 98
28994 Аналіз якості питної води для задоволення потреб населення у м. Вінниці в умовах воєнного стану Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2023-08-29 106
28940 Кібергігієна в умовах діджиталізації освітнього простору Половенко Л.П., Мерінова С.В. 2023-07-14 181
28910 Розвиток готельно-ресторанних підприємств в умовах кризи Онищук Н.В. 2023-07-12 115
28810 Вплив війни в Україні на розвиток європейського та національного туристичного ринку Онищук Н.В. 2023-07-11 105