The Repository of VTEI
Collection: Всеукраїнські конференції
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27579 Дистанційна форма навчання як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В. 2022-05-19 36
27559 Сучасні гігієнічні вимоги до питної води Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-15 82
27533 Ресторанній бізнес в Україні та світі Пахомська О.В., Анголюк М.А. 2022-02-15 50
27504 Сучасні системи водоочистки для харчових підприємств Пахомська О.В. 2022-02-14 35
27422 Інформаційні технології в сучасному освітньому середовищі Тимкова В.А. 2022-02-14 44
27331 Ймовірнісне програмування: історія та сучасність Радзіховська Л., Котов В. 2021-12-30 62
27323 Телескопія як словотворчий засіб сучасної англійської мови Тимощук Н.М. 2021-12-08 77
27290 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. 2021-10-11 96
27211 Економіко-організаційні проблеми формування стратегії розвитку маркетингу послуг в умовах нестабільного ринкового середовища готельно-ресторанного бізнесу Постова В.В. 2021-09-22 140
27085 Конкурентоспроможність в ресторанному бізнесі Постова В.В. 2021-04-12 110
26910 Проблеми внутрішнього аудиту в банківських установах Кудирко О.М., Разборська О.О. 2021-03-05 103
26684 Інноваційні підходи у сфері підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування Лозовський О.М. 2021-02-09 140
26583 Соціальна реклама як маніпулятивний інструмент психологічного впливу Головчук Ю.О. 2021-02-01 167
26581 Особливості застосування інноваційних концепцій розвитку у формуванні ефективної маркетингової стратегії. Головчук Ю.О. 2021-02-01 112
26402 Міжкультурна комунікація як передумова іншомовної підготовки фахівців сфери туризму Бондар Н.Д. 2021-01-21 108
26394 Основні аспекти підготовки студентів-перекладачів для роботи в багатонаціональному середовищі Бондар Н.Д., Бондар О. 2021-01-21 159
26348 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2021-01-18 102
26339 The effect of the agricultural extension service of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. 2021-01-18 119
26331 Market infrastructure of oilseed and its products Довгань Л. І., Довгань Ю. В. 2021-01-18 113
26326 Використання інструментів цифрового маркетингу для просування інноваційних рослинних олій Довгань Ю. В. 2021-01-18 127
1