The Repository of VTEI
Collection: Публікації
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28532 Вплив інформаційних технологій на формування професійних компетентностей економістів Гусак Л.П. 2023-05-01 20
28525 Напрямки удосконалення інформаційної безпеки підприємств Яремко С., Радзіховська Л. 2023-03-22 32
28510 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. 2023-03-02 31
28449 Соціальне підприємництво: особливості та перспективи розвитку Богацька Н.М. 2023-02-28 16
28403 Формування у студентів української громадянської ідентичності на кураторських годинах Заюков І.В. 2023-02-24 15
28391 Реалізація пріоритету «взаємодіючий регіон» в межах транскордонного співробітництва Україна - ЄС в сучасних умовах Заюков І.В. 2023-02-23 16
28390 Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В., Довгань Л.І. 2023-02-23 16
28197 Складові професійної компетентності викладача закладу вищої освіти Тимкова В.А. 2023-02-06 23
28033 Пропозиції щодо модернізації формату «Casual Dining» в ресторанному бізнесі Постова В.В. 2022-11-24 24
27938 Фестивалі як інструмент підвищення привабливості туристичних дестинацій Чорна Н.М. 2022-09-19 30
27936 Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-09-19 47
27828 Аналіз ринку туристичних послуг України Стратійчук В.М. 2022-08-19 199
27801 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. 2022-08-12 61
27798 Сутність діагностики економічного потенціалу підприємства готельного господарства Вівсюк І.О. 2022-08-12 69
27770 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії Ніколіна І., Мукомел А. 2022-08-10 86
27764 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. 2022-08-10 67
27579 Дистанційна форма навчання як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В. 2022-05-19 170
27559 Сучасні гігієнічні вимоги до питної води Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-15 170
27533 Ресторанній бізнес в Україні та світі Пахомська О.В., Анголюк М.А. 2022-02-15 115
27504 Сучасні системи водоочистки для харчових підприємств Пахомська О.В. 2022-02-14 288