The Repository of VTEI
Collection: Практичні завдання
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27573 Українська мова за професійним спрямуванням / The ukrainian language for specific purposes. Завдання для практичних занять Тимкова В.А. 2022-04-27 106
27564 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 59
27531 Технології харчових виробництв/завдання до лабораторних занять: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 38
27521 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 78
27421 Туристичне краєзнавство: завдання до практичних занять Кізюн А.Г., Лук`янець А.В. 2022-02-03 48
27225 Макроекономіка. Завдання до практичних занять Павлюк Т. І. 2021-09-24 1506
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. 2021-04-12 198
27081 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. 2021-04-08 166
27066 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. 2021-04-01 447
26976 Економічна теорія : завдання до практичних занять. Павлюк Т. І. 2021-03-15 900
26975 Теорія фінансово-господарського контролю : збірник практичних завдань з дисципліни Даценко Г. В. 2021-03-15 171
26973 Теорія фінансово-господарської діяльності : збірник практичних завдань для практичних занять з дисципліни Даценко Г. В., Ковальчук С. П. 2021-03-15 166
26890 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. 2021-03-05 274
26739 Операційний менеджмент: завдання до практичних занять Лозовський О.М. 2021-02-10 953
26665 Туристичні дестинації: завдання до практичних занять Корж Н.В. 2021-02-08 452
26662 Revenue менеджмент: завдання до практичних занять Корж Н.В. 2021-02-08 327
26655 Ресторанна справа: завдання до практичних занять Постова В.В. 2021-02-08 4121
26634 Фізичне виховання. Настільний теніс. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Чехівська Ю.С. 2021-02-04 504
26633 Фізичне виховання. Легка атлетика. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Пуздимір М.І. 2021-02-04 564
26632 Фізичне виховання (спеціальна медична група). Завдання до практичних занять: освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань. Сальникова С.В. 2021-02-04 155
1