The Repository of VTEI
Collection: Практичні завдання
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28733 Менеджмент готелів і ресторанів Рябенька М.О. 2023-07-06 0
28501 Організація зовнішньоторговельних операцій = Foreign trade transactions management Ковтун Е.О. 2023-03-01 1
28499 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. 2023-03-01 1
28484 Управління персоналом = Рersonnel management Бондарчук Л.В. 2023-03-01 1
28426 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В., Горшков М.А. 2023-02-24 1
28361 Державна служба = Рublic service Махначова Н.М. 2023-02-23 1
28334 Державна служба Махначова Н.М. 2023-02-21 1
28299 Теорія організації = Тheory of organization Іванченко Г.В. 2023-02-21 1
28099 Атестаційний екзамен = Certification exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. 2022-12-20 1
28046 Міжнародне технічне регулювання = Іnternational technical regulation Паламарчук В.І. 2022-11-24 1
28030 Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design Паламарчук В.І. 2022-11-21 1
28016 Оцінка відповідності = Сonformity assessment Паламарчук В.І. 2022-11-18 1
28012 Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management Паламарчук В.І. 2022-11-18 2
27931 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гулівата І.О. 2022-09-13 2
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. 2022-09-12 1
27916 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. 2022-09-12 2
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. 2022-09-05 16
27852 Психологія Штифурак В.Є. 2022-09-05 8
27837 Атестаційний екзамен = Certification exam Павлюк Т., Мартинова Л., Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. 2022-08-29 214
27785 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. 2022-08-11 16