The Repository of VTEI
Collection: Практичні завдання
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27931 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гулівата І.О. 2022-09-13 0
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. 2022-09-12 0
27916 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. 2022-09-12 0
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. 2022-09-05 15
27852 Психологія Штифурак В.Є. 2022-09-05 7
27573 Українська мова за професійним спрямуванням / The ukrainian language for specific purposes. Завдання для практичних занять Тимкова В.А. 2022-04-27 200
27564 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 83
27531 Технології харчових виробництв/завдання до лабораторних занять: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 61
27521 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 110
27421 Туристичне краєзнавство: завдання до практичних занять Кізюн А.Г., Лук`янець А.В. 2022-02-03 69
27225 Макроекономіка. Завдання до практичних занять Павлюк Т. І. 2021-09-24 1619
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. 2021-04-12 243
27081 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. 2021-04-08 189
27066 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. 2021-04-01 515
26976 Економічна теорія : завдання до практичних занять. Павлюк Т. І. 2021-03-15 937
26975 Теорія фінансово-господарського контролю : збірник практичних завдань з дисципліни Даценко Г. В. 2021-03-15 215
26973 Теорія фінансово-господарської діяльності : збірник практичних завдань для практичних занять з дисципліни Даценко Г. В., Ковальчук С. П. 2021-03-15 187
26890 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. 2021-03-05 299
26739 Операційний менеджмент: завдання до практичних занять Лозовський О.М. 2021-02-10 1037
26665 Туристичні дестинації: завдання до практичних занять Корж Н.В. 2021-02-08 480
1