The Repository of VTEI
Робоча програма
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29112 Соціальна відповідальність підприємства = Corporate social responsibility Мартинова Л., Павлюк Т. 2023-11-03 0
29111 Теорія та історія соціального забезпечення = Theory and history of social welfare Павлюк Т. 2023-11-03 0
29110 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Павлюк Т. 2023-11-03 0
29075 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. 2023-09-22 0
29071 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Хачатрян В., Стратійчук В. 2023-09-18 0
29058 Міжнародна торгівля = International trade Мельничук О.П. 2023-09-14 0
29057 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. 2023-09-14 0
29045 Аналітика в міжнародному бізнесі = Аnalytics in the international business Мельничук О.П. 2023-09-13 3
29038 Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації = Global economic elites and transnational corporations Кульганік О.М. 2023-09-13 0
29036 Інновації в міжнародних економічних відносинах = Innovations in international economic relations Стратійчук В.М. 2023-09-13 0
29035 Антикризове управління в міжнародному бізнесі = Crisis management in international business Хачатрян В. 2023-09-13 0
29025 Управління лояльністю споживачів = Consumer loyalty management Поліщук І.І. 2023-08-29 1
28975 Інноваційні технології ресторанної продукції = Innovative technologies of restaurant products Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2023-08-28 0
28973 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. 2023-08-28 0
28970 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. 2023-08-28 0
28969 Виробнича (переддипломна) практика = Practical training (pre-diploma) Поліщук І.І. 2023-08-28 0
28966 Українська мова за професійним спрямуванням = The ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. 2023-08-28 0
28965 Практична стилістика української мови = Practical stylistics of Ukrainian Тимкова В.А. 2023-08-28 0
28956 Управління якістю в туризмі = Quality management in tourism Чорна Н.М. 2023-07-19 0
28954 Стратегічний маркетинг в туризмі = Strategic marketing in tourism Онищук Н.В. 2023-07-19 0