The Repository of VTEI
Робоча програма
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28199 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. 2023-02-06 0
28168 Управління державним боргом = National debt management Прутська О.О. 2023-01-19 0
28159 Фінансовий ринок = Financial market Прутська О.О. 2023-01-13 0
28158 Фінансування бізнесу = Вusiness financing Прутська О.О. 2023-01-13 0
28157 Державна фінансова стратегія = State financial strategy Прутська О.О. 2023-01-13 0
28156 Банківська система = Вanking system Прутська О.О. 2023-01-13 0
28154 Поведінкові фінанси = Вehavioral finance Прутська О.О. 2023-01-13 1
28126 Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purpose Тимощук Н.М. 2023-01-04 0
28124 Міжнародні стратегії економічного розвитку = Іnternational strategy of economic development Стратійчук В.М. 2023-01-04 0
28111 Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів = Іnternational ethics standards for accountants Китайчук Т.Г. 2022-12-27 0
28106 Концепції та ресторанний креатив = Concepts and restaurant creativity Постова В.В. 2022-12-26 1
28102 Управління персоналом = Рersonnel management Іванченко Г. 2022-12-22 0
28101 Пенсійне забезпечення в Україні = Retirement in Ukraine Романовська Ю. 2022-12-22 0
28098 Соціальна політика = Social policy Романовська Ю. 2022-12-19 1
28097 Соціальна політика = Social policy Романовська Ю. 2022-12-19 1
28096 Соціальне страхування = Social insurance Романовська Ю. 2022-12-19 0
28092 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства = Аccounting and analytical support of the economic security of an enterprise Китайчук Т.Г. 2022-12-19 0
28090 Бухгалтерський облік = Аccounting Китайчук Т.Г. 2022-12-19 0
28085 Бухгалтерський облік = Аccounting Китайчук Т.Г. 2022-12-19 0
28075 Атестаційний екзамен = Аttestation exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. 2022-12-12 0