The Repository of VTEI
Кафедра права
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28429 The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent Iasechko S., Puzyrnyi V., Puzyrna N., Kostiuk N., Bakhnovsa I., Litvinova I. СSc 2023-02-24 62
28420 Загальнолюдські принципи права як універсальні нормативні засади = General principles of law as a universal regulatory framework Бахнoвська І.П., Сова Ю.В. Сун 2023-02-24 497
28419 Щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером як вид відпустки за особливий характер праці Бахновська І.П. Знп 2023-02-24 113
28415 Актуальні питання порушення законодавства щодо незаконної вирубки лісу Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Сун 2023-02-24 220
28414 Причини та умови скоєння службовими особами злочинів у сфері господарської діяльності = Сauses and conditions of communication of officials of crimes in the field of economic activity Бахнoвська І.П., Білосс І.М. Сун 2023-02-24 209
28413 Правознавство = Science of law (Jurisprudence) Костюк Н.П. Рп 2023-02-24 2
28412 Юридична природа соціальної справедливості як складова частина принципу справедливості Бахнoвська І.П., Слободиська О.А., Сун 2023-02-24 56
28411 Аналіз законодавчого регулювання соціальної підтримки малозабезпеченим сім'ям України в умовах євроінтеграції = Аnalysis of the legislative regulation of social support to lowincover families in Ukraine in the conditions of european integration Бахнoвська І.П., Костюк Н.П. Сун 2023-02-24 33
28400 Порівняльна характеристика правового статусу комбатантів та найманців Костюк Н.П., Бахновська І.П. Сун 2023-02-24 76
28387 Правознавство = Science of law Костюк Н. Мв 2023-02-23 1
28386 Проблеми реалізації прав людини в умовах воєнного стану і відповідність їх до законодавства ЄС Костюк Н.П. Сун 2023-02-23 30
28385 Правознавство = Science of law (Jurisprudence) Костюк Н. Рп 2023-02-23 3
28382 Аспекти морально-правової культури юриста = Аspects of the moral-legal culture of the lawyer Журавська Д.А., Бахновська І.П. Сун 2023-02-23 140
28381 Проблеми формування правoвoгo вихoвання мoлoді в українському суспільстві = Рroblems of forming of legal education of young people in ukrainian society Бахновська І.П., Кривчак Д.О. Сун 2023-02-23 103
28380 Формування правової держави Бахновська І.П. Сун 2023-02-23 214
28375 Особливості укладання договору із власниками авторських прав Бахновська І.П. Сун 2023-02-23 44
28374 Правова система як цілісний і структурований комплекс правових явищ = Тhe legal system as a holistic and structured set of legal phenomena Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Сун 2023-02-23 55
28370 Майнові права в праві інтелектуальної власності = Мaterial property rights in intellectual property rights Бахновська І.П., Сухоребра Т.І Сун 2023-02-23 38
28232 Психологія управління та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Рп 2023-02-17 1
28125 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Мв 2023-01-04 3