The Repository of VTEI
Кафедра права
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28125 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Мв 2023-01-04 0
27942 Особистісно-професійне становлення майбутніх соціальних працівників у вимірі превентивних стратегій = Рersonal and professional development of future social workers in the dimension of preventive strategies Штифурак В., Штифурак В. Сун 2022-09-20 68
27933 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Мв 2022-09-13 0
27918 Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи Штифурак В.Є. Тд 2022-09-12 37
27914 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Окл 2022-09-12 0
27909 Права дитини в законодавстві України на сучасному етапі Штифурак В.Є. Знп 2022-09-12 27
27900 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. Знп 2022-09-09 39
27899 Правові основи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в сучасній Україні: міжнародне законодавство Штифурак В.Є. М(в 2022-09-09 33
27893 Формування здатності до управлінської діяльності майбутніх юристів Штифурак В.Є. Сун 2022-09-09 31
27880 Cтатусно-рольове функціонування сім'ї в контексті превентивної діяльності соціального працівника Штифурак В.Є. Сухоребра Т.І. Сун 2022-09-07 24
27879 Соціальне обгрунтування психологічної культури фахівців юридичної сфери Штифурак В.Є. Сун 2022-09-07 40
27870 Врахування соціальними працівниками гендерних відмінностей у процесі формування відповідального батьківства Штифурак В.Є. Тд 2022-09-06 44
27867 Можливості сімї як малої соціальної групи у формуванні партнерської взаємодії Штифурак В.Є. Тд 2022-09-06 36
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Здп 2022-09-05 15
27852 Психологія Штифурак В.Є. Здп 2022-09-05 7
27850 Психологія Штифурак В.Є. Окл 2022-09-05 15
27849 Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар'єрів майбутніх менеджерів Штифурак В.Є., Штифурак В.С. Сун 2022-09-05 32
27848 Психологія Штифурак В.Є. Рп 2022-09-05 14
27847 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Рп 2022-09-05 12
27846 Психологічні детермінанти здоров'я в системі ціннісних пріоритетів майбутніх юристів Штифурак В.Є. Сун 2022-09-05 34