The Repository of VTEI
Кафедра права
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
26630 Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів Білоус І.М. Сун 2021-02-03 6
25885 Формування етично–ціннісних орієнтацій молоді Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 17
25884 Етикет у міжнародних ділових стосунках Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 70
25883 Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 72
25882 Методологічні засади формування корпоративної культури Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 11
25881 Радянський партизанський рух на території України у часи Другої світової війни Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 60
25880 Міжнародний етикет та його роль у веденні переговорів Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 47
25879 Корпоративна етика в сучасній організації Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 19
25878 Етикет у ділових стосунках–запорука успіху Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 14
25877 Етикет у ділових стосунках–запорука успіху Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 9
25876 Етично-ділові стосунки бізнесменів Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 44
25875 Створення та діяльність Одеської громади на теренах України Красніцька Г.М. Сун 2020-12-30 19
25708 Правосвідомість юриста: шляхи формування. Бахновська І.П.к.ю.н., доцент кафедри права Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету, Лалуєва А.О. Сун 2020-12-23 10
25620 Національні особливості ділового етикету в європейських країнах Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 14
25619 Глобалізація національної ідентичності Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 15
25618 Проблеми єдності нації в умовах глобалізації Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 20
25603 Мова як чинник формування національної ідентичності Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 11
25601 Євроінтеграційні перспективи: історичний аспект Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 14
25600 Геноцид нації на Поділлі 1932-1933 рр. Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 13
25599 Періодизація становлення права Красніцька Г.М. Сун 2020-12-16 10
1