The Repository of VTEI
Collection: Робочі програми
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29225 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л. 2024-02-12 0
29223 Макроекономіка = Macroeconomics Осіпова Л. 2024-02-12 0
29209 Виробнича практика 2 = Practical training 2 Богацька Н.М., Хачатрян В.В. 2024-02-01 0
29208 Виробнича практика 1 = Practical training 1 Богацька Н.М., Хачатрян В.В. 2024-02-01 0
29207 Економіка суб`єктів у сфері медіа = Economics of mass media Богацька Н.М. 2024-02-01 0
29205 Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of businesses Богацька Н.М. 2024-02-01 0
29203 Політика зайнятості та ринок праці = Employment policy and labor market Богацька Н.М. 2024-02-01 0
29202 Соціальне підприємництво = Social entrepreneurship Богацька Н.М. 2024-02-01 0
29192 Маркетингова товарна політика = Мarketing commodity policy Поліщук І.І., Середницька Л.П. 2024-01-25 36
29186 Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purposes Ткачук Т.І., Мацера О.А. 2024-01-25 35
29112 Соціальна відповідальність підприємства = Corporate social responsibility Мартинова Л., Павлюк Т. 2023-11-03 0
29111 Теорія та історія соціального забезпечення = Theory and history of social welfare Павлюк Т. 2023-11-03 0
29110 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Павлюк Т. 2023-11-03 0
29075 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. 2023-09-22 1
29071 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Хачатрян В., Стратійчук В. 2023-09-18 0
29058 Міжнародна торгівля = International trade Мельничук О.П. 2023-09-14 0
29057 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. 2023-09-14 0
29045 Аналітика в міжнародному бізнесі = Аnalytics in the international business Мельничук О.П. 2023-09-13 3
29038 Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації = Global economic elites and transnational corporations Кульганік О.М. 2023-09-13 0
29036 Інновації в міжнародних економічних відносинах = Innovations in international economic relations Стратійчук В.М. 2023-09-13 0