The Repository of VTEI
Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28195 Використання фразеологізмів на заняттях з української мови як необхідний елемент формування мовної культури майбутніх фахівців Тимкова В.А. 2023-02-02 2
28084 Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine = Sistema de préstamos hipotecarios de empresas agrícolas de Ucrania Sakhno A., Holishchuk N., Salkova I., Kucher L., Kudyrko O. 2022-12-15 15
28080 Methodological approaches to cash flow management at the enterprise = Метoдoлoгiчнi пiдхoди дo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми нa пiдприємcтвi Kudyrko O., Коpchykova I. 2022-12-15 16
28079 Analytical toolkit in terms of increasing competitiveness under unstable economic conditions Datsenko G., Kotseruba N., Krupelnytska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Otkalenko O. 2022-12-15 17
28020 Phraseological units with the ornithonym component: a comparative analysis Tymoshchuk N. 2022-11-21 26
27953 Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise” Стратійчук В.М. 2022-09-21 39
27949 Formation of Social Ukraine’s Policy on the Principles of Social Governance in EU Countries = Formación de la Política de Ucrania Social sobre los Principios de Gobernanza Social en los Países de la UE Sulieimanova L.F., Bohdan Y.V., Deliia O.V., Bilousov Y.M., Pavlyuk T.I. 2022-09-21 51
27947 Проблеми збереження культурної спадщини України = The problems of conservation of cultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. 2022-09-20 35
27885 Processing of output of oil-fat industry = Переробка відходів олійножирової промисловості Kryzhak L., Fialkovska L. 2022-09-08 37
27865 Finding the Ways of Widening the Language Communicative Competence: Riddles in EFL Classroom Bondar N., Paslavska I. Samokhval O., Shostak U. 2022-09-06 40
27844 Теоретичне обґрунтування змістового компонента фахової підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі німецькомовних країн Штифурак В.Є., Самохвал О.О. 2022-09-05 26
27838 Translatability of modern media english neologisms Tymoshchuk N. 2022-09-01 29
27831 Assessment of social responsibility as a basis for innovative development of a modern enterprise = Оцінка соціальної відповідальності як основа інноваційного розвитку сучасного підприємства Khachatrian V.V., Stratiichuk V.M. 2022-08-22 33
27827 Сучасні інструменти фінансування оборотних активів підприємства в умовах глобалізації Стратійчук В.М. 2022-08-19 50
27756 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції Ніколіна І.І., Чайка Л.С. 2022-08-10 32
27752 Досвід впровадження цифрового урядування у Фінляндії та його важливість для України Ніколіна І.І., Кузінська В.А. 2022-08-04 83
27743 Організація обліку та основні методи аналізу товарних операцій фармацевтичного підприємства Кудирко О.М., Крупельницька І.Г., Копчикова І.В. 2022-08-03 52
27677 Формування механізму управлінського консультування в сучасних умовах Корж Н., Бондарчук Л. 2022-07-29 50
27670 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій України та Німеччини Ніколіна І.І., Ткачук К.М. 2022-07-28 44
27669 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Південній Кореї Ніколіна І.І., Коваль М.О. 2022-07-28 44