The Repository of VTEI
Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27590 Перспективи використання смарт-спеціалізації у формуванні програми розвитку туризму Вінницької області Антонюк К.Г. 2022-06-17 15
27583 Удосконалення автоматизованої системи управління діяльністю ЗВО Новицький Р., Яцковська Р. 2022-05-19 22
27480 Правові основи безпечності м’ясних продуктів в Україні Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-14 37
27479 Правові основи безпечності м’ясних продуктів в Україні Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-14 39
27423 Development of critical thinking and communicative competence of students of the economic profile Tymkova V.A. 2022-02-14 50
27360 Взаємодія маркетингу та логістики в управлінні підприємством Поліщук І.І., Довгань Ю.В., Боровська О.Г. 2022-01-10 57
27357 Trends in the implementation of social policy in Ukraine Smaglo O. 2021-12-30 66
27355 ТНК як суб’єкт міжнародного інвестування Смагло О. 2021-12-30 76
27332 Strategic directions of social policy implementation in Ukraine Smaglo O. 2021-12-30 60
27320 Effectiveness of digital resources in the learning management system within online education of future entrepreneurs Ivanytska, N., Tymoshchuk, N., Dovhan, L., Osaulchyk, O., Havryliuk, N. 2021-10-29 96
27318 Virtual educational environment as an innovative component of learning foreign language in higher education Shostak Ulyana, Paslavska Inga 2021-10-26 102
27309 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності. Терещенко Л.Я., Ткачук Т.І. 2021-10-25 151
27308 Налоговая политика стран с развитой и трансформационной экономикой Никитишин Андрей 2021-10-21 172
27298 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. 2021-10-13 114
27292 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-11 96
27288 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. 2021-10-11 128
27286 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. 2021-10-11 94
27282 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна 2021-10-11 114
27270 Тенденції розвитку програмного забезпечення проведення міжнародних маркетингових досліджень Танасійчук Альона, Громова Ольга, Шевчук Анна 2021-10-07 107
27246 Monitoring project technology in teaching english to economic specialty students Havryliuk Nataliia, Osaulchyk Olga 2021-10-05 131