The Repository of VTEI
Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28558 Соціальна відповідальність підприємства: тенденції в Україні та світі Сорока Т.С., Павлюк Т.І. 2023-06-06 1
28557 Соціальна відповідальність як складова стратегії бізнесу на підприємствах України Павлюк Т.І., Гавлюк Є.І. 2023-06-06 1
28549 Змішане та гібридне навчання у закладах вищої освіти Шостак У.В., Яблочнікова В.О., Ясенчук Ю.В. 2023-05-29 13
28531 Service activities in the hotel and restaurant business = Сервісна діяльність в готельно-ресторанному бізнесі Onyshchuk N.V., Postova V.V. 2023-04-07 26
28530 Podcast application in foreign language learning and teaching: theoretical aspect Tymoshchuk N. 2023-04-06 21
28489 Запобігання корупції в правоохоронних органах: досвід країн ЄС = Рreventing corruption in law enforcement agencies: experience of EU countries Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 2023-03-01 17
28483 Формування стратегії управління ризиками з метою підвищення ефективності імпортних операцій підприємства = Formation of a risk management strategy in order to increase the efficiency of import of an enterprise Семенюк І.Ю., Махначова Н.М. 2023-03-01 21
28358 Проблеми відтворення соціально-демографічного потенціалу в Україні та країнах ЄС Мартинова Л.Б. 2023-02-23 18
28350 The leader’s management culture as a condition of the team’s efficiency = Управлінська культура керівника як запорука ефективної роботи колективу Martynova L. 2023-02-23 18
28347 Проблеми розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу України = Problems of development of educational-qualification potential of Ukraine Мартинова Л.Б. 2023-02-23 25
28296 Social mechanisms of human potential competitiveness enhancing Мартинова Л.Б. 2023-02-21 22
28285 Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни Мартинова Л.Б. 2023-02-21 16
28277 Освітній фактор забезпечення конкурентних переваг людського капіталу у стимулюванні позитивного ефекту від входження України до ЄС Мартинова Л.Б. 2023-02-21 20
28270 Вплив демографічних і соціально-економічних чинників на підвищення конкуретоспроможності людського потенціалу України Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. 2023-02-21 16
28249 Система соціального захисту в забезпеченні розвитку людського потенціалу = Social protection system in ensuring the development of human potential Мартинова Л.Б., Слободиська О.А. 2023-02-21 17
28242 Виклики ринку страхування в Україні у воєнний період = Сhallenges of the insurance market in Ukraine Маршук Л.М., Поплавська Є.М. 2023-02-21 149
28195 Використання фразеологізмів на заняттях з української мови як необхідний елемент формування мовної культури майбутніх фахівців Тимкова В.А. 2023-02-02 31
28080 Methodological approaches to cash flow management at the enterprise = Метoдoлoгiчнi пiдхoди дo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми нa пiдприємcтвi Kudyrko O., Коpchykova I. 2022-12-15 26
28079 Analytical toolkit in terms of increasing competitiveness under unstable economic conditions Datsenko G., Kotseruba N., Krupelnytska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Otkalenko O. 2022-12-15 37
28020 Phraseological units with the ornithonym component: a comparative analysis Tymoshchuk N. 2022-11-21 57