The Repository of VTEI
Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27953 Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise” Стратійчук В.М. 2022-09-21 15
27949 Formation of Social Ukraine’s Policy on the Principles of Social Governance in EU Countries = Formación de la Política de Ucrania Social sobre los Principios de Gobernanza Social en los Países de la UE Sulieimanova L.F., Bohdan Y.V., Deliia O.V., Bilousov Y.M., Pavlyuk T.I. 2022-09-21 12
27947 Проблеми збереження культурної спадщини України = The problems of conservation of cultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. 2022-09-20 12
27885 Processing of output of oil-fat industry = Переробка відходів олійножирової промисловості Kryzhak L., Fialkovska L. 2022-09-08 21
27865 Finding the Ways of Widening the Language Communicative Competence: Riddles in EFL Classroom Bondar N., Paslavska I. Samokhval O., Shostak U. 2022-09-06 16
27844 Теоретичне обґрунтування змістового компонента фахової підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі німецькомовних країн Штифурак В.Є., Самохвал О.О. 2022-09-05 9
27838 Translatability of modern media english neologisms Tymoshchuk N. 2022-09-01 12
27831 Assessment of social responsibility as a basis for innovative development of a modern enterprise = Оцінка соціальної відповідальності як основа інноваційного розвитку сучасного підприємства Khachatrian V.V., Stratiichuk V.M. 2022-08-22 15
27827 Сучасні інструменти фінансування оборотних активів підприємства в умовах глобалізації Стратійчук В.М. 2022-08-19 20
27756 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції Ніколіна І.І., Чайка Л.С. 2022-08-10 15
27752 Досвід впровадження цифрового урядування у Фінляндії та його важливість для України Ніколіна І.І., Кузінська В.А. 2022-08-04 18
27743 Організація обліку та основні методи аналізу товарних операцій фармацевтичного підприємства Кудирко О.М., Крупельницька І.Г., Копчикова І.В. 2022-08-03 29
27677 Формування механізму управлінського консультування в сучасних умовах Корж Н., Бондарчук Л. 2022-07-29 15
27670 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій України та Німеччини Ніколіна І.І., Ткачук К.М. 2022-07-28 21
27669 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Південній Кореї Ніколіна І.І., Коваль М.О. 2022-07-28 21
27668 Порівняльний аналіз розвитку е-урядування України та Болгарії Ніколіна І.І., Баваровська Л.С. 2022-07-28 23
27666 The development of electronic payment systems in Ukraine and their security Polovenko L., Merinova S., Kopniak K. 2022-07-28 20
27659 Organization of accounting and basic methods of analysis of commodity operations of a pharmaceutical enterprise = Організація обліку та основні методи аналізу товарних операцій фармацевтичного підприємства Kudyrko O., Krupelnytska I., Коpchykova I. 2022-07-28 19
27658 Ринок праці в Україні: перспективи його розвитку Павлюк Т.І. 2022-07-28 21
27649 Business processes of an enterprise: theoretical aspect and efficiency evaluation = Бізнес-процеси підприємства: теоретичний аспект та оцінка ефективності Merinova S., Polovenko L., Husak L. 2022-07-27 16