The Repository of VTEI
Кафедра фінансів
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28529 Фінансове забезпечення закладів вищої освіти як інструмент соціально-економічного розвитку країни = Financial support of institutions of higher education as a tool of socio-economic development of the country Чернега В.В. Сун 2023-04-06 50
28520 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Рп 2023-03-06 0
28519 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Мв 2023-03-06 0
28510 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. Тд 2023-03-02 31
28509 Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country Чернега В.В. Сун 2023-03-02 34
28336 Фінансова безпека держави = Financial security of the state Романовська Ю.А. Рп 2023-02-21 0
28325 Податкова система = Тhe tax system Нікітішин А.О. Рп 2023-02-21 0
28324 Бюджетна система = Вudget system Гнидюк І.В. Мв 2023-02-21 0
28323 Бюджетна система = Вudget system Гнидюк І.В. Рп 2023-02-21 0
28320 Страхування = Іnsurance Абдуллаєва А.Є. Рп 2023-02-21 0
28319 Бюджетна система = Budget system Гнидюк І.В. С 2023-02-21 0
28318 Сучасні підходи до ризик-менеджменту інвестиційних проєктів = Мodern approaches to risk management of investment projects Чернега В.В., Клименко М.А. Сун 2023-02-21 14
28314 Банківська система = Вanking system Прутська О.О. С 2023-02-21 0
28313 Публічні фінанси = Рublic finance Прутська О.О. С 2023-02-21 0
28312 Ринок фінансових послуг = Financial services market Прутська О.О. С 2023-02-21 0
28311 Міжнародні фінанси = Іnternational finance Прутська О.О. С 2023-02-21 0
28304 Сучасні тенденції інвестування в Україні = Сurrent investment trends in Ukraine Чернега В.В., Полозун А.Л., Касьян А.В. Сун 2023-02-21 26
28303 Аналіз оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі Чернега В.В., Мовчан Д.О. Сун 2023-02-21 26
28302 Податкова система = Тhe tax system Нікітішин А.О. С 2023-02-21 1
28301 Страхування = Insurance Абдуллаєва А.Є. С 2023-02-21 1