The Repository of VTEI
Завдання до практичних занять
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. 2021-04-12 30
27081 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. 2021-04-08 32
27066 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. 2021-04-01 73
26976 Економічна теорія : завдання до практичних занять. Павлюк Т. І. 2021-03-15 80
26975 Теорія фінансово-господарського контролю : збірник практичних завдань з дисципліни Даценко Г. В. 2021-03-15 29
26973 Теорія фінансово-господарської діяльності : збірник практичних завдань для практичних занять з дисципліни Даценко Г. В., Ковальчук С. П. 2021-03-15 33
26890 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. 2021-03-05 46
26739 Операційний менеджмент: завдання до практичних занять Лозовський О.М. 2021-02-10 131
26665 Туристичні дестинації: завдання до практичних занять Корж Н.В. 2021-02-08 92
26662 Revenue менеджмент: завдання до практичних занять Корж Н.В. 2021-02-08 63
26657 Корпоративне управління: завдання до практичних занять Корж Н.В. 2021-02-08 138
26655 Ресторанна справа: завдання до практичних занять Постова В.В. 2021-02-08 341
26634 Фізичне виховання. Настільний теніс. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Чехівська Ю.С. 2021-02-04 90
26633 Фізичне виховання. Легка атлетика. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Пуздимір М.І. 2021-02-04 46
26632 Фізичне виховання (спеціальна медична група). Завдання до практичних занять: освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань. Сальникова С.В. 2021-02-04 41
26631 Фізичне виховання. Плавання. Завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань. Сальникова С.В. 2021-02-04 35
26622 Звітність підприємств: завдання до практичних занять Копчикова І.В. 2021-02-03 211
26621 Фізичне виховання. Аеробіка. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей Васькевич С.С. 2021-02-03 56
26620 Фізичне виховання. Завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань Сальникова С.В. 2021-02-03 40
26618 Фізичне виховання. Волейбол. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Рогаль І.В. 2021-02-03 71
1