The Repository of VTEI
Завдання до практичних занять
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28099 Атестаційний екзамен = Certification exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. 2022-12-20 0
28046 Міжнародне технічне регулювання = Іnternational technical regulation Паламарчук В.І. 2022-11-24 0
28030 Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design Паламарчук В.І. 2022-11-21 0
28016 Оцінка відповідності = Сonformity assessment Паламарчук В.І. 2022-11-18 0
28012 Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management Паламарчук В.І. 2022-11-18 0
27931 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гулівата І.О. 2022-09-13 0
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. 2022-09-12 0
27916 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. 2022-09-12 0
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. 2022-09-05 15
27852 Психологія Штифурак В.Є. 2022-09-05 7
27785 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. 2022-08-11 11
27782 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. 2022-08-11 6
27778 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. 2022-08-11 9
27771 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. 2022-08-10 23
27769 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. 2022-08-10 25
27573 Українська мова за професійним спрямуванням / The ukrainian language for specific purposes. Завдання для практичних занять Тимкова В.А. 2022-04-27 200
27564 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 83
27531 Технології харчових виробництв/завдання до лабораторних занять: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 61
27521 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. 2022-02-15 110
27421 Туристичне краєзнавство: завдання до практичних занять Кізюн А.Г., Лук`янець А.В. 2022-02-03 69