The Repository of VTEI
Завдання до практичних занять
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28501 Організація зовнішньоторговельних операцій = Foreign trade transactions management Ковтун Е.О. 2023-03-01 0
28499 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. 2023-03-01 0
28484 Управління персоналом = Рersonnel management Бондарчук Л.В. 2023-03-01 0
28426 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В., Горшков М.А. 2023-02-24 0
28361 Державна служба = Рublic service Махначова Н.М. 2023-02-23 0
28334 Державна служба Махначова Н.М. 2023-02-21 0
28299 Теорія організації = Тheory of organization Іванченко Г.В. 2023-02-21 0
28099 Атестаційний екзамен = Certification exam Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К. 2022-12-20 0
28046 Міжнародне технічне регулювання = Іnternational technical regulation Паламарчук В.І. 2022-11-24 0
28030 Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design Паламарчук В.І. 2022-11-21 0
28016 Оцінка відповідності = Сonformity assessment Паламарчук В.І. 2022-11-18 0
28012 Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management Паламарчук В.І. 2022-11-18 0
27931 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гулівата І.О. 2022-09-13 1
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. 2022-09-12 0
27916 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. 2022-09-12 0
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. 2022-09-05 15
27852 Психологія Штифурак В.Є. 2022-09-05 7
27837 Атестаційний екзамен Павлюк Т., Мартинова Л., Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. 2022-08-29 202
27785 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. 2022-08-11 12
27782 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. 2022-08-11 6