The Repository of VTEI
2011
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26644 Проблеми підготовки майбутнього тренера – викладача до організації дитячого аквафітнесу. Сальникова С.В. Сун Систематичні заняття плаванням ведуть до більш досконалого розвитку всіх органів і систем, особливо... 8
26592 Сравнительный анализ структуры спортивной тренировки в академической гребле и гребле на байдарках и каноэ Жирнов А.В., Бондарь А.А. Сун Представлены данные экспертной оценки разных видов подготовки в гребном спорте. Определена структ... 6
26478 Складові елементи механізму формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств Даценко Г.В. Сун Запропоновано теоретичні положення і прикладні рекомендації щодо розробки механізму формування фінан... 19
26477 Моделювання вибору оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств Даценко Г.В., Нижник В.М. Сун З метою визначення оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами побудовано систе... 30
26457 Аналіз детермінант внутрішнього фінансового середовища машинобудівного підприємства Даценко Г.В. Сун У статті запропоновано авторський підхід до здійснення аналізу детермінант внутрішнього фінансового... 35
25774 Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління у сфері соціальної політики Ніколіна І.І. М(в Розкрито соціальні аспекти управління регіоном. В основу наукової розробки покладено результати н... 33
25687 Творчі завдання у процесі вивчення комп’ютерних дисциплін як засіб розвитку творчих якостей студентів економічних спеціальностей. Копняк К.В., Кузьміна О.М., Захарченко Л.М. Сун Проаналізовано можливості використання творчих завдань у процесі вивчення комп’ютерних дисциплін сту... 26
1