The Repository of VTEI
2011
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27204 Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків Нікітішин А.О. Сун Стаття присвячена аналізу проблем еволюції оподаткування та вивченню поглядів науковців щодо трактув... 17
27014 Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун У статті розглянуто актуальні питання внутрішньогосподарського обліку за центрами відповідальності у... 37
26998 Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського обліку Коцеруба Н. В. Сун Трансформація вітчизняної економіки, спрямована на розвиток ринкових відносин та інтеграцію у світов... 138
26910 Проблеми внутрішнього аудиту в банківських установах Кудирко О.М., Разборська О.О. Тд У роботі розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із системою внутрішнього контролю ... 43
26909 Необхідність удосконалення фінансового контролю необоротних активів бюджетної установи Кудирко О.М., Стецюк І.Д. Сун У даній роботі розкривається необхідність здійснення бюджетного контролю, висвітлено зміст фінансово... 51
26908 Необхідність та проблеми впровадження аудиту державних фінансів Кудирко О.М. Сун У статті розглянуто та проаналізовано місце і роль аудиту державних фінансів, визначено недоліки, як... 60
26907 Проблеми та напрями підвищення ефективності державного фінансового контролю у Державній фінансовій інспекції України Кудирко О.М. Сун У статті розглянуто сутність і значення державного фінансового контролю. Визначено місце і роль Держ... 48
26888 Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення Кудирко О.М. Сун Розглянуто поняття внутрішнього аудиту, його об`єктів, функцій, методів проведення та необхідність в... 52
26887 Аудиторський висновок: основні складові частини та вимоги щодо їх формування Кудирко О.М. Сун У статті викладено поняття аудиторського висновку, обґрунтовано його взаємозв’язок з міжнародними с... 93
26886 Аудит ефективності: сучасні тенденції та перспективи розвитку Кудирко О.М. Сун Розглянуто основні тенденції впровадження аудиту ефективності в господарську діяльність державного с... 50
26885 Нормативне регулювання і стандартизація внутрішнього аудиту в Україні та в світі Кудирко О.М. Сун У статті розглянуто головні елементи регламентації внутрішнього аудиту, розкрита структура міжнародн... 58
26644 Проблеми підготовки майбутнього тренера – викладача до організації дитячого аквафітнесу. Сальникова С.В. Сун Систематичні заняття плаванням ведуть до більш досконалого розвитку всіх органів і систем, особливо... 41
26592 Сравнительный анализ структуры спортивной тренировки в академической гребле и гребле на байдарках и каноэ Жирнов А.В., Бондарь А.А. Сун Представлены данные экспертной оценки разных видов подготовки в гребном спорте. Определена структ... 51
26478 Складові елементи механізму формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств Даценко Г.В. Сун Запропоновано теоретичні положення і прикладні рекомендації щодо розробки механізму формування фінан... 111
26477 Моделювання вибору оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств Даценко Г.В., Нижник В.М. Сун З метою визначення оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами побудовано систе... 109
26457 Аналіз детермінант внутрішнього фінансового середовища машинобудівного підприємства Даценко Г.В. Сун У статті запропоновано авторський підхід до здійснення аналізу детермінант внутрішнього фінансового... 262
25774 Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління у сфері соціальної політики Ніколіна І.І. М(в Розкрито соціальні аспекти управління регіоном. В основу наукової розробки покладено результати н... 93
25687 Творчі завдання у процесі вивчення комп’ютерних дисциплін як засіб розвитку творчих якостей студентів економічних спеціальностей Копняк К.В., Кузьміна О.М., Захарченко Л.М. Сун Проаналізовано можливості використання творчих завдань у процесі вивчення комп’ютерних дисциплін сту... 184
1