The Repository of VTEI
2012
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26264 Трудові ресурси підприємств: обліковий аспект Покиньчереда В.В. Сун Розглянуто сутність обліково-економічної категорії «трудові ресурси» та проаналізовано різні підходи... 68
26263 Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності продуктивності праці. Наведено існую... 10
26262 Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності продуктивності праці. Наведено існую... 23
1