The Repository of VTEI
2012
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26981 Тенденції соціально-економічного розвитку: мікро- та макроекономічний аспект. Павлюк Т. І. Сун Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток держави є найважливішим показником оцінки рівня ... 168
26975 Теорія фінансово-господарського контролю : збірник практичних завдань з дисципліни Даценко Г. В. Здп Головне призначення завдань - набуття студентами практичних навичок з теорії фінансово господарсько... 215
26965 Вдосконалення складових елементів державного фінансового контрою в Україні Даценко Г. В. Суз У статті визначено роль фінансового контролю у забезпеченні належного функціонування фінансової сист... 173
26906 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. Тд У статті розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю за до... 180
26905 Контроль якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Сирота К.В. Сун Процеси, що відбуваються в економіці України, потребують зростання якості вітчизняного аудиту до між... 156
26904 Необхідність та методика внутрішнього контролю оборотних активів підприємства Кудирко О.М., Турлюк Ю.М. Сун Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалтерської і... 149
26903 Особливості здійснення державного фінансового контролю в бюджетних установах Кудирко О. М., Поліщук М. В. Сун В статті розглянуто проблеми здійснення державного фінансового контролю бюджетних установ, особливос... 218
26879 Особливості організації фінансового контролю формування та використання прибутку підприємства Кудирко О.М., Порховська С.Р. Сун Розглянуто основні проблеми управління формуванням та використанням прибутку, ефективної політики пі... 160
26264 Трудові ресурси підприємств: обліковий аспект Покиньчереда В.В. Сун Розглянуто сутність обліково-економічної категорії «трудові ресурси» та проаналізовано різні підходи... 2870
26263 Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності продуктивності праці. Наведено існую... 205
26262 Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності продуктивності праці. Наведено існую... 398
1