The Repository of VTEI
2014
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26746 Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу Корж Н. Сун У статті розглянуто основні характеристики капіталу, а також теоретичні підходи до визначення капіт... 25
26745 Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств Корж Н., Лисенко Ж., Юрій Е. Сун У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення ризиків, ідентифіковано чинники впливу на ризик... 23
26676 Структурування корпоративного капіталу Корж Н.В. СSc У статті досліджено структуру корпоративного капіталу. Її елементи розглядаються як підсистеми, що м... 7
26503 Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів Даценко Г.В., Поліхун Т.В. Сун Досліджено особливості фінансового контролю за виконанням кошторису бюджетної установи та визначено ... 5
26475 Стан та проблемні аспекти державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток в україні Даценко Г.В., Левченко І.А. Сун У статті обґрунтовано суть економічного контролю за сплатою податку на прибуток підприємств в Україн... 15
26474 Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в україні та країнах єс Даценко Г.В., Ємець В.В. Сун Формування системи акцизних податків є однією з умов досягнення економічної стабільності. В процесі ... 12
26473 Проблеми та шляхи вдосконалення державного фінансового контролю за використанням наркотичних лікарських засобів та психотропних речовин в закладах охорони здоров’я Даценко Г.В., Сергійчук О.В. Сун У статті розглянуто питання організації та удосконалення державного фінансового контролю за використ... 8
26472 Проблеми контролю сплати акцизного податку та шляхи їх вирішення Даценко Г. В., Кавун О. В., Тд Розкрито проблеми контролю сплати акцизного податку та шляхи їх вирішення... 11
26471 Окремі аспекти контролю оплати праці в органах виконавчої влади: актуальні проблеми та перспективи їх вирішення Даценко Г.В., Григулець Л.В. Сун У статті розглянуто основні проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери, зокрема органів викон... 9
26285 Методика внутрішнього аудиту товарних втрат Копчикова І.В. Тд Ведення господарської діяльності будь-якого підприємства пов’язане з певними ризиками.... 11
26284 Товарні втрати в системі управління економічною безпекою торговельного підприємства Копчикова І.В. Тд Специфіка торговельної діяльності, необхідність постійного пошуку сучасних методів обслуговування на... 10
26283 Персонал торговельного підприємства як джерело спричинення втрат Копчикова І.В. Тд Серйозною проблемою для більшості українських підприємств до цих пір залишається ставлення до внутрі... 8
26282 Персонал торговельного підприємства як джерело спричинення втрат Копчикова І.В. Тд З об’єктивних причин або через специфіку діяльності практично на кожному підприємстві трапляються не... 12
26269 Удосконалення фінансової звітності олійно-жирових підприємств у частині відображення інформації про трудові ресурси Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто порядок формування фінансової звітності в частині представлення інформації про т... 10
26268 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. Сун В статті розглянуто нинішній стан бухгалтерського обліку в частині відображення інформації про трудо... 10
26267 Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення Покиньчереда В.В. Сун У статті здійснено аналіз формування облікової інформації щодо трудових ресурсів у системі рахунків ... 7
25971 Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж Копчикова І.В. Сун Висвітлено питання актуальності категорії операційної діяльності торговельних мереж. Розглянуто та с... 7
25970 Сутність поняття «товарні втрати»: обліково-правовий аспект Копчикова І.В. Сун Розглянуто питання про актуальність категорії товарні втрати торговельних мереж. Обґрунтовано понятт... 8
25865 Українська мова та культура мовлення Тимкова В.А., Марцінко Т.І., Чечель О.М. Нп Навчальний посібник побудовано за модульним принципом і ставить за мету дати студентам основні теор... 107
25823 Моделювання економіки : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Ніколіна І.І. Мв Для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», галузь знань 0305 «Екон... 24
1