The Repository of VTEI
2014
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28349 Мовно-етичні проблеми спілкування у системі «викладач – студент» Мартинова Л.Б. Сун У статті розглядаються питання, пов `язані з певними особливостями та проблемами спілкування у систе... 26
27013 Особливості організації внутрішньогосподарського обліку доходів і затрат підприємства торгівлі в умовах бюджетування Коцеруба Н. В. Сун Статтю присвячено актуальним питанням класифікації та поглиблення деталізації облікових даних. З мет... 179
27012 Організаційно-методологічні засади внутрішнього контролю в системі управління підприємством Коцеруба Н. В. Сун У статті розлянуто актуальні питання організації та методології внутрішнього контролю в системі упра... 184
27011 Організація управлінського обліку в умовах ринкової економіки Коцеруба Н. В. Сун Статтю присвячено актуальним питанням організації управлінського обліку за центрами відповідальності... 208
26893 Аспекти аудиту ефективності використання трудових ресурсів підприємства Кудирко О. М., Андріюк М. М. Сун У статті розглянуто об`єкти, джерела та завдання аудиту ефективності трудових ресурсів. Визначено ет... 253
26746 Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу Корж Н. Сун У статті розглянуто основні характеристики капіталу, а також теоретичні підходи до визначення капіт... 234
26745 Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств Корж Н., Лисенко Ж., Юрій Е. Сун У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення ризиків, ідентифіковано чинники впливу на ризик... 211
26676 Структурування корпоративного капіталу Корж Н.В. СSc У статті досліджено структуру корпоративного капіталу. Її елементи розглядаються як підсистеми, що м... 212
26503 Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів Даценко Г.В., Поліхун Т.В. Сун Досліджено особливості фінансового контролю за виконанням кошторису бюджетної установи та визначено ... 173
26475 Стан та проблемні аспекти державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток в україні Даценко Г.В., Левченко І.А. Сун У статті обґрунтовано суть економічного контролю за сплатою податку на прибуток підприємств в Україн... 388
26474 Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в україні та країнах єс Даценко Г.В., Ємець В.В. Сун Формування системи акцизних податків є однією з умов досягнення економічної стабільності. В процесі ... 251
26473 Проблеми та шляхи вдосконалення державного фінансового контролю за використанням наркотичних лікарських засобів та психотропних речовин в закладах охорони здоров’я Даценко Г.В., Сергійчук О.В. Сун У статті розглянуто питання організації та удосконалення державного фінансового контролю за використ... 200
26472 Проблеми контролю сплати акцизного податку та шляхи їх вирішення Даценко Г. В., Кавун О. В., Тд Розкрито проблеми контролю сплати акцизного податку та шляхи їх вирішення... 223
26471 Окремі аспекти контролю оплати праці в органах виконавчої влади: актуальні проблеми та перспективи їх вирішення Даценко Г.В., Григулець Л.В. Сун У статті розглянуто основні проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери, зокрема органів викон... 255
26285 Методика внутрішнього аудиту товарних втрат Копчикова І.В. Тд Ведення господарської діяльності будь-якого підприємства пов’язане з певними ризиками.... 174
26284 Товарні втрати в системі управління економічною безпекою торговельного підприємства Копчикова І.В. Тд Специфіка торговельної діяльності, необхідність постійного пошуку сучасних методів обслуговування на... 183
26283 Персонал торговельного підприємства як джерело спричинення втрат Копчикова І.В. Тд Серйозною проблемою для більшості українських підприємств до цих пір залишається ставлення до внутрі... 185
26282 Персонал торговельного підприємства як джерело спричинення втрат Копчикова І.В. Тд З об’єктивних причин або через специфіку діяльності практично на кожному підприємстві трапляються не... 239
26269 Удосконалення фінансової звітності олійно-жирових підприємств у частині відображення інформації про трудові ресурси Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто порядок формування фінансової звітності в частині представлення інформації про т... 177
26268 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. Сун В статті розглянуто нинішній стан бухгалтерського обліку в частині відображення інформації про трудо... 193
1