The Repository of VTEI
2016
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28369 Побудова збалансованої системи показників для оцінки ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун Стаття присвячена методам оцінки відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки. Авто... 35
28368 Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектору Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун Стаття містить результати дослідження зв’язку між факторами та показниками відтворення ресурсів агра... 41
28358 Проблеми відтворення соціально-демографічного потенціалу в Україні та країнах ЄС Мартинова Л.Б. Суз На сьогодні найбільшим викликом формуванню соціально-демографічного потенціалу як України, так і інш... 43
28357 Проблеми розвитку ринку праці країн ЄС та уроки для України Мартинова Л.Б. Знп Стаття присвячена проблемам розвитку ринку праці країн ЄС та урокам для України.... 42
28356 Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності людського потенціалу = Мethodological approaches to the evaluation of competitiveness of human potential Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто науково-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності людського потенціалу.... 52
28298 Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні Мартинова Л.Б. Сун Мета статті полягає в розгляді проблеми розвитку соціального капіталу в Україні та визначенні його в... 31
28297 Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС Мартинова Л.Б. Сун Успішність сучасних інститутів соціальної політики тісно пов’язана з розвитком взаємодії державних і... 70
28296 Social mechanisms of human potential competitiveness enhancing Мартинова Л.Б. Суз Тhe article deals with the socialization of the economy and the state`s participation in this proces... 50
28294 Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто актуальну проблему визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності людсько... 47
28293 Формування системи показників оцінення конкурентоспроможності людського потенціалу Мартинова Л.Б. Сун Розглянуто принципи й критерії формування системи показників оцінювання конкурентоспроможності людсь... 38
28288 Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу = Тhe evolution of scientific views and concepts regarding the creation and improving the human potential competitiveness Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто еволюцію наукових поглядів на конкурентоспроможність людського потенціалу. Проан... 42
28287 Аналіз чинників та напрямів підвищення людського потенціалу в Україні Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто сучасний стан впливу ендогенних та екзогенних чинників на розвиток людського пот... 32
28286 Старіння населення як виклик відтворенню соціально-демографічного потенціалу Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуті тенденції старіння населення в Україні та країнах ЄС. Виявлені пов’язані із демо... 38
28285 Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни Мартинова Л.Б. Суз Correlations of the notions of "labor", "human resources", "labor potential... 48
28284 Проблеми та новітні тенденції розвитку освітньо- кваліфікаційного потенціалу населення України Мартинова Л.Б. Сун У статті висвітлено проблеми розвитку та ефективної реалізації освітньо-кваліфікаційного потенціалу ... 35
28283 Ефективна реалізація людського потенціалу на ринку праці України як провідна детермінанта інтенсифікації євроінтеграційного процесу Мартинова Л.Б. М(з Theoretical and applied principles for the mechanism of sustainable development and management of ec... 43
28279 Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто проблеми розвитку людського потенціалу на етапі його відтворення. Звернено увагу... 45
28278 Мобільність населення у забезпеченні конкурентних переваг людського капіталу Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто роль мобільності населення як носія людського потенціалу у формуванні конкурентн... 40
28277 Освітній фактор забезпечення конкурентних переваг людського капіталу у стимулюванні позитивного ефекту від входження України до ЄС Мартинова Л.Б. Суз У статті розглянутий взаємозв`язок між конкурентоспроможністю національних економік і наявним людськ... 49
27813 Теоретичні аспекти формування регіонального ринку праці Павлюк Т.І. Знп У науковій праці розглянуто теоретичні аспекти формування ринку праці.... 89