The Repository of VTEI
2016
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27408 Місцеві фінанси : навчальний посібник Замкова Н.Л., Гнидюк І.В., Романовська Ю.А., Мироненко М.Ю., Нікітішин А.О., Поліщук О.А., Цехановський І.Л., Британська Н.Н. Нп В навчальному посібнику визначено сутність місцевих фінансів та основні засади їх організації. Розгл... 11
27274 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. Сун У статті розглядається значення міжнародної торгівлі у контексті євроінтеграції української економік... 37
27273 Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України Осіпова Л.В. Сун У статті досліджено сучасний стан економіки України та перспективи інтеграції з Європейським Союзом.... 27
27266 Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі на національну економіку Осіпова Л.В. Сун У статті досліджено показники експортно-імпортних операцій держави за останні роки та їх вплив на ВВ... 32
27203 Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці Нікітішин А.О. Тд Посилення ролі держави в економіці призводить до збільшення державних видатків, а необхідність їх фі... 55
27160 Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії Гулівата І.О., Гусак Л.П. Сун Стаття присвячена використанню дидактичних засобів навчання під час вивчення стереометрії. Проаналіз... 59
27159 Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ Гусак Л.П., Гулівата І.О. Сун В статті розглядається питання про необхідність навчання студентів економічних спеціальностей вищих ... 179
27077 Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України Павлюк Т. І., Урбанович В. А. Сун Проаналізовано динаміку заощаджень населення України та напрямки їх використання. З’ясовано основні ... 114
27076 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. Сун В статье рассмотрены основные теоретические положения о сущности и содержании понятия «занятость» ... 78
27019 Features of the financial analysis tools application in audit of business entities’ capital use efficiency Kotseruba Nataliia Сун The article considers the issues of increasing the validity of audit evidence with regard to capital... 58
27010 Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності Коцеруба Н. В. Сун статті розглянуто питання підвищення обґрунтованості аудиторських доказів стосовно оцінювання ефект... 182
27009 Критерії оцінки операційних та фінансових ризиків Коцеруба Н. В. Тд Врахування впливу кризових чинників, притаманних ринковій економіці, спрямовує внутрішній контроль н... 68
26997 Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Коцеруба Н.В., Грицина Р.Р., Білецька Н.В. Сун У статті обґрунтовано застосування факторного аналізу чистого фінансового результату – прибутку підп... 103
26980 Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України. Павлюк Т. І., Гусак К. Ю. Сун Аграрний сектор України за останні роки стає найбільш привабливим для залучення іноземних інвестицій... 56
26979 Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці Павлюк Т. І. Сун Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів конкуренції та її ролі в умовах ринку. Проаналізо... 87
26972 Контроль державних закупівель : програма та робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп Навчальна програма призначена для здобувачів освіти, які навчаються за освітньою програмою підготов... 66
26971 Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв Самостійна робота здобувачів освіти у вигляді розв’язку завдань із відповідним поясненням її методи... 100
26961 Звітність як інструмент побудови ефективної системи соціальної відповідальності підприємства Гладій І.О., Дзюба О.М. М(з Сучасна специфіка функціонування економіки та бізнесу зумовлює суттєвий розвиток негосподарської ст... 94
26960 Перекладацькі адаптивні стратегії у сучасній транслятології як механізм адекватної передачі комунікативно-прагматичного значення Ткачук Т.І. Сун У статті висвітлено поняття перекладацьких адаптивних стратегій та проаналізовано погляди вітчизняни... 798
26852 Дефініції стратегії та методів управління ліквідністю комерційного банку Кудирко О. М. Крупельницька І.Г. Сун В статті розглянуто сучасні стратегії управління ліквідністю, сформовано комплекс завдань для якісн... 90