The Repository of VTEI
2016
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26731 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. Сун У даній статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування іміджу організації як факто- ра... 14
26722 Методи управління фінансовими ризиками Корж Н.В. Суз У статті досліджено сутність і природу фінансових ризиків, проведена їхня класифікація. Розглянуто ... 5
26720 Social capital: contents, conversion into other forms of capital, structure Korzh N. V. Сун Проаналізовані основні теоретичні підходи до визначення поняття «соціальний капітал». На основі ана... 2
26719 Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі україни Лозовський О.М. Сун У статті здійснено оцінку експортних можливостей підприємств олійно-жирової галузі країни на основі ... 10
26717 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. Сун У даній статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування іміджу організації як факто- ра... 4
26681 Methods for assessing the competitiveness and attractiveness of tourist destinations Korzh N. М(з Methods for assessing the competitiveness of tourist destinations were analyzed at the macro and loc... 5
26678 Напрямки оптимізації стратегії управління персоналом вітчизняних підприємств Лозовський О.М., Маценко А.А. Сун У статті розкрито стратегію управління персоналом як найважливішої складової підвищення продуктивнос... 3
26666 Маркетинговые подсистемы в системе стратегического управления инновациями Завальнюк В.В. Суз В данной статье рассматриваются подходы к построению систем маркетинга инноваций на предприятии. В с... 7
26649 Управління інноваційною діяльністю на підприємстві Лозовський О.М., Бараник Ю.В Сун У статті розглянуто сутність інноваційної діяльності. Підкреслено важливість розробки і впровадження... 8
26643 Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади Махначова Н.М. Сун Дана стаття присвячена питанню активізації громад у вирішенні проблем місцевого значення. Право вирі... 7
26642 Удосконалення фізичного стану студентів шляхом застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Сальникова С.В. Сун Вивчено та проаналізовано спеціальні літературні джерела з питання перспектив застосування аквафітн... 5
26637 Реалізація ідеї здорового способу життя студентів ВНЗ шляхом впровадження в навчальний процес у інноваційних технологій фізичного виховання Пуздимір Микола, Гуренко Олександр, Кабзюк О. Сун Досліджено теоретичні питання можливості впровадження інноваційних технологій фізичного виховання в ... 8
26609 Лінгвопрагматичні виміри сучасної транслятології Іваницька Н.Б., Вуколова В.О. Тд Теоретичне обґрунтування транслятології як науки і донині містить різнополярні погляди щодо фундамен... 7
26608 Blended learning: steps to success Ivanytska N. Тд Since the mid 1990s, larger student enrollments and more diverse student populations have resulted ... 4
26599 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. Тд Поширеними на сьогодні є концепції, відповідно до яких текст, попри те, що тлумачиться за своєю при... 9
26563 Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. Самохвал О.О. Сун У статті розглянуто теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у вищих навча... 7
26562 Benefits and Challenges of the Double Diploma Programs within the National Higher Education System. Ortynskij V., Samokhval O. Сун The article deals with the benefits and challenges of the double diploma programs within the nationa... 3
26557 Особливості фізичної підготовки у баскетболістів Бондар А., Бондар Я. Сун У статті розглянуто особливості розвитку фізичної підготовки у баскетболі. Визначенно основні понятт... 7
26535 Міжнародний досвід фінансування інноваційної діяльності у сфері вищої освіти Демченко О.П. Сун Проведено оцінку рівня диверсифікованості портфеля фінансування наукових досліджень і розробок у сек... 8
26534 Пуш- і пул-стратегії комерціалізації результатів наукових досліджень у політиці фінансування ВНЗ Демченко О.П. Сун Обґрунтовано виокремлення політики фінансування як самостійної складової частини фінансової політики... 8