The Repository of VTEI
2020
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27403 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено значення рентабельності, як відносного показника ефективності діяльності. Окресл... 8
27402 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено значення рентабельності, як відносного показника ефективності діяльності. Окресл... 8
27401 Оцінка кредитоспроможності підприємства–позичальника на основі показників фінансової звітності Коцеруба Н.В. Сун Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника є необхідною умовою прийняття рішень стосовно н... 8
27400 What drives peasant household to commercialize? An investigation of the factors leading to commercialization of semi-subsistence farming in ukraine Koblianska I., Pasko O., Marenych T., Kotseruba N., Tkachenk V. СWeof More than half of the total number of households in Ukraine are engaged in agricultural activities b... 6
27377 Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування Поліщук І.І., Довгань Ю.В. М(в В даній роботі досліджується проблематика формування стратегії підприємства у сучасних умовах нестаб... 9
27358 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata I.O., Husak L.P., Radzihovska L.M., Nikolina I.I. СSc В статті поведено узагальнення застосування математичних методів до оцінки цифровізації публічного у... 14
27357 Trends in the implementation of social policy in Ukraine Smaglo O. Суз The main attention is paid to the study, analysis and generalization of the experience of social sta... 14
27356 Application of the program-target method in budget management Prokopets L., Kantsur I., Hats L., Kharchenko T., Smahlo O. СSc Every country in the world is trying to plan optimally and distribute budget expenditures in the sit... 15
27355 ТНК як суб’єкт міжнародного інвестування Смагло О. Суз Охарактеризовано найбільш характерні риси ТНК... 14
27354 Міжнародні фінанси: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп Мета вивчення дисципліни: сформувати систему знань з організації і функціювання міжнародних фінансі... 15
27353 Фінансова та біржова діяльність: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп Мета вивчення дисципліни: сформувати систему знань з організації і функціювання біржового ринку та ... 18
27352 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп Мета вивчення дисципліни: формувати систему знань з основними закономірностями сучасного економічно... 15
27351 Фінансовий моніторинг: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп Робоча програма з дисципліни "Фінансовий моніторинг"... 20
27350 Функціонування та реалізація фінансової політики Смагло О.В. Сун У статті розглянуто фінансову політику як основу досягнення макроекономічної стабілізації та подальш... 14
27318 Virtual educational environment as an innovative component of learning foreign language in higher education Shostak Ulyana, Paslavska Inga Суз У статті систематизовано наукові погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на розуміння сут... 45
27296 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл Завданням викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» є теоретична та практична підготовка майбутн... 193
27295 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл Метою викладання дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної сист... 166
27278 Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр Кізюн А.Г. Сун Розглянуто проблеми та обґрунтовано шляхи розвитку екстремального туризму в рівнинних умовах територ... 48
27244 Міжнародний маркетинг: робоча програма для бакалаврів Танасійчук А. М. Рп Метою викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» є фо... 41
27243 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл Завданням викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» є теоретична та практична підготовка майбутн... 128