The Repository of VTEI
2020
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27798 Сутність діагностики економічного потенціалу підприємства готельного господарства Вівсюк І.О. Тд Економічний потенціал підприємства готельного господарства – поняття, що має чималу кількість складо... 1
27797 Економічний потенціал підприємства готельного господарства: теоретичний аспект Вівсюк І.О., Роскладка Н.О. Тд Готельне господарство є основною складовою туристичної інфраструктури та відіграє провідну роль у пр... 1
27796 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп Мета дисципліни «Економічний аналіз» - оволодіння здобувачами вищої освіти науковими основами аналіт... 1
27795 Онлайн навчання: виклик сучасності в умовах карантину Гулівата І.О. Знп У статті запропоновано шляхи та інструменти організації онлайн навчання під час карантину у закладах... 1
27794 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» є невід’ємною частиною формування професійної компетент... 1
27793 Аналітичне забезпечення товарних операцій підприємств торгівлі Кудирко О.М. Знп В статті обґрунтовано актуальність аналізу товарних операцій на підприємствах торгівлі. Визначено ме... 0
27792 Сутність потенціалу підприємств готельного бізнесу Мазуркевич І.О., Вівсюк І.О. Тд Сучасні умови господарювання спонукають підприємства готельного бізнесу до формування достатніх можл... 0
27791 Аналіз оборотних активів Мостова А.Р., Лобачева І.Ф. Тд Оборотні активи є одним з елементів ресурсного потенціалу організації та призначені для забезпечення... 0
27790 Контроль фінансово-господарської діяльності = Сontrol of financial and economic activity Кудирко О.М. Рп Основною метою викладання дисципліни «Контроль фінансово-господарської діяльності» є ознайомлення ма... 0
27789 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Мв Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічний аналіз»... 1
27788 Діяльність підприємств готельного господарства в умовах пандемії коронавіруса COVID-19 Вівсюк І.О. Тд В останні роки туризм став невід’ємною частиною людства та однією з ключових галузей економіки будь-... 0
27787 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» є невід’ємною частиною формування професійної компетент... 0
27786 Економічна статистика = Еkonomichna statystyka Лобачева І.Ф. Рп «Економічна статистика» є дисципліною, яка вивчається за вільним вибором здобувача вищої освіти. Еко... 0
27785 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Здп Завдання до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» розроблено відповідно д... 0
27784 Статистичне забезпечення управління = Statistical management provision Коцеруба Н.В. Рп Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та... 0
27783 Бухгалтерський облік в банках = Аccounting in banks Копчикова І.В. Мв Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухга... 0
27782 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Здп Завдання до практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз» розроблено для здобувачів ступеня ви... 0
27781 Онлайн сервіси для організації дистанційного навчання у закладах освіти України Гулівата І.О. Тд Запропоновані сервіси зорієнтовані на заклади загальної середньої освіти,однак, деякі з них успішно ... 0
27780 Моделювання загроз цифрової трансформації Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. М(в У розділі монографії здійснено аналітичний огляд наукових досліджень зарубіжних вчених щодо реалізац... 1
27779 Аудиторський консалтинг = Аudit consulting Коцеруба Н.В. Рп Метою дисципліни «Аудиторський консалтинг» є оволодіння здобувачами вищої освіти базовими теоретични... 0