The Repository of VTEI
2020
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27296 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл Завданням викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» є теоретична та практична підготовка майбутн... 4
27295 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл Метою викладання дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної сист... 4
27278 Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр Кізюн А.Г. Сун Розглянуто проблеми та обґрунтовано шляхи розвитку екстремального туризму в рівнинних умовах територ... 2
27244 Міжнародний маркетинг: робоча програма для бакалаврів Танасійчук А. М. Рп Метою викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» є фо... 10
27243 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл Завданням викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» є теоретична та практична підготовка майбутн... 18
27242 Міжнародний маркетинг: робоча програма Танасійчук А. М. Рп Метою викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг» є формування ... 10
27241 Аутсорсинг в маркетингу: робоча програма Танасійчук А. М. Рп Метою викладання дисципліни «Аутсорсинг в маркетингу» є формування у здобувачів вищої освіти сучасно... 7
27240 Бренд-менеджмент: робоча програма Танасійчук А. М. Рп Метою викладання дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної систе... 7
27239 Рекламний та пр-менеджмент: робоча програма Танасійчук А. М. Рп Метою викладання дисципліни «Рекламний та ПР-менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти суч... 8
27238 Бренд-менеджмент: Опорний конспект Танасійчук А. М. Окл Метою викладання дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної сист... 9
27231 Особливості соціального забезпечення в умовах глобалізації економічного простору Осіпова Л.В. Сун Охарактеризовано процес глобалізації та її вплив на соціально-економічний розвиток. Доведено необхід... 10
27230 Активізація інвестиційної діяльності України в умовах нестабільної економіки: регіональний аспект Осіпова Л.В. Сун Розглянуто процеси надходження інвестицій в економіку України, висвітлено основні проблеми та чинник... 11
27229 Вплив глобалізації на економіку України та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун У статті уточнена економічна сутність поняття «глобалізація», виявлені конкурентні переваги та недол... 9
27228 Формування ефективної системи соціального забезпечення соціуму в контексті глобалізації Осіпова Л.В. Сун Розкрито особливе значення формування ефективної системи соціального захисту та соціального забезпеч... 20
27223 Добробут суспільства - основа розвитку держави Павлюк Т. І. Сун Розкрито добробут суспільства як основа розвитку держави... 13
27222 Вплив глобалізації на економіку україни та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун У статті уточнена економічна сутність поняття «глобалізація», виявлені конкурентні переваги та недо... 15
27201 Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія Нікітішин А.О. М(в У монографії розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та реалізації податкової політ... 12
27200 Оцінка фіскальної ефективності непрямих податків в сучасних умовах Дема Д.І., Гнидюк І.В., Уманець Л.В. Знп У статті розглянуто вплив непрямих податків на формування Державного та місцевих бюджетів. Доведено,... 13
27193 Бюджетна стійкість місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Гнидюк І.В., Ціпцюра О.Ю. Сун У статті проведений аналіз бюджетної стійкості об’єднаних територіальних громад Вінницького регіону... 16
27192 Фінансова політика субнаціонального рівня Замкова Н.Л.,Гнидюк І.В. Сун Обґрунтовано питання осучаснення адміністративно-територіального устрою України та його вплив на фін... 18