The Repository of VTEI
2023
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29263 Мовна репрезентація концепту ENVIRONMENT: перекладознавчий аспект Снігур М. Кр Мета роботи – описати лексичну одиницю “environment” і способи її концептуалізації залежно від типів... 0
29262 Вербалізація американських соціокультурних цінностей (на матеріалі масмедійних текстів) Паславський Владислав Кр Мета роботи полягає в ідентифікації вербалізаторів концепту VALUES та встановленні закономірностей в... 0
29261 Мовленнєва поведінка членів королівської родини Великої Британії та стратегії її відтворення в сучасному українському перекладі (на матеріалі серіалу "Корона") Олійник О. Кр Метою кваліфікаційної роботи є аналіз мовленнєвої поведінки членів королівської родини Великої Брита... 0
29260 Усний політичний дискурс: перекладознавчий аспект Маршук Л. Кр Метою наукового дослідження є аналіз усного політичного дискурсу в межах лінгвістичної епістеми та о... 0
29259 Інтертекстуальність як аспект інтерпретації художнього літературного твору: перекладознавчий аспект Данилюк А. Кр Об'єктом дослідження є інтертекстуальні включення, що функціонують у творах художньої літератур... 0
29253 Шляхи підвищення конкурентоспроможності кав’ярень України в сучасних умовах Постова В.В. Тд Розвиток кав'ярень в Україні свідчить про зростання культурної свідомості, збільшення споживчог... 24
29251 Переваги та недоліки впровадження автоматизованих систем управління в закладах ресторанного бізнесу Постова В.В. Сун У статті детально розглянуто існуючі системи автоматизованого управління в закладах ресторанного гос... 38
29250 Розробка стратегії партнерських відносин закладів ресторанного бізнесу з фермерськими господарствами Постова В.В. Тд Визначено стратегію та особливості її розробки щодо партнерських відносин закладів ресторанного бізн... 46
29249 Соціально-економічний розвиток ресторанного бізнесу в Україні Постова В.В., Трохимчук В.В. Тд У статті проведено дослідження розвитку теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щод... 27
29248 Івенти в закладах ресторанного господарства: чи доречно влаштовувати, як проводити та як розповідати про них в умовах війни Постова В.В. Тд У статті детально досліджено питання проведення івентів у період військового стану в Україні. Визнач... 32
29246 Новітні тенденції сервісу в ресторанному бізнесі (на прикладі ринку ресторанних послуг м. Вінниці) Постова В.В. Сун У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні та місті Вінниці з... 35
29245 Сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства Постова В.В. Сун В статті проведено оцінку конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства і було визначено... 32
29244 Особливості управління конкурентоспроможністю на ринку ресторанних послуг = Features of competitiveness management of enterprises on the market of restaurant services Постова В.В. Сун У статті визначено особливості управління конкурентоспроможністю підприємства у сфері ресторанних по... 26
29243 Сучасні тенденції управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі Постова В.В. Сун У статті проведено дослідження сучасних тенденцій управління проєктами в готельному та ресторанному ... 37
29241 Euphemisms in Modern Political Discourse: Joseph Biden’s Speeches in the War in Ukraine Tymoshchuk N. СSc Euphemism occupies a central place in political discourse. The article aims to probe into the rhetor... 48
29239 Шляхи підвищення трудової мобільності на ринку праці в сучасних умовах (за матеріалами Міністерства соціальної політики України Вінницького обласного центру зайнятості, Барської районної філії) Трасковський О. Дрп Забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці є пріоритетним напрямом соціально-економ... 43
29238 Удосконалення соціальних технологій місцевого самоврядування в умовах децентралізації (за матеріалами Виконавчого комітету Жмеринської міської ради Вінницької області, м. Жмеринка, Вінницька область) Федоренко А. Дрп Самоврядування є важливою складовою демократії та розвитку громадянського суспільства. Одним з голов... 41
29237 Соціальна діагностика та профілактика системи надання соціальних послуг (за матеріалами Вінницької обласної ради Комунального закладу "Обласний комплексний центр надання соціальних послуг" смт. Вороновиця, Вінницька область) Березовська А. Дрп В умовах зростаючих соціальних проблем і потреб у підтримці та допомозі різним групам населення, акт... 39
29236 Формування та використання трудового потенціалу України (за матеріалами Державної служби зайнятості Мінсоцполітики України, Вінницького обласного центру зайнятості, м. Вінниця) Волинець А. Дрп Трудовий потенціал є одним із ключових факторів підвищення ефективності суспільного виробництва та ж... 25
29235 Оцінювання тісноти звя'зку між валовим внутрішнім продуктом України та її експортом Радзіховська Л., Назаренко Д., Шевчук В. Тд Проведено оцінку тісноти зв'язку між валовим внутрішнім продуктом України та її експортом.... 26