The Repository of VTEI
2023
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29075 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. Рп Метою вивчення дисципліни «Логістика в підприємництві та торгівлі» є формування у здобувачів вищої о... 0
29074 Демографічне старіння та економічне зростання = Demographic aging and economic growth Непиталюк А.В. Сун Проблема змін у демографічній структурі, зокрема в контексті старіння, дає змогу розробити методолог... 6
29072 Кваліфікаційна робота = Qualification work Хачатрян В., Стратійчук В. Мв Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи розроблено з урахуванням вимог Закону Укр... 0
29071 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Хачатрян В., Стратійчук В. Рп Робоча програма виробничої (переддипломної) практики визначає зміст та порядок її проходження здобув... 0
29070 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in the international business Мельничук О.П. Мв Самостійна робота здобувачів вищої освіти є основною формою оволодіння дисципліною «Аналітика в міжн... 0
29057 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. Рп Навчальна дисципліна «Захист персональних даних у сфері маркетингу» є вибірковою, що поглиблює профе... 0
29056 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Захист персональних даних у сфері маркети... 0
29045 Аналітика в міжнародному бізнесі = Аnalytics in the international business Мельничук О.П. Рп Мета вивчення дисципліни: формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок, необхідних ... 3
29043 Особливості розвитку міжнародної діяльності підприємства з іноземним капіталом = Peculiarities of the development of international activities of an enterprise with foreign capital Стратійчук В.М., Білокінна І.Д. Суз В статті обґрунтовано особливості розвитку міжнародної діяльності підприємства з іноземним капіталом... 6
29042 Інноваційні інструменти залучення іноземних інвестицій в економіку України Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Тд В процесі дослідження перспектив розвитку економіки України після війни варто зауважити, що за умови... 3
29041 Інновації в міжнародних економічних відносинах = Innovations in international economic relations Стратійчук В.М. Мв Метою вивчення дисципліни «Інновації в міжнародних економічних відносинах» є формування у здобувачів... 0
29040 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in international business Мельничук О.П. С Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок, необхідни... 0
29039 Formation, functioning and efficiency of using personnel potential of ukrainian enterprises in the conditions of war Khachatrian V., Krasnyak O. Суз The article analyzes modern theoretical and methodological approaches to the assessment of personnel... 4
29038 Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації = Global economic elites and transnational corporations Кульганік О.М. Рп Метою вивчення дисципліни "Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації" є фо... 0
29037 Tax Policy Of The State As A Tool For International Trade Regulation Matviychuk L., Dotsenko I., Melnichuk O., Kolotii S., Pasichnyk O. СSc The article deals with the problem of tax regulation of international trade. In the research the con... 6
29036 Інновації в міжнародних економічних відносинах = Innovations in international economic relations Стратійчук В.М. Рп Метою вивчення дисципліни «Інновації в міжнародних економічних відносинах» є формування у здобувачів... 0
29035 Антикризове управління в міжнародному бізнесі = Crisis management in international business Хачатрян В. Рп Метою вивчення дисципліни «Антикризове управління в міжнародному бізнесі» є набуття студентами теоре... 0
29034 Антикризове управління в міжнародному бізнесі = Crisis management in international business Хачатрян В. Мв Метою вивчення дисципліни «Антикризове управління в міжнародному бізнесі» є набуття студентами теоре... 0
29033 Application of Innovative Methods of Managing the Labor Potential in the Hotel and Restaurant Business Establishments Postova V., Riabenka M., Mazurkevych I., Onyshchuk N., Vivsiuk I. СSc The purpose of the academic paper is to study the tendencies and practice of applying innovative met... 5
29032 Електротехніка = Electric engineering Гусак Л.П. Мв У методичних рекомендаціях запропоновані допоміжні матеріали для опанування питань, які виносяться н... 1