The Repository of VTEI
Added last week
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27813 Теоретичні аспекти формування регіонального ринку праці Павлюк Т.І. Знп 2022-08-12 1
27812 Управління зайнятістю на державному рівні Павлюк Т.І. Знп 2022-08-12 1
27811 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун 2022-08-12 1
27810 Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Сун 2022-08-12 3
27809 Комунікаційний процес в управлінні: основні положення Бабчинська О.І. Сун 2022-08-12 1
27808 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. Тд 2022-08-12 1
27807 Оцінка стану ринкового конкурентного середовища Павлюк Т.І., Осіпова Л.В. Тд 2022-08-12 1
27806 Вплив ринку на економічні інтереси суспільства Павлюк Т.І. Знп 2022-08-12 1
27805 Соціальні інновації у розвитку суспільства Павлюк Т.І. Тд 2022-08-12 1
27804 Організація контролю господарської діяльності Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 2
27803 Стратегічний аналіз = Strategic analysis Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 1
27802 Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров’я зайнятого населення України Заюков І., Кобилянський О., Пінаєва О. Сун 2022-08-12 1
27801 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. Тд 2022-08-12 1
27800 Формування культури здоров’я майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти Заюков І., Пугач В., Кобилянський О. Сун 2022-08-12 1
27799 International trade development trends Pavlyuk T. Сун 2022-08-12 1
27798 Сутність діагностики економічного потенціалу підприємства готельного господарства Вівсюк І.О. Тд 2022-08-12 1
27797 Економічний потенціал підприємства готельного господарства: теоретичний аспект Вівсюк І.О., Роскладка Н.О. Тд 2022-08-12 1
27796 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп 2022-08-12 1
27795 Онлайн навчання: виклик сучасності в умовах карантину Гулівата І.О. Знп 2022-08-12 1
27794 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 1