The Repository of VTEI
Added last week
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27969 Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні = Тhe role of marketing innovations in the gastronomic tourism development in the region Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В. Сун 2022-09-29 0
27968 Основні поняття та загальна сутність комунікацій в туризмі Кізюн А., Паламарчук А. Тд 2022-09-29 0
27967 Verbs in ukrainian and english: markers of syntagmatic correlation Іваницька Н., Терещенко Л. М(з 2022-09-29 0
27966 Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement» Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 2022-09-29 0
27965 Міжнародні стратегії економічного розвитку = Іnternational strategy of economic development Стратійчук В.М. Мв 2022-09-21 0
27964 Маркетингове планування = Мarketing planning Довгань Ю.В. Мв 2022-09-21 0
27963 Фінансова політика держави = State financial policy Гнидюк І.В., Нікітішин А.О. Рп 2022-09-21 0
27962 Моделювання бізнес-процесів = Вusiness process modeling Добровольська Н.В. Мв 2022-09-21 0
27961 Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі = Іnformation systems and technologies in tourism and hotel and restaurant business Добровольська Н.В. Рп 2022-09-21 0
27960 Дизайн = Design Швець В.В., Вівсюк І.О. Мв 2022-09-21 1
27959 Бізнес-маркетинг = Business marketing Поліщук І.І. Рп 2022-09-21 0
1