The Repository of VTEI
id: 27590
Title: Перспективи використання смарт-спеціалізації у формуванні програми розвитку туризму Вінницької області
Authors: Антонюк К.Г.
Keywords: смарт-спеціалізація, туризм, програма розвитку.
Date of publication: 2022-06-17 12:21:57
Last changes: 2022-06-17 12:21:57
Year of publication: 2022
Summary: В роботі розглядається важливість застосування смарт-спеціалізації для розвитку туризму областей України, зокрема на прикладі Вінницької області. Завдяки смарт-спеціалізації туризму Вінницької області можна визначити ключові аспекти розвитку даної галузі регіону, визначити перспективні напрями туризму області та закцентувати увагу на них, що можна відобразити у програмі розвитку туризму Вінницької області. Таким чином виділено важливість застосування смарт-спеціалізації туризму Вінницької області, шляхом проведення SWOT-аналізу та дослідження анкетування респондентів, проведеного Держаним агентством розвитку туризму (ДАРТ).
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27590
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Modern engineering and innovative technologies. Німеччина. 2022. № 20. Ч. 2. С. 96-100
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27590.pdf Size : 828136 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge