The Repository of VTEI
id: 27953
Title: Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise”
Authors: Стратійчук В.М.
Keywords: оборотні активи, управління фінансуванням оборотних активів, політика фінансування оборотних активів, підприємство торгівлі, стратегія управління оборотними активами
Date of publication: 2022-09-21 10:23:35
Last changes: 2022-09-21 10:23:35
Year of publication: 2020
Summary: У статті ідентифіковано ключові поняття, що застосовуються в процесі концептуалізації поняття «політика фінансування оборотних активів», визначено, що найбільш поширеними з них є стратегія фінансування оборотних активів та політика фінансування оборонних активів. Проведено компаративний аналіз думок науковців стосовно трактування сутності поняття «політика фінансування оборотних активів». Виокремлено найбільш вагомі існуючі в сучасній економічній науці сутнісні характеристики політики фінансування оборотних активів. Запропоновано нові ознаки дефініції «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі». На основі виділених науковцями сутнісних ознак, а також запропонованих автором характеристик у статті запропоновано власне концептуальне бачення з категорії «політика фінансування оборотних активів підприємств торгівлі».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27953
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2020. Vol. 8. №. 4. P. 111-115
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27953.pdf Size : 1475832 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge