The Repository of VTEI
id: 26082
Title: Розвиток ресторанного бізнесу в умовах карантину
Authors: Борисенко Д.В., Пахомська О.В.
Keywords: COVID-19, пiдприємства ресторанного бiзнесу, дослідження, карантин
Date of publication: 2021-01-12 10:11:24
Last changes: 2021-01-12 10:11:24
Year of publication: 2020
Summary: В тезах досліджено, що на сучасному етапi розвитку сфера ресторанної iндустрiї є глобальним комп'ютеризованим бiзнесом, який базується на iнтернет-технологiях та альтернативних оnline-сервiсах, у сучасних умовах вони максимально задiянi в дiяльностi пiдприємств ресторанного бiзнесу. Iнформацiйнi технологiї сьогоднi, як нiколи ранiше, стають все бiльш цiнним ресурсом у пiдприємствах ресторанного бiзнесу, допомагаючи рестораторам не тiльки зберегти життєздатнiсть, але й розкрити новi перспективнi напрями розвитку.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26082
Publication type: Тези доповіді
Publication: Інноваційні напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: зб. матер. ІІ Міжвуз.наук.-практ. конф., м. Вінниця, 15 груд. 2020 р. Вінниця, 2020. С. 12-13
In the collections: Публікації/ Міжвузівські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26082.pdf Size : 943918 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge