The Repository of VTEI
id: 27016
Title: Концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарського контролю в системі антикризового управління підприємством торгівлі
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: контроль, торгівля, внутрішньогосподарський контроль, облік, антикризове управління
Date of publication: 2021-03-22 10:46:04
Last changes: 2021-03-22 10:46:04
Year of publication: 2009
Summary: Трансформація вітчизняної економіки, спрямована на розвиток ринкових відносин та інтеграцію у світове співтовариство, визначає принципово нові завдання щодо підвищення рівня управління суб’єктами підприємницької діяльності, реалізація яких можлива лише на ґрунті створення ефективної системи антикризового менеджменту. Ринкові економічні відносини створюють необхідні умови для позитивних зрушень в інформаційній системі управління, важливою складовою яких є внутрішньогосподарський облік. Нині поступово змінюється обліковий механізм: контрольна функція бухгалтерського (фінансового) обліку, що домінує в плановій економіці, поступається місцем функціям інформаційного забезпечення системи управління, значна частина яких реалізується у сфері внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Особливої актуальності проблема формування єдиної концепції внутрішньогосподарського обліку набуває в контексті світової еконормічної інтеграції.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27016
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 12 (103). С. 81-91
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27016.pdf Size : 561984 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge