The Repository of VTEI
id: 27131
Title: Моделі сакрального простору
Authors: Денисик Г.І., Воловик В.М., Яцентюк Ю.В., Кізюн А.Г.
Keywords: модель сакрального простору, ієрофанія, ієротопія, гетеротопія, лімінальний, сакральний ландшафт
Date of publication: 2021-05-24 12:10:39
Last changes: 2021-05-24 12:10:39
Year of publication: 2020
Summary: Праця присвячена моделям сакрального простору та їх географічним аспектам. Аналіз сакрального простору досліджено у значній кількості праць українських та зарубіжних географів, теологів, філософів. Більшість з них не завжди дають його визначення, не завжди зазначають відмінність між простором та його складовими: сакральним місцем, сакральним ландшафтом, релігійним простором, культовими спорудами. У згаданих дослідженнях мало уваги приділено типологізації та вивченню структури сакрального простору, що зумовлює необхідність аналізу та виділення відповідних моделей.
Авторами запропоновано моделі сакрального простору на основі природничого, феноменологічного та часового підходу. Природнича модель створена на протиставленні «сакрального» і «профанного» у складі «гетеротопії» та включає антропогенні, натурально-антропогенні, натуральні об’єкти та ландшафти, де формується вертикальна біполярну система, віссю якої є «ієрофанія». Феноменологічна модель сформована за принципом відчуття та контакту у людини зі «священним». У структурі моделі запропоновано продовження осі ієрофанії вище та нижче «гетеротопічної» площини з виділенням лімінальної частини сакрального простору. Для есхатологічної моделі взято за природничу основу теорію катастрофізму, яка передбачає, що різкі та глобальні зміни навколишнього середовища зумовлені стрибкоподібними процесами на поверхні Землі (потоп, виверження вулканів, землетрус, епідемія, імпактна подія, геомагнітна інверсія, спалах наднової, вузько спрямований джет гамма-сплеску). Аналогічний підхід використовується у теології, з есхатологічною теорією про кінець світу, застосовуючи циклічну та лінійну концепцію розвитку сакрального простору. Розвиток його структури відбувається стрибкоподібно, з частковою або повною деструкцією ландшафтної сфери, збільшенням амплітуди коливань природних процесів та елімінацією біотичної складової. Застосування запропонованих моделей сакрального простору поглибить зв’язки у міждисциплінарних напрямах географії, теології, філософії, культурології.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27131
Publication type: Стаття Web of Science
Publication: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія. Географія. Екологія. Харків, 2020. Вип. 53. С. 113-123.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27131.pdf Size : 857743 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge