The Repository of VTEI
id: 27190
Title: Бюджетна безпека як невід`ємний складник національної безпеки держави
Authors: Гнидюк І.В., Юренко А.Ю.
Keywords: бюджет, бюджетна безпека, фінансова безпека, національна безпека, економіка
Date of publication: 2021-09-01 10:55:54
Last changes: 2021-09-01 10:55:54
Year of publication: 2021
Summary: Статтю присвячено вивченню ролі бюджетної безпеки в механізмі забезпечення національної безпеки держави. У роботі обґрунтовано, що національна безпека є першочерговим обов’язком уряду, виконання якого передбачає дотримання чіткого плану дій, котрий тісно пов’язує економіку, соціальну сферу та військове забезпечення держави. Вирішення усіх вищезазначених питань великою мірою залежить від рівня забезпечення бюджетної безпеки України, що передбачає грамотний та раціональний розподіл бюджетних коштів та контроль за їх цільовим використанням. В проведеному дослідженні здійснено вивчення та прогнозування можливого впливу процесу вдосконалення забезпечення бюджетної безпеки з метою при-скорення темпів економічного розвитку держави, підвищення якості соціального забезпечення населення та підтримки загального добробуту громадян України.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27190
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. №1 (118). С. 94-99.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27190.pdf Size : 3124452 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge