The Repository of VTEI
id: 27314
Title: Дистанційна вища освіта в контексті процесів глобалізації та інформатизації
Authors: Лариса Соловйова Л., Шостак У., Болокан І.
Keywords: дистанційна освіта, глобалізація, інформатизація, заклади вищої освіти, освітній процес, електронні сервіси.
Date of publication: 2021-10-26 10:23:31
Last changes: 2021-10-26 10:23:31
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджується дистанційна вища освіта в контексті процесів глобалізації та інформатизації
як один із важливих структурних елементів у забезпеченні навчального процесу в період пандемії COVID-19.
Проаналізовано трактування сутності категорії «дистанційна освіта» та досліджено основні характеристики дистанційної освіти. Встановлено, що завдяки реалізації дистанційної освіти за допомогою інформаційних
технологій відкривається низка можливостей для дистанційної підготовки спеціалістів до вивчення дисципліни
«Ділова англійська мова». Визначено педагогічну цінність інформаційних технологій, котрі сприяють вдосконаленню нових дидактичних методів, що використовуються в університеті в процесі підготовки спеціалістів під час вивчення дисципліни «Ділова англійська мова». Проаналізовано основні електронні сервіси для забезпечення дистанційної вищої освіти в навчальних закладах. Встановлено, що у всьому світі головними перешкодами дистанційної освіти є соціальна ізоляція, фінансові проблеми, підключення до Інтернету та тривога, яка на сучасному етапі пов’язана з пандемією. Визначено, що для реалізації екстреної дистанційної освіти потрібно мати швидкісний широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, мобільний Інтернет, сприятливий клімат онлайн-освіти. Встановлено, що, використовуючи в дистанційній освіті формат онлайн-курсу та формат відеоконференції, можна розглядати переваги в процесі підготовки спеціалістів із дисципліни «Ділова англійська мова». Визначено, що процес глобалізації та інтернаціоналізації під час реалізації дистанційної освіти надає широкі можливості для тих, хто здобуває освіту та хоче вдосконалити свою професійну майстерність. Зазначено, що сприятливий клімат для онлайн-освіти сформований у Данії, Австрії, Норвегії, Швейцарії та Люксембурзі. Встановлено, що перешкоди в дистанційній освіті потребують негайного вирішення, а саме забезпечення безперебійного підключення до мережі Інтернет, скорочення процесу соціальної ізоляції, за допомогою реалізації в дистанційній освіті формату онлайн-курсу та формату відеоконференції, а також вимагає імплементації заходів щодо забезпечення якісного дистанційного навчання в закладах вищої освіти.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27314
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 3. С. 204 - 212.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27314.pdf Size : 792432 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge