The Repository of VTEI
id: 27392
Title: Управління маркетинговою політикою розподілу підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальність «Тростянецьхліб», смт Тростянець, Тростянецький район, Вінницька область)
Authors: Мороз С.С.
Keywords: Ключові слова: маркетингова політика розподілу, канал розподілу, комплекс маркетингу, стратегія охоплення ринку, комплекс заходів розповсюдження
Date of publication: 2022-01-12 09:13:18
Last changes: 2022-01-12 09:13:18
Year of publication: 2021
Summary: Мета кваліфікаційної роботи полягає у виборі ефективності каналів розподілу продукції ТОВ «Тростянецьхліб» та визначення шляхів покращення збутових заходів підприємства.
Об’єкт дослідження – маркетингова політика розподілу ТОВ «Тростянецьхліб» на цільовому ринку.
Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти маркетингової політики розподілу ТОВ «Тростянецьхліб» на цільовому ринку.
Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає у формуванні пропозиції щодо оптимізаційних заходів для ТОВ «Тростянецьхліб» на цільовому ринку.
Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає у проведені дослідження ефективності маркетингової політики розподілу ТОВ «Тростянецьхліб» на цільовому ринку, визначенні основних альтернатив її розвитку та оптимізації збутових заходів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27392
Publication type: Дипломна робота, проект
Publication: Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 60 с.
In the collections: -2021/ Дипломні роботи (проекти)/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27392.pdf Size : 177582 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge