The Repository of VTEI
id: 27394
Title: Маркетингове дослідження конкурентного середовища ринку (за матеріалами Приватного підприємства «Торговий дім «Едельвейс і К», м. Вінниця)
Authors: Заболотна М.В.
Keywords: Ключові слова: конкурентне середовище, стратегія, конкурентні переваги
Date of publication: 2022-01-12 09:14:04
Last changes: 2022-01-12 09:14:04
Year of publication: 2021
Summary: Метою кваліфікаційної роботи є маркетингове дослідження конкурентного середовища підприємства на ринку.
Об’єкт дослідження – маркетингова діяльність ПП «Торговий дім «Едельвейс і К», в контексті оцінки конкурентного середовища.
Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності ПП «Торговий дім «Едельвейс і К» в контексті оцінки конкурентного середовища.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що описано маркетингові дослідження конкурентів ПП «Торговий дім «Едельвейс і К» та проведено формування конкурентної стратегії ПП «Торговий дім «Едельвейс і К».
Практична цінність дослідження полягає в тому, що результати даного дослідження, які можна застосувати на практиці в майбутньому дадуть можливість отримати своєчасну та достовірну інформацію, яка є необхідною для керівництва ПП «Торговий дім «Едельвейс і К» для мінімізування ризиків.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27394
Publication type: Дипломна робота, проект
Publication: Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 62 с.
In the collections: 2021/ Дипломні роботи (проекти)/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27394.pdf Size : 207897 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge