The Repository of VTEI
id: 28083
Title: Контроль над обліком товарних операцій підприємств торгівлі фармацевтичної галузі та можливі шляхи його вдосконалення = Сontrol over accounting of commodity operations of pharmaceutical industry trade enterprises and possible ways of its improvement
Authors: Даценко Г.В., Кудирко О.М.
Keywords: контроль, облік, товарні операції, аудит, COVID-19, фармацевтична галузь
Date of publication: 2022-12-15 10:37:37
Last changes: 2022-12-15 10:37:37
Year of publication: 2021
Summary: У статті розглянуто питання щодо особливості організації здійснення контролю над обліком товарних операцій підприємств, що ведуть свою діяльність у сфері торгівлі. Надано систему та основні методи, що використовуються під час здійснення контролю над обліком товарних операцій у фармацевтичній галузі. Зважаючи на те, що нині у світі панує пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, у зв’язку з ужитими карантинними заходами владою створюються нові нормативні акти, що потребують вивчення даної ситуації, внесення змін та введення нових правил і методів в облік товарних операцій фармацевтичної галузі. Тобто сьогодні ця галузь торговельних підприємств є достатньо вагомою та потребує особливої уваги до обліку товарів і здійснення контролю за ним. Ураховуючи вищесказане, запропоновано можливі шляхи вирішення питань та вдосконалення контролю товарних операцій із метою встановлення ефективності та обґрунтованості системи управління товарними запасами.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28083
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 72-2. С. 139-145
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28083.pdf Size : 243137 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge