The Repository of VTEI
id: 29501
Title: Structuring the economic potential of hospitality industry enterprises
Authors: Vivsiuk I.O., Antoniuk K.H.
Keywords: економічний потенціал, індустрія гостинності, складові економічного потенціалу
Date of publication: 2024-07-01 09:53:17
Last changes: 2024-07-01 09:53:17
Year of publication: 2024
Summary: Основою діяльності будь-якого підприємства є сукупність тих складових, що в єдності формують його економічний потенціал. Не виключенням є й підприємства гостинності, проте складові їхнього економічного потенціалу вирізняються своєю специфікою завдяки виду діяльності та специфіці роботи, що формується завдяки сфері послуг. Економічний потенціал підприємств гостинності є підґрунтям при розробці стратегій розвитку, прийнятті важливих стратегічних рішень, трансформації діяльності, розширення мережі закладів тощо. Саме тому метою дослідження є характеристика та визначення структури економічного потенціалу підприємств індустрії гостинності. Задля досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: дослідити особливості формування економічного потенціалу підприємств індустрії гостинності; визначити та охарактеризувати складові економічного потенціалу підприємств індустрії гостинності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29501
Publication type: Монографія (видана за кордоном)
Publication: Erbe der europäischen Wissenschaft: Wirtschaft, Management und Marketing, Tourismus, Medizin, Biologie und Ökologie, Landwirtschaf : monografische. Karlsruhe, 2024. Buch 27. Teil 4. Pp. 17-25
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29501.pdf Size : 1021417 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge