The Repository of VTEI
id: 29505
Title: Методичні основи управління інвестиційною привабливістю туристичних кластерів = Methodological foundations of managing the investment attractiveness of tourist clusters
Authors: Антонюк К.Г.
Keywords: управління, туризм, інвестиції, кластер, форсайт
Date of publication: 2024-07-01 10:36:46
Last changes: 2024-07-01 10:36:46
Year of publication: 2023
Summary: У статті досліджено теоретичні питання щодо формування методичних основ управління інвестиційною привабливістю туристичних кластерів. Зокрема, виокремлено поняття форсайту інвестиційної привабливості туризму, яка включає в себе ключові елементи: об’єкт, предмет та принципи, що формують згадану методичну основу управління. Визначено методичні основи управління горизонтами форсайту інвестиційної інвестиційної привабливості кластерів України, що має на меті формування сценаріїв управління інвестиційною привабливість туристичних кластерів, а адаптована, за мето-дикою Пітера Бішопа, структурно-логічна послідовність методичних основ форсайту інвестиційної привабливості туристичних кластерів має на меті формування чітких етапів управління досліджуваним економічним процесом. Кластеризація туристичної діяльності за правильної організації стимулює зростання та розвиток інших виробництв, а кластерні технології сприяють налагодженню зв’язків між державними та діловими колами при вирішенні економічних та соціальних регіональних проблем
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29505
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Проблеми сучасних трансформацій. 2023. № 9. 5 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29505.pdf Size : 1990699 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge