The Repository of VTEI
Методичні вказівки
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27227 Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. 2021-09-24 20
27216 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. 2021-09-22 17
27208 Рекламний та пр-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. 2021-09-22 13
27207 Бренд-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. 2021-09-22 27
27184 Іноземна мова за професiйним спрямуванням: методичні рекомендації до самостійної роботи Лобода В. А. 2021-08-27 20
27116 Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи Осаульчик О. 2021-04-27 143
27114 Культурна спадщина України : методичні рекомендації до самостійної роботи, ОС "бакалавр" Чорна Н.М. 2021-04-22 361
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. 2021-04-13 106
27036 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “магістр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М. 2021-03-24 50
27035 Контроль фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “бакалавр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М., Ковальчук С. П. 2021-03-24 56
27008 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. 2021-03-22 57
27005 Філологічна герменевтика : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. 2021-03-22 50
27003 Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська» Гладьо С.В. 2021-03-22 91
26984 Теорія фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів Даценко Г. В., Ковальчук С.П. 2021-03-16 64
26977 Теорія та практика соціального забезпечення : методичні рекомендації до написання курсових робіт Хачатрян В. В., Павлюк Т. І. 2021-03-15 69
26971 Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. 2021-03-15 59
26969 Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. 2021-03-15 80
26967 Теорія літератури : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимощук Н.М. 2021-03-15 112
26881 Аудит оподаткування : Методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г.В. 2021-03-05 149
26877 Державний фінансовий контроль : Методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г.В. 2021-03-05 92