The Repository of VTEI
Методичні вказівки
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29229 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л.В. 2024-02-12 0
29226 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л. 2024-02-12 0
29224 Макроекономіка = Macroeconomics Осіпова Л. 2024-02-12 0
29206 Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise Богацька Н.М. 2024-02-01 0
29204 Економіка підприємства = Economics of an enterprise Богацька Н.М. 2024-02-01 0
29201 Соціальне підприємництво = Social entrepreneurship Богацька Н.М. 2024-02-01 1
29187 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Ткачук Т.І. 2024-01-25 34
29113 Теорія та практика соціального забезпечення = Social security theory and practice Павлюк Т. 2023-11-03 0
29109 Мікроекономіка = Microeconomics Павлюк Т. 2023-11-03 0
29072 Кваліфікаційна робота = Qualification work Хачатрян В., Стратійчук В. 2023-09-18 0
29070 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in the international business Мельничук О.П. 2023-09-18 0
29056 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. 2023-09-14 0
29055 Міжнародна торгівля = Іnternational trade Мельничук О.П. 2023-09-13 0
29041 Інновації в міжнародних економічних відносинах = Innovations in international economic relations Стратійчук В.М. 2023-09-13 0
29034 Антикризове управління в міжнародному бізнесі = Crisis management in international business Хачатрян В. 2023-09-13 0
29032 Електротехніка = Electric engineering Гусак Л.П. 2023-09-11 1
28976 Організація ресторанного господарства = Restaurant business management Іваніщева О.А. 2023-08-28 0
28974 Інноваційні технології ресторанної продукції = Innovative technologies of restaurant products Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2023-08-28 0
28972 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. 2023-08-28 0
28971 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. 2023-08-28 0