The Repository of VTEI
Методичні вказівки
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28554 Кваліфікаційна робота = Qualification work Павлюк Т. 2023-06-02 0
28552 Економічна теорія = Еconomic theory Павлюк Т. 2023-06-02 0
28546 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. 2023-05-26 1
28519 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. 2023-03-06 0
28512 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В.,Гарбар В.А. 2023-03-02 3
28507 Кваліфікаційна робота = Qualification work Іванченко Г.В. 2023-03-02 0
28500 Організація зовнішньоторговельних операцій = Еnterprise foreign economic activity Ковтун Е.О. 2023-03-01 0
28488 Економічні основи соціального забезпечення = Еconomic fundamentals of social welfar Гарбар В.А.. Недбалюк О.П. 2023-03-01 1
28482 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. 2023-03-01 0
28475 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Богацька Н.М. 2023-03-01 0
28474 Менеджмент соціального забезпечення = Social welfare management Ковтун Е. 2023-03-01 0
28453 Паблік рілейшнз = Рublic relations Довгань Ю.В. 2023-02-28 0
28451 Міжнародний менеджмент = Іnternational management Ковтун Е. 2023-02-28 0
28446 Цифровий маркетинг = Digital marketing Довгань Ю.В., Луценко О.І. 2023-02-28 0
28435 Комунікативний менеджмент = Сommunicative management Бондарчук Л.В. 2023-02-27 0
28432 Консалтинг = Сonsulting Бондарчук Л.В. 2023-02-27 1
28430 Менеджмент = Мanagement Бондарчук Л.В. 2023-02-27 0
28427 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В.. Горшков М.А. 2023-02-24 2
28406 Управління іміджем підприємства = Еnterprise image management Заюков І.В. 2023-02-24 0
28395 Менеджмент = Мanagement Горшков М.А. 2023-02-24 0