The Repository of VTEI
Методичні вказівки
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29113 Теорія та практика соціального забезпечення = Social security theory and practice Павлюк Т. 2023-11-03 0
29109 Мікроекономіка = Microeconomics Павлюк Т. 2023-11-03 0
29072 Кваліфікаційна робота = Qualification work Хачатрян В., Стратійчук В. 2023-09-18 0
29070 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in the international business Мельничук О.П. 2023-09-18 0
29056 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. 2023-09-14 0
29055 Міжнародна торгівля = Іnternational trade Мельничук О.П. 2023-09-13 0
29041 Інновації в міжнародних економічних відносинах = Innovations in international economic relations Стратійчук В.М. 2023-09-13 0
29034 Антикризове управління в міжнародному бізнесі = Crisis management in international business Хачатрян В. 2023-09-13 0
29032 Електротехніка = Electric engineering Гусак Л.П. 2023-09-11 1
28976 Організація ресторанного господарства = Restaurant business management Іваніщева О.А. 2023-08-28 0
28974 Інноваційні технології ресторанної продукції = Innovative technologies of restaurant products Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2023-08-28 0
28972 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. 2023-08-28 0
28971 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. 2023-08-28 0
28955 Управління якістю в туризмі = Quality management in tourism Чорна Н.М. 2023-07-19 0
28953 Стратегічний маркетинг в туризмі = Strategic marketing in tourism Онищук Н.В. 2023-07-19 0
28952 Кваліфікаційна робота = Graduation paper Чорна Н.М., Онищук Н.В. 2023-07-19 0
28948 Управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі = Project management in hotel and restaurant business Постова В.В. 2023-07-14 0
28946 Концепції та ресторанний креатив = Concepts and restaurant creativity Постова В.В. 2023-07-14 0
28943 Маркетингова товарна та цінова політики = Marketing commodity and price policies Пчелянська Г.О., Середницька Л.П. 2023-07-14 0
28936 Економіка туризму = Tourism economics Мазуркевич І.О. 2023-07-14 0