The Repository of VTEI
Методичні вказівки
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26741 Операційний менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. 2021-02-10 6
26740 Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи Лозовський О.М., Ковтун Е.О. 2021-02-10 7
26735 Менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи Лозовський О.М. 2021-02-10 12
26734 Менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. 2021-02-10 12
26664 Корпоративне управління: методичні рекомендації до самостійної роботи Корж Н.В. 2021-02-08 6
26663 Revenue менеджмент: методичні рекомендації Корж Н.В. 2021-02-08 15
26661 Ризик-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Корж Н.В. 2021-02-08 9
26653 Іллегалізація зовнішньо-економічної діяльності: методичні рекомендації Корж Н.В. 2021-02-08 8
26635 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Пахомська О.В. 2021-02-04 8
26537 Жанрові теорії перекладу: методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Чугу С.Д. 2021-01-28 10
26501 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Комунікативна лінгвістика" Терещенко Л.Я. 2021-01-26 10
26500 Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до СРС дисципліни Бондар Наталія Дмитрівна 2021-01-26 7
26497 Комунікативна лінгвістика. Завдання до практичних занять. Терещенко Л.Я. 2021-01-26 6
26491 Іноземна мова спеціальності: методичні рекомендації до СРС дисципліни Бондар Наталія Дмитрівна 2021-01-26 7
26219 Економіка готелів і ресторанів: методичні рекомендації до СРС Рябенька М.О. 2021-01-14 21
26191 Основи програмної інженерії. Середовище моделювання, розробки, інтеграції та тестування програмного продукту: методичні вказівки до самостійної роботи студентів Коваленко О.О., Рейда О.М., Круподьорова Л.М. 2021-01-13 11
26190 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-01-13 18
26180 Кваліфікаційна робота: методичні рекомендації Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2021-01-13 10
26163 Кваліфікаційна робота : Методичні рекомендації Онищук Н.В.,Чорна Н.М. 2021-01-13 18
26160 Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. завдання до лабораторних занять Фіалковська Л.В. 2021-01-13 15