The Repository of VTEI
������������������ ����������������
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27383 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. 2022-01-11 11
27381 Математичне моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. 2022-01-11 6
27379 Фінансовий моніторинг: методичні рекомендації до самостіної роботи Смагло О.В. 2022-01-10 8
27333 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л. П. 2021-12-30 11
27325 Українська мова за професійним спрямуванням / the ukrainian language for specific purposes : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимкова В.А. 2021-12-09 22
27227 Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. 2021-09-24 114
27216 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. 2021-09-22 77
27208 Рекламний та пр-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. 2021-09-22 265
27207 Бренд-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. 2021-09-22 417
27184 Іноземна мова за професiйним спрямуванням: методичні рекомендації до самостійної роботи Лобода В. А. 2021-08-27 82
27116 Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи Осаульчик О. 2021-04-27 244
27114 Культурна спадщина України : методичні рекомендації до самостійної роботи, ОС "бакалавр" Чорна Н.М. 2021-04-22 779
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. 2021-04-13 207
27036 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “магістр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М. 2021-03-24 70
27035 Контроль фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “бакалавр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М., Ковальчук С. П. 2021-03-24 81
27008 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. 2021-03-22 109
27005 Філологічна герменевтика : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. 2021-03-22 84
27003 Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська» Гладьо С.В. 2021-03-22 150
26984 Теорія фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів Даценко Г. В., Ковальчук С.П. 2021-03-16 95
26977 Теорія та практика соціального забезпечення : методичні рекомендації до написання курсових робіт Хачатрян В. В., Павлюк Т. І. 2021-03-15 109