The Repository of VTEI
Кафедра обліку та оподаткування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27197 Strategy of financial resources management within the paradigm of european integration: monograph Datsenko G., Dziuba O., Hladii I., Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk S., Krypelnitska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Maistcr L., Otkalcnko O., Sclicda S., Hhina N. М(з 2021-09-03 10
27183 Планування аудиторської перевірки в забезпеченні ефективного розвитку промислових підприємств Даценко Г. В. Сун 2021-08-27 22
27110 Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки Даценко Г. В. Сун 2021-04-19 58
27104 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. Рп 2021-04-13 65
27103 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп 2021-04-13 53
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв 2021-04-13 97
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп 2021-04-12 461
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл 2021-04-12 191
27097 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 2021-04-12 38
27096 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 2021-04-12 67
27095 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС "магістр", спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 2021-04-12 70
27094 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма. Ступінь вищої освіти «бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Гладій І.О. Рп 2021-04-12 44
27091 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г. В. Сун 2021-04-12 66
27090 Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств Даценко Г. В. Сун 2021-04-12 37
27089 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г. В. Сун 2021-04-12 46
27086 Управлінська звітність: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Гладій І.О. Рп 2021-04-12 34
27081 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. Здп 2021-04-08 48
27075 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС «магістр», спец. 071 «облік і оподаткування», ОП фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 2021-04-07 44
27068 Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві Даценко Г. В. Сун 2021-04-05 56
27067 Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздібної торгівлі Лагдан А.В. Коцеруба Н.В. Сун 2021-04-01 85