The Repository of VTEI
Кафедра обліку та оподаткування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28932 Risks of formal inventory = Ризики формальної інвентаризації Kytaichuk T., Krupelnytska I., Pokynchereda V. Тд 2023-07-13 200
28722 Організація державного фінансового контролю = Pablic financial control management Даценко Г.В. Мв 2023-07-04 0
28721 Контроль публічних закупівель = Public procurement control Даценко Г.В. Мв 2023-07-04 0
28720 Контроль фінансово-господарської діяльності = Control of financial and economic activity Даценко Г.В. Мв 2023-07-04 0
28719 Дью Дилідженс = Due dilligence Даценко Г.В. Мв 2023-07-04 0
28718 Виробнича практика Даценко Г.В., Коцеруба Н.В., Гладій І.О. Рп 2023-07-04 1
28717 Державний фінансовий контроль організацій і установ = Governmental financial control of institutions and entities Даценко Г.В. Мв 2023-07-04 0
28716 Державний фінансовий контроль організацій і установ = Governmental financial control of institutions and entities Даценко Г.В. Рп 2023-07-04 1
28715 Соціальна та демографічна статистика = Social and demographic statistics Даценко Г.В. Рп 2023-07-04 1
28714 Соціальна та демографічна статистика = Social and demographic statistics Даценко Г.В. Мв 2023-07-04 0
28713 Управлінський контроль = Management сontrol Даценко Г.В. Рп 2023-07-04 1
28708 Управлінський контроль = Management сontrol Даценко Г.В. Рп 2023-07-04 1
28707 Управлінський контроль = Management сontrol Даценко Г.В. Рп 2023-07-04 1
28346 Статистика = Statistics Покиньчереда В.В. Рп 2023-02-23 1
28345 Статистика = Statistics Покиньчереда В.В. Мв 2023-02-23 1
28111 Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів = Іnternational ethics standards for accountants Китайчук Т.Г. Рп 2022-12-27 3
28110 Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів = Іnternational ethics standards for accountants Китайчук Т.Г. Мв 2022-12-27 1
28092 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства = Аccounting and analytical support of the economic security of an enterprise Китайчук Т.Г. Рп 2022-12-19 2
28091 Бухгалтерський облік = Аccounting Китайчук Т.Г. Мв 2022-12-19 3
28090 Бухгалтерський облік = Аccounting Китайчук Т.Г. Рп 2022-12-19 2