The Repository of VTEI
Кафедра обліку та оподаткування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27836 Бухгалтерський облік в банках Копчикова І.В. Окл 2022-08-29 13
27826 Economic and Information Principles for Cargo Delivery Management in Global Network Supply Chains Savchenko L., Biletska N., Buriachenko O., Shmahelska M., Коpchykova I., Vasylenko I. СWeof 2022-08-19 22
27810 Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Сун 2022-08-12 22
27804 Організація контролю господарської діяльності Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 19
27803 Стратегічний аналіз = Strategic analysis Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 14
27801 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. Тд 2022-08-12 20
27796 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп 2022-08-12 22
27794 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 17
27793 Аналітичне забезпечення товарних операцій підприємств торгівлі Кудирко О.М. Знп 2022-08-12 20
27791 Аналіз оборотних активів Мостова А.Р., Лобачева І.Ф. Тд 2022-08-12 16
27790 Контроль фінансово-господарської діяльності = Сontrol of financial and economic activity Кудирко О.М. Рп 2022-08-11 20
27789 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Мв 2022-08-11 20
27787 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-11 12
27786 Економічна статистика = Еkonomichna statystyka Лобачева І.Ф. Рп 2022-08-11 16
27785 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Здп 2022-08-11 11
27784 Статистичне забезпечення управління = Statistical management provision Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-11 15
27783 Бухгалтерський облік в банках = Аccounting in banks Копчикова І.В. Мв 2022-08-11 18
27782 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Здп 2022-08-11 6
27779 Аудиторський консалтинг = Аudit consulting Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-11 19
27778 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Здп 2022-08-11 9