The Repository of VTEI
Кафедра обліку та оподаткування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27407 Оцінка ризиків ймовірного банкрутства підприємства Коцеруба Н.В. Тд 2022-01-13 9
27406 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 5
27405 Методичні прийоми і способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 8
27404 Процедури та прийоми аналізу при здійсненні аудиту майнового стану підприємства Коцеруба Н.В. Тд 2022-01-13 8
27403 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 8
27401 Оцінка кредитоспроможності підприємства–позичальника на основі показників фінансової звітності Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 8
27400 What drives peasant household to commercialize? An investigation of the factors leading to commercialization of semi-subsistence farming in ukraine Koblianska I., Pasko O., Marenych T., Kotseruba N., Tkachenk V. СWeof 2022-01-13 6
27399 Бухгалтерський облік фонду оплати праці бюджетної установи Коцеруба Н.В. Тд 2022-01-13 8
27398 Особливості аналізу персоналу підприємства Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 8
27396 Контрольно-аналітичні процедури в системі кризис-менеджменту підприємства Коцеруба Н.В. Сун 2022-01-13 14
27395 Analytical research methods at e-commerce іnterpriser in Ukraine. Lobacheva I., Koceruba N. М(в 2022-01-13 7
27197 Strategy of financial resources management within the paradigm of european integration: monograph Datsenko G., Dziuba O., Hladii I., Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk S., Krypelnitska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Maistcr L., Otkalcnko O., Sclicda S., Hhina N. М(з 2021-09-03 35
27183 Планування аудиторської перевірки в забезпеченні ефективного розвитку промислових підприємств Даценко Г. В. Сун 2021-08-27 51
27110 Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки Даценко Г. В. Сун 2021-04-19 152
27104 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. Рп 2021-04-13 258
27103 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп 2021-04-13 79
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв 2021-04-13 207
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп 2021-04-12 3172
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл 2021-04-12 653
27097 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 2021-04-12 68