The Repository of VTEI
�������������� ������������ ���� ��������������������������
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27810 Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Сун 2022-08-12 3
27804 Організація контролю господарської діяльності Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 2
27803 Стратегічний аналіз = Strategic analysis Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 1
27801 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. Тд 2022-08-12 1
27796 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп 2022-08-12 1
27794 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-12 1
27793 Аналітичне забезпечення товарних операцій підприємств торгівлі Кудирко О.М. Знп 2022-08-12 0
27791 Аналіз оборотних активів Мостова А.Р., Лобачева І.Ф. Тд 2022-08-12 0
27790 Контроль фінансово-господарської діяльності = Сontrol of financial and economic activity Кудирко О.М. Рп 2022-08-11 0
27789 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Мв 2022-08-11 1
27787 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-11 1
27786 Економічна статистика = Еkonomichna statystyka Лобачева І.Ф. Рп 2022-08-11 0
27785 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Здп 2022-08-11 0
27784 Статистичне забезпечення управління = Statistical management provision Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-11 0
27783 Бухгалтерський облік в банках = Аccounting in banks Копчикова І.В. Мв 2022-08-11 0
27782 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Здп 2022-08-11 0
27779 Аудиторський консалтинг = Аudit consulting Коцеруба Н.В. Рп 2022-08-11 0
27778 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Здп 2022-08-11 0
27777 Статистика = Statistics Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. Мв 2022-08-11 0
27776 Аналіз господарської діяльності Даценко Г.В., Коцеруба Н.В., Крупельницька І.Г., Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. Нп 2022-08-11 0