The Repository of VTEI
Тези доповіді
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27968 Основні поняття та загальна сутність комунікацій в туризмі Кізюн А., Паламарчук А. 2022-09-29 0
27938 Фестивалі як інструмент підвищення привабливості туристичних дестинацій Чорна Н.М. 2022-09-19 8
27936 Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-09-19 10
27934 Сільський зелений туризм як тренд туристичної галузі в умовах пандемії COVID-19 Чорна Н.М. 2022-09-19 5
27918 Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи Штифурак В.Є. 2022-09-12 14
27906 Проблеми фінансового забезпечення державних соціальних гарантій в Україні Гарбар В.А., Павлюк Т.І. 2022-09-12 9
27889 Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України Крижак Л.М. 2022-09-09 8
27870 Врахування соціальними працівниками гендерних відмінностей у процесі формування відповідального батьківства Штифурак В.Є. 2022-09-06 14
27867 Можливості сімї як малої соціальної групи у формуванні партнерської взаємодії Штифурак В.Є. 2022-09-06 12
27830 Диджиталізація як інструмент розвитку вітчизняної економіки в умовах пандемії Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-08-19 18
27828 Аналіз ринку туристичних послуг України Стратійчук В.М. 2022-08-19 20
27820 Проблеми впровадження стратегічного управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. 2022-08-18 18
27817 Стратегічні імперативи розвитку Сінгапуру: досвід для України Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-08-18 22
27808 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. 2022-08-12 18
27807 Оцінка стану ринкового конкурентного середовища Павлюк Т.І., Осіпова Л.В. 2022-08-12 31
27805 Соціальні інновації у розвитку суспільства Павлюк Т.І. 2022-08-12 15
27801 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. 2022-08-12 20
27798 Сутність діагностики економічного потенціалу підприємства готельного господарства Вівсюк І.О. 2022-08-12 28
27797 Економічний потенціал підприємства готельного господарства: теоретичний аспект Вівсюк І.О., Роскладка Н.О. 2022-08-12 23
27792 Сутність потенціалу підприємств готельного бізнесу Мазуркевич І.О., Вівсюк І.О. 2022-08-12 17