The Repository of VTEI
Collection: ВТЕІ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27305 Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України Чорна Н.М. 2021-10-21 2
27300 Конструктивний потенціал гібридної форми навчання у сучасному освітньому просторі вищої школи Осаульчик О. 2021-10-21 5
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-13 10
27296 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. 2021-10-11 11
27295 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. 2021-10-11 13
27293 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-11 13
27287 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. 2021-10-11 13
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-08 9
27277 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-08 8
27274 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. 2021-10-08 6
27272 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. 2021-10-08 6
27265 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. 2021-10-06 10
27262 Маркетингові комунікації в сфері туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Плескачова Є.В. 2021-10-06 8
27261 Стан та перспективи розвитку екстремального туризму в Україні. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Пархонюк Ю.Р. 2021-10-06 5
27260 Організація дитячого туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Мельник М.О. 2021-10-06 9
27259 Зарубіжний досвід стимулювання розвитку туризму в Україні. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Левчук В.В. 2021-10-06 8
27258 Діяльність туристського підприємства по розробці та просуванню турів. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Кучер Ж.Р. 2021-10-06 4
27257 Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Кучанська Х.Н. 2021-10-06 6
27256 Шляхи підвищення використання рекламної діяльності та її вплив на розвиток підприємств ресторанного господарства. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Гулько Б.О. 2021-10-06 9
27255 Розробка заходів підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємствах готельного бізнесу. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Горбач В.С. 2021-10-06 10