The Repository of VTEI
Collection: ВТЕІ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28200 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. 2023-02-07 0
28199 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. 2023-02-06 0
28193 Маркетингова діяльність туристського підприємства (за матеріалами тyрагенcтва «Drеam Way Tour») Васалатій І.І. 2023-01-24 10
28192 Стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні (за матеріалами ТОВ «Санаторно-туристичне підприємство «Свіжий вітер») Боровський Я.О. 2023-01-24 10
28191 Сезонність і згладжування сезонних коливань в туристському і готельному бізнесі (зa мaтеpiaлaми туpaгенствa «Dream Way Tour») Козловська А.І. 2023-01-24 12
28190 Внутрішній туризм в Україні: стан та шляхи активізації (за матеріалами ТОВ «Санаторно-туристичне підприємство «Свіжий Вітер») Волошин О.М. 2023-01-24 9
28189 Організація екскурсійної діяльності суб’єктами туристичного ринку (за матеріалами ТОВ «ТКБ») Бугай М.А. 2023-01-24 13
28188 Якість послуг туристичного підприємства та шляхи її підвищення (за матеріалами туристичної компанії «Trigor Tour») Боцян І.М. 2023-01-24 11
28187 Зарубіжний досвід стимулювання розвитку туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «Анна Тревел») Тихонова Н.В. 2023-01-24 11
28186 Створення штучних об’єктів туристичного інтересу (за матеріалами туристичної агенції «Поїхали з нами») Оскірко В.П. 2023-01-24 12
28185 Оцінка перспектив розвитку соціального туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «Гламур-тур») Кабиш О.О. 2023-01-24 11
28184 Стратегічне планування управлінської діяльності туристського підприємства та шляхи підвищення її ефективності (за матеріалами туристичної агенції «Патріот») Бондар Л.А. 2023-01-24 10
28183 В’їзний туризм і методи його стимулювання (за матеріалами туристичної агенції «Смайл») Барабашук Я.М. 2023-01-24 12
28182 Стратегічне планування діяльності туристичного підприємства (за матеріалами туристичної агенції «JoinUP!») Білоцька О.І. 2023-01-24 11
28181 Сучасні технології обслуговування у ресторанному господарстві (за матеріалами кафе «Сім’я») Бородій В.О. 2023-01-24 10
28180 Формування та просування іміджу підприємств ресторанного бізнесу (за матеріалами ресторану «Престиж Хол») Біла А.С. 2023-01-24 11
28179 Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність функціонування готельно-ресторанного підприємства (за матеріалами готельно-ресторанного комплексу «Диканька») Бесараб А.С. 2023-01-24 10
28178 Управління поведінкою персоналу та формування організаційної культури на підприємстві ресторанного бізнесу (за матеріалами кафе « Бібліотека») Артикова В.О. 2023-01-24 12
28177 PR-діяльність туристичного підприємства та шляхи її вдосконалення (за матеріалами ТОВ «ТКБ») Будженко А.Ю. 2023-01-24 10
28176 Співпраця туристичного підприємства з суб’єктами туристичного ринку (за матеріалами туристичної агенції «Verona Tour») Овчарук Т.В. 2023-01-24 9