The Repository of VTEI
Collection: ВТЕІ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28555 Мікроекономіка = Мicroeconomics Павлюк Т. 2023-06-02 0
28554 Кваліфікаційна робота = Qualification work Павлюк Т. 2023-06-02 0
28553 Економічна теорія = Еconomic theory Павлюк Т. 2023-06-02 0
28552 Економічна теорія = Еconomic theory Павлюк Т. 2023-06-02 0
28546 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. 2023-05-26 1
28537 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. 2023-05-02 4
28536 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Гусак Л.П. 2023-05-02 2
28528 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Гусак Л.П. 2023-04-06 2
28521 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Радзіховська Л., Гулівата І. 2023-03-06 1
28520 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. 2023-03-06 0
28519 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. 2023-03-06 0
28518 Теорія організації = Оrganization theory Іванченко Г.В. 2023-03-02 1
28517 Самоменеджмент = Self-management Іванченко Г.В. 2023-03-02 0
28516 Контролінг Іванченко Г.В. 2023-03-02 0
28515 Менеджмент = Мanagement Іванченко Г.В. 2023-03-02 0
28514 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. 2023-03-02 0
28513 Репутаційний менеджмент = Reputation management Іванченко Г.В. 2023-03-02 0
28512 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В.,Гарбар В.А. 2023-03-02 3
28511 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В., Гарбар В.А. 2023-03-02 1
28508 Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях = Strategic management and professional development in public organizations Іванченко Г.В. 2023-03-02 0