The Repository of VTEI
Collection: ВТЕІ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27116 Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи Осаульчик О. 2021-04-27 11
27115 Туристично-рекреаційне країнознавство : робоча програма Кізюн А.Г. 2021-04-23 21
27114 Культурна спадщина України : методичні рекомендації до самостійної роботи, ОС "бакалавр" Чорна Н.М. 2021-04-22 27
27113 Інжиніринг будівель : робоча програма, ОС "бакалавр" Чорна Н.М., Швець В.В. 2021-04-22 13
27112 Дизайн : робоча програма для усіх галузей та спеціальностей Чорна Н.М., Швець В.В., Вівсюк І.О. 2021-04-22 15
27109 Лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу публіцистичних текстів (на матеріалі The Times) Семенюк М.Д. 2021-04-16 16
27107 Інвективна лексика в сучасному англійськомовному та українськомовному дискурсах Манжурова Ю.В. 2021-04-16 11
27104 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. 2021-04-13 20
27103 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. 2021-04-13 18
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. 2021-04-13 22
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А 2021-04-12 44
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. 2021-04-12 45
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. 2021-04-12 17
27097 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. 2021-04-12 15
27096 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. 2021-04-12 14
27095 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС "магістр", спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. 2021-04-12 24
27094 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма. Ступінь вищої освіти «бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Гладій І.О. 2021-04-12 17
27093 Лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів: Кваліфікаційна робота Антоненко В.В. 2021-04-12 18
27092 Сюжетно-стилістична варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу: Кваліфікаційна робота Бондар А. 2021-04-12 14
27088 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма спеціальність 081 «Право». Гаврилюк Н.М. 2021-04-12 15