The Repository of VTEI
Collection: Конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28040 Теоретико-ігрова ймовірність: ретроспектива та сучасність Гайдучок Д.Л., Глухова Т.В., Радзіховська Л.М. 2022-11-24 7
28035 Improving the efficiency of functioning and development of hotel business enterprises = Підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємств готельного бізнесу Riabenka M., Postova V. 2022-11-24 9
28034 Кейтеринг як інноваційна послуга у ресторанному бізнесі Постова В.В., Доник О.І. 2022-11-24 4
28033 Пропозиції щодо модернізації формату «Casual Dining» в ресторанному бізнесі Постова В.В. 2022-11-24 2
28025 Туристичні тренди в умовах пандемії COVID-19 Чорна Н.М. 2022-11-21 7
28024 Культурна спадщина як фундамент національної ідентичності: проблеми та необхідність збереження Чорна Н.М. 2022-11-21 9
28022 Особливості предмету вивчення теорії ймовірностей Радзіховська Л.М., Літовченко Ю.М. 2022-11-21 9
28021 Практичні аспекти застосування теорії ймовірностей Радзіховська Л.М., Корнілов В.О., Куржій Р.Р. 2022-11-21 7
27988 Features of the risks of innovative activities of tourism enterprises = Особливості ризиків інноваційної діяльності підприємств туристичної сфери Кізюн А.Г. 2022-11-01 11
27970 Філософський пошук у літературі: Пітер Пен у романі А. Мердок «Дитя слова» Іваницька Н., Терещенко Л. 2022-09-29 29
27968 Основні поняття та загальна сутність комунікацій в туризмі Кізюн А., Паламарчук А. 2022-09-29 34
27966 Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement» Іваницька Н., Терещенко Л. 2022-09-29 31
27938 Фестивалі як інструмент підвищення привабливості туристичних дестинацій Чорна Н.М. 2022-09-19 19
27936 Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-09-19 24
27934 Сільський зелений туризм як тренд туристичної галузі в умовах пандемії COVID-19 Чорна Н.М. 2022-09-19 22
27906 Проблеми фінансового забезпечення державних соціальних гарантій в Україні Гарбар В.А., Павлюк Т.І. 2022-09-12 25
27889 Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України Крижак Л.М. 2022-09-09 18
27830 Диджиталізація як інструмент розвитку вітчизняної економіки в умовах пандемії Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2022-08-19 31
27828 Аналіз ринку туристичних послуг України Стратійчук В.М. 2022-08-19 65
27820 Проблеми впровадження стратегічного управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. 2022-08-18 35