The Repository of VTEI
Collection: Конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28525 Напрямки удосконалення інформаційної безпеки підприємств Яремко С., Радзіховська Л. 2023-03-22 5
28510 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. 2023-03-02 18
28491 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. 2023-03-01 5
28469 Планування інноваційного розвитку соціально-економічної сфери в Україні Богацька Н.М. 2023-03-01 5
28468 Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Богацька Н.М. 2023-02-28 8
28463 Модель компетентностей сучасних логістів = Тhe model of competencies of modern specialists in logistics Довгань Ю.В. 2023-02-28 5
28449 Соціальне підприємництво: особливості та перспективи розвитку Богацька Н.М. 2023-02-28 4
28425 Освітній чинник розвитку конкурентоспроможності України = Educational factor in the development of Ukraine's competitiveness Кобилянський О.В., Заюков І.В., Васаженко Н.О. 2023-02-24 15
28403 Формування у студентів української громадянської ідентичності на кураторських годинах Заюков І.В. 2023-02-24 8
28398 Розвиток інтелектуальних здібностей лідера як фактор підвищення ефективності управління підприємством Заюков І.В. 2023-02-24 19
28396 Забезпечення зростання ВВП як важливого фактору підвищення середньої тривалості життя Заюков І.В. 2023-02-24 7
28393 Досвід територіальних громад в напряму боротьби з пандемією COVID-19 Заюков І.В. 2023-02-24 7
28392 Фактори розвитку вітчизняного бізнесу в сучасних військових умовах Заюков І.В., Бабчинська О.І. 2023-02-23 8
28391 Реалізація пріоритету «взаємодіючий регіон» в межах транскордонного співробітництва Україна - ЄС в сучасних умовах Заюков І.В. 2023-02-23 8
28390 Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В., Довгань Л.І. 2023-02-23 9
28357 Проблеми розвитку ринку праці країн ЄС та уроки для України Мартинова Л.Б. 2023-02-23 8
28351 Міжнародний ринок праці та конкурентоспроможність людського потенціалу Мартинова Л.Б. 2023-02-23 7
28348 Використання людського потенціалу населення літнього віку у забезпеченні його конкурентоспроможності Мартинова Л.Б. 2023-02-23 9
28285 Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни Мартинова Л.Б. 2023-02-21 7
28257 Ukraine today – problems and challenges = Україна сьогодення – проблеми та виклики Martynova L. 2023-02-21 9