The Repository of VTEI
Collection: Міжнародні конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28558 Соціальна відповідальність підприємства: тенденції в Україні та світі Сорока Т.С., Павлюк Т.І. 2023-06-06 1
28557 Соціальна відповідальність як складова стратегії бізнесу на підприємствах України Павлюк Т.І., Гавлюк Є.І. 2023-06-06 1
28540 Барна індустрія в Україні: виклики сьогодення та перспективи розвитку Постова В.В. 2023-05-18 15
28535 Особливості використання методу експертних оцінок при оцінці місця розташування нового підприємства Бабюк А.Б., Радзіховська Л.М. 2023-05-02 17
28533 Спілкування зі "складним" гостем: особливості та сучасні підходи у закладах ресторанного господарства Постова В.В. 2023-05-01 16
28491 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. 2023-03-01 18
28469 Планування інноваційного розвитку соціально-економічної сфери в Україні Богацька Н.М. 2023-03-01 16
28468 Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Богацька Н.М. 2023-02-28 30
28463 Модель компетентностей сучасних логістів = Тhe model of competencies of modern specialists in logistics Довгань Ю.В. 2023-02-28 16
28425 Освітній чинник розвитку конкурентоспроможності України = Educational factor in the development of Ukraine's competitiveness Кобилянський О.В., Заюков І.В., Васаженко Н.О. 2023-02-24 28
28398 Розвиток інтелектуальних здібностей лідера як фактор підвищення ефективності управління підприємством Заюков І.В. 2023-02-24 127
28396 Забезпечення зростання ВВП як важливого фактору підвищення середньої тривалості життя Заюков І.В. 2023-02-24 12
28393 Досвід територіальних громад в напряму боротьби з пандемією COVID-19 Заюков І.В. 2023-02-24 11
28392 Фактори розвитку вітчизняного бізнесу в сучасних військових умовах Заюков І.В., Бабчинська О.І. 2023-02-23 17
28357 Проблеми розвитку ринку праці країн ЄС та уроки для України Мартинова Л.Б. 2023-02-23 17
28351 Міжнародний ринок праці та конкурентоспроможність людського потенціалу Мартинова Л.Б. 2023-02-23 13
28348 Використання людського потенціалу населення літнього віку у забезпеченні його конкурентоспроможності Мартинова Л.Б. 2023-02-23 24
28285 Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни Мартинова Л.Б. 2023-02-21 16
28257 Ukraine today – problems and challenges = Україна сьогодення – проблеми та виклики Martynova L. 2023-02-21 17
28201 Еxpert databases and expert estimations in building mathematical interpretations and models for development of entrepreneurship subjects Romanuke V., Husak L. 2023-02-07 19