The Repository of VTEI
Collection: Статті
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27180 Effectiveness of digital resources in the learning management system within online education of future entrepreneurs Ivanytska N., Tymoshchuk N., Dovhan L., Osaulchyk O., Havryliuk N. 2021-07-22 8
27179 Development of «soft skills» during esl course for business students Dovhan L.I. 2021-07-22 9
27160 Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2021-06-15 8
27159 Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-06-15 18
27158 Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-06-15 10
27154 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata І.О. , Husak L.Р. , Radzihovska L.М. 2021-06-15 9
27147 Використання системи управління навчанням мооdle в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. 2021-06-15 7
27146 Неологізми на позначення явищ covid-19: морфологічний аспект Тимощук Н.М. 2021-06-15 11
27145 Особливості адаптації жінок 25-35 років до оздоровчих тренувань з плавання Мірошниченко В.М., Богуславська В.Ю., Сальникова С.В., Довгій Ю.І. 2021-06-15 8
27140 Development of technology of drinks from secondary milk Bandura V. М.,Fialkovska L.V. 2021-06-15 10
27131 Моделі сакрального простору Денисик Г.І., Воловик В.М., Яцентюк Ю.В., Кізюн А.Г. 2021-05-24 62
27130 Особливості використання кейс-методу в процесі викладання англійської мови на немовних спеціальностях Сікрська Л.О., Лобода В.А. 2021-05-20 52
27129 Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг Рябенька М.О., Постова В.В. 2021-05-19 46
27126 Evaluation of the dynamics of threats of digital transformation to optimize the management of economic systems Nikolina I. I., Hulivata I.O., Kopniak K. V. 2021-05-11 23
27123 Роль логіки у математиці та формуванні конкурентоспроможного фахівця. Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2021-05-05 36
27122 Модель інтегральної оцінки цифрового врядування на місцевому рівні. Ніколіна І.І. 2021-05-05 34
27121 Public communicative interaction in the digital environment Nikolina I.I. 2021-05-05 24
27120 The communication dimension of activities of public institutions in the digital environment. Nikolina I. I., Ocheretianyi V.V. 2021-05-05 25
27119 Implementation of E-learning as an Integral Part of the Educational Process Havryliuk N., Osaulchyk O., Dovhan L., Bondar N. 2021-04-27 76
27118 Innovative Potential of E-learning as a Basis of Distance Education Osaulchyk Olga, Dovhan Larysa 2021-04-27 52