The Repository of VTEI
Collection: Статті
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28196 Теоретичні та практичні аспекти граматики прагматики у викладанні іноземних мов Лебедєва Н.А., Тимкова В.А. 2023-02-03 2
28195 Використання фразеологізмів на заняттях з української мови як необхідний елемент формування мовної культури майбутніх фахівців Тимкова В.А. 2023-02-02 2
28194 Екстремальні види туризму у повсякденній діяльності місцевих громад Кізюн А.Г. 2023-01-27 6
28167 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf С., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. 2023-01-19 16
28166 Оцінювання земельних ресурсів в україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О.О., Непиталюк А.В. 2023-01-19 11
28165 Розвиток творчого потенціалу студентів-магістрів в інтерактивно-організованому дистанційному форматі навчання Осаульчик О. 2023-01-19 12
28151 Номіналізація в науковому дискурсі: перекладознавчий аспект Іваницька Н. 2023-01-11 8
28140 Використання табличного процесора Ms Excel у викладанні дисциплін професійного спрямування в економічних ЗВО Радзіховська Л.М., Гусак Л.П. 2023-01-05 12
28119 Формування математичних понять засобами інформаційних технологій Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2023-01-03 13
28115 Challenges and perspectives of digitalized communication Gladio S., Tereshchenko L. 2022-12-28 19
28113 Deception in a Written Text: Means of Detection = Неправдивість письмового тексту: шляхи її визначення Tereshchenko L., Gladio S. 2022-12-28 15
28109 Economic Security in Post-Soviet Countries: Level of Ensuring and Development Trends Kozachenko G., Andrushchenko I., Pogorelov Y., Gerasymenko L., Romanovska Y. 2022-12-26 23
28108 Соціально-економічні показники розвитку регіону = Socio-economic indicators of territorial region Романовська Ю.А., Макаренко М.А., Хмарук В.М. 2022-12-26 20
28107 Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії = Digitalization of the banking sector in a pandemic condition Романовська Ю.А., Складанюк М.С. 2022-12-26 12
28105 Доходи державного бюджету України в умовах воєнного стану Чугунов І., Пасічний М., Нікітішин А. 2022-12-22 15
28084 Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine = Sistema de préstamos hipotecarios de empresas agrícolas de Ucrania Sakhno A., Holishchuk N., Salkova I., Kucher L., Kudyrko O. 2022-12-15 15
28083 Контроль над обліком товарних операцій підприємств торгівлі фармацевтичної галузі та можливі шляхи його вдосконалення = Сontrol over accounting of commodity operations of pharmaceutical industry trade enterprises and possible ways of its improvement Даценко Г.В., Кудирко О.М. 2022-12-15 10
28082 Методика проведення аудиту й внутрішньогосподарського контролю товарних запасів на торговельних підприємствах = Рrocedure of audit and internal economic control of commodity stocks at trading companies Даценко Г.В., Кудирко О.М. 2022-12-15 15
28081 Шляхи удосконалення ведення обліку лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах = Ways to improve the registration of medicines at pharmaceutical enterprises Даценко Г.В., Кудирко О.М. 2022-12-15 14
28080 Methodological approaches to cash flow management at the enterprise = Метoдoлoгiчнi пiдхoди дo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми нa пiдприємcтвi Kudyrko O., Коpchykova I. 2022-12-15 16