The Repository of VTEI
Collection: Статті
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29100 Formation of speech culture of future specialists in the field of journalism = Формування культури мовлення майбутніх фахівців сфери журналістики Tymkova V.А. 2023-10-10 31
29089 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2023-10-02 32
29074 Демографічне старіння та економічне зростання = Demographic aging and economic growth Непиталюк А.В. 2023-09-19 27
29050 Удосконалення управління міжнародною діяльністю на підприємстві Мельничук О.П. 2023-09-13 30
29047 Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 19
29046 Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни = Development of the investment climate in ukraine during war Дергач А.В., Кульганік О.М., Чернишова О.О. 2023-09-13 27
29043 Особливості розвитку міжнародної діяльності підприємства з іноземним капіталом = Peculiarities of the development of international activities of an enterprise with foreign capital Стратійчук В.М., Білокінна І.Д. 2023-09-13 22
29039 Formation, functioning and efficiency of using personnel potential of ukrainian enterprises in the conditions of war Khachatrian V., Krasnyak O. 2023-09-13 19
29031 Soft skill as a component of professional competency of philology students = Soft skills як компонент професійної компетентності студентів-філологів Dovhan L.I., Osaulchyk O.B. 2023-09-07 26
29005 Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці = Evolution of scientific reviews on institutional provisions of the efficient functioning of labour-market Юрчик І.Б. 2023-08-29 26
28990 Особливості розвитку соціальної сфери в умовах євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-28 30
28989 Формування функціональних властивостей пісочно-відсаджувального печива шляхом застосування зостери Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2023-08-28 26
28988 Обґрунтування вибору рослинної сировини для розробки йогуртового десерту Калініна Г.П., Крижак Л.М., Іваніщева О.А. 2023-08-28 30
28987 Забезпечення населення житловими субсидіями та дослідження державних субвенцій на надання житлових субсидій = Provision of housing subsidies to the population and research on state subsidies for the provision of housing subsidies Павлюк Т.І. 2023-08-28 27
28986 Маркетинг сталого розвитку: досвід ЄС = Sustainable development marketing: EU experience Довгань Ю.В., Середницька Л.П. 2023-08-28 29
28985 Basic marketing management tools = Базовий маркетинговий інструментарій управління Polishchuk I.I., Dovhan Yu.V. 2023-08-28 34
28984 Speech etiquette as a socio-linguistic phenomenon of the behavior characteristics of an economic profile specialist of Ukraine = Мовленнєвий етикет як соціально-лінгвістичне явище характеристики поведінки фахівця економічного профілю України Tymkova V., Lebedieva N. 2023-08-28 22
28957 Стан та основні тренди розвитку туристичної галузі України в умовах сьогоденних викликів = The situation and main trends of the development of the tourist industry of Ukraine in the conditions of today's challenges Чорна Н.М. 2023-07-19 49
28949 Providing the Problem and Creative Approach to Educational Tasks for Experts in Tourism with Usage of Web-Quest (at the Example of Humanities) Bondar N., Shvets H. 2022-07-14 89
28942 Економічна політика євроінтеграції україни: аспекти малого бізнесу Кравчик Ю.В., Осіпова Л.В. 2023-07-14 41