The Repository of VTEI
Collection: Статті
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29318 Інноваційні інструменти маркетингових стратегій розвитку туризму на регіональному рівні = Innovative tools of tourism development marketing strategies at the regional level Графська О.І., Головчук Ю.О., Кулик О.М. 2024-05-09 12
29317 Управління туристичними дестинаціями: інноваційні маркетингові підходи = Management of tourism destinations: innovative marketing approaches Головчук Ю.О., Мороз С.Р., Цесьців Д.С. 2024-05-09 6
29306 Інноваційні засади регіональної політики розвитку туризму = Innovative principles of a regional tourism development policy Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В. 2024-05-09 10
29299 Прагматика стратегії адресатності в жанрі «оголошення про вакансію»: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Терещенко Л.Я. 2024-05-09 4
29294 Діджиталізація у сучасній індустрії туризму та гостинності: проблеми і перспективні напрями = Digitalization in the modern tourism and hospitality industry: problems and prospective directions Головчук Ю.О., Худоба О.М., Боднар Р.О. 2024-05-09 2
29289 Формування комунікаційної стратегії суб’єктів господарювання = Formation of the communication strategy of business entities Середницька Л.П., Павлюк Т.І. 2024-05-09 2
29286 Ботанічний код у художніх текстах: символізм і переклад Іваницька Н., Терещенко Л. 2024-05-09 4
29284 Особливості формування антикризового менеджменту туристичних підприємств України = Features of the formation of anti-crisis management of tourist enterprises of Ukraine Антонюк К.Г. 2024-05-09 4
29280 Оцінка розвитку волонтерської діяльності в Україні Павлюк Т.І., Демченко О.П. 2024-05-09 4
29267 Digitalization of philological education in Ukraine: opportunities and perspectives Tymoshchuk N. 2024-04-19 22
29256 Комплексний механізм стимулювання туристичної привабливості Вінницької області = Comprehensive mechanism for stimulating tourist attractiveness of Vinnytsia oblast Антонюк К.Г. 2024-04-04 46
29255 Speech culture of modern advertising specialists = Культура мовлення фахівців сучасної рекламної діяльності Lebedieva N.A., Tymkova V.A. 2024-03-29 58
29254 Репрезентація життя головної героїні в оповіданні Ольги Токарчук «Розплющ очі, ти вже мертвий» Тимощук Н.М. 2024-03-28 59
29245 Сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства Постова В.В. 2024-03-05 56
29244 Особливості управління конкурентоспроможністю на ринку ресторанних послуг = Features of competitiveness management of enterprises on the market of restaurant services Постова В.В. 2024-03-05 52
29243 Сучасні тенденції управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі Постова В.В. 2024-03-05 65
29222 Використання середовища geogebra в математичній підготовці студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М., Гринчук Т.П. 2024-02-09 51
29219 Вплив повномасштабного вторгнення на українську мову та культуру = Impact of full-scale invasion on ukrainian language and culture Тимкова В. 2024-02-09 52
29214 Розвиток дискурсивного мовлення студентів в процесі іншомовного онлайн спілкування Осаульчик О. 2024-02-07 45
29210 Значення комп’ютерної математики у формуванні цифрових компетентностей майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В., Гринчук Т.П. 2024-02-01 56