The Repository of VTEI
Collection: Статті
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27969 Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні = Тhe role of marketing innovations in the gastronomic tourism development in the region Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В. 2022-09-29 0
27953 Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise” Стратійчук В.М. 2022-09-21 15
27949 Formation of Social Ukraine’s Policy on the Principles of Social Governance in EU Countries = Formación de la Política de Ucrania Social sobre los Principios de Gobernanza Social en los Países de la UE Sulieimanova L.F., Bohdan Y.V., Deliia O.V., Bilousov Y.M., Pavlyuk T.I. 2022-09-21 12
27947 Проблеми збереження культурної спадщини України = The problems of conservation of cultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. 2022-09-20 12
27942 Особистісно-професійне становлення майбутніх соціальних працівників у вимірі превентивних стратегій = Рersonal and professional development of future social workers in the dimension of preventive strategies Штифурак В., Штифурак В. 2022-09-20 11
27940 Кластерний підхід до розвитку винного туризму: зарубіжний досвід та можливості його впровадження в Україні = Cluster approach to the development of wine tourism: foreign experience and possibilities of its implementation in Ukraine Чорна Н.М. 2022-09-19 6
27939 Винний туризм в Україні: стан та тенденції розвитку Чорна Н.М. 2022-09-19 7
27937 Якість продукції та послуг як об`єкт управління на підприємствах ресторанного господарства Постова В.В. 2022-09-19 9
27935 Технологічні аспекти розширення асортименту турецьких солодощів шляхом використання регіональної сировини Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-09-19 5
27909 Права дитини в законодавстві України на сучасному етапі Штифурак В.Є. 2022-09-12 7
27905 Метабіотики – розвиток пробіотичної концепції Крижак Л.М., Калініна Г.П. 2022-09-12 9
27904 Система соціального захисту найбільш вразливих верств населення в Україні = Social protection system of the most vulnerable layers of the population in Ukraine Павлюк Т.І., Юрчик І.Б. 2022-09-12 9
27903 Перспективи удосконалення системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення: закордонний досвід = Рrospects for improving the social protection system of the most vulnerable sections of the population: foreign experience Павлюк Т.І., Юрчик І.Б. 2022-09-12 13
27900 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. 2022-09-09 20
27893 Формування здатності до управлінської діяльності майбутніх юристів Штифурак В.Є. 2022-09-09 13
27888 Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України Крижак Л.М. 2022-09-09 16
27887 New probiotic culture strains in the production of fermented dairy products Kryzhak L., Petliuk L. 2022-09-09 14
27886 Антоціани із квітів Clitoria Ternate Крижак Л.М. 2022-09-09 17
27885 Processing of output of oil-fat industry = Переробка відходів олійножирової промисловості Kryzhak L., Fialkovska L. 2022-09-08 21
27884 Ультразвукові технології у харчовій промисловості Крижак Л. 2022-09-08 10