The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28556 Соціальна підтримка та соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам в умовах війни = Social Support and Social Services for Internally Displaced Persons in the Conditions of War Павлюк Т.І., Середницька Л.П. 2023-06-02 12
28551 Realia as a representation feature of english tourism texts Koliasa O.V., Koval N., Shostak U. 2023-05-29 17
28548 Методичні засади вивчення іноземної мови майбутніми перекладачами = Мethodological foundations for learning a foreign language by future translators Геворгян К.Л., Гвоздяк О.М., Шостак У.В. 2023-05-29 42
28547 Сучасний університетський новинний дискурс в українській та британській лінгвокультурах = Contemporary University News Discourse in Ukrainian and British Language Cultures Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. 2023-05-29 12
28545 Англійські неологізми у сфері інформаційних технологій: словотвірний аспект = Еnglish neologisms of information technology: word-formation aspect Тимощук Н.М. 2023-05-22 17
28544 Прагмалінгвістика: прагматична компетенція = Рragmalinguistics: pragmatic competence Лебедєва Н., Тимкова В. 2023-05-22 16
28542 Перспективи впровадження інтелектуальної автоматизації в ресторанний бізнес в умовах післявоєнного відновлення України = Рrospects of implementation of intelligent automation in the restaurant business in the conditions of post-war reconstruction of Ukrain Постова В.В. 2023-05-18 12
28539 Рeculiarities of evaluating the results of implementation of regional development programs in Ukraine Radzihovska L.M., Hulivata I.O., Husak L.P., Nikolina I.I., Ivashchuk O.V. 2023-05-02 20
28534 Застосування кейс-технологій при здійсненні математичного моделювання економічних процесів Гулівата І.О., Радзіховська Л.М. 2023-05-02 20
28529 Фінансове забезпечення закладів вищої освіти як інструмент соціально-економічного розвитку країни = Financial support of institutions of higher education as a tool of socio-economic development of the country Чернега В.В. 2023-04-06 50
28526 Елементи гнучкого навчання іноземної мови в умовах кризового стану Дудікова Л., Кондратюк А., Терещенко Л. 2023-03-24 32
28524 Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators Тимощук Н.М. 2023-03-17 76
28509 Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country Чернега В.В. 2023-03-02 34
28506 Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions : Оцінювання ефективності складових управління підприємствами в сучасних умовах Bokovets V.V., Zamkova N.L., Makhnachova N.M. 2023-03-01 29
28503 Управління експортно-імпортними операціями підприємства = Мanagement of export-import operations of the company Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В. 2023-03-01 95
28502 Формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства = Formation of an effective mechanism for management of foreign economic activity of the enterprise Ковтун Е.О. 2023-03-01 18
28496 Формування управлінських компетенцій менеджера медичних закладів у сучасних умовах = Development of management competences of a health institution manager in modern conditions Махначова Н.М., Махначов М.В. 2023-03-01 17
28494 Теоретичні аспекти маркетингових досліджень при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності = Тheoretical aspects of marketing research when performing foreign economic activity by the enterprise Ковтун Е. 2023-03-01 42
28490 Проблеми та перешкоди ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства = Рroblems and obstacles of effective economic and financial activity of the enterprise Богацька Н.М. 2023-03-01 17
28486 Моніторинг інформаційного забезпечення цнап вінницької області в умовах нестабільності епідемічної ситуації = Іnformation support monitoring of administrative services centers in vinnytsia region in the context of epidemic situation instability Семенюк І.Ю., Махначова Н.М., Іванченко Г.В. 2023-03-01 11