The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27307 Mirroring of Aesthetic Views in Oscar Wilde’s Fairy-Tale Images Shostak Uliana, Tkachuk Tetiana, Paslavska Inha. 2021-10-21 2
27306 Інноваційні технології формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери. Ткачук Тетяна Іванівна, Паславська Інга Болеславівна 2021-10-21 3
27304 Якість туристичних послуг: особливості формування та управління Чорна Н.М. 2021-10-21 2
27303 Система управління якістю на туристичному підприємстві: теоретичні аспекти впровадження та функціонування Чорна Н.М. 2021-10-21 2
27302 Система управління якістю як інструмент удосконалення менеджменту туристичного підприємства Чорна Н.М. 2021-10-21 3
27301 Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання Чорна Н.М. 2021-10-21 3
27300 Конструктивний потенціал гібридної форми навчання у сучасному освітньому просторі вищої школи Осаульчик О. 2021-10-21 5
27297 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. 2021-10-11 11
27291 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. 2021-10-11 11
27284 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька, НБ 2021-10-11 17
27283 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. 2021-10-11 8
27279 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. 2021-10-08 8
27275 Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад Кізюн А.Г., Денисик Г.І., Атаман Л.В., Канський В.С., Шмагельська М.О. 2021-10-08 5
27273 Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України Осіпова Л.В. 2021-10-08 6
27269 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. 2021-10-06 9
27268 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. 2021-10-06 8
27267 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О. О., Неголюк О. Ю. 2021-10-06 8
27266 Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі на національну економіку Осіпова Л.В. 2021-10-06 9
27265 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. 2021-10-06 10
27264 Розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах євроінтеграції Осіпова Л.В., Гороховська Ю.І. 2021-10-06 9