The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27123 Роль логіки у математиці та формуванні конкурентоспроможного фахівця. Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2021-05-05 8
27122 Модель інтегральної оцінки цифрового врядування на місцевому рівні. Ніколіна І.І. 2021-05-05 7
27110 Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки Даценко Г. В. 2021-04-19 17
27106 Функціонально-технологічні особливості начинок, що використовуються в кондитерській промисловості Лисенко О.Л., Гирич С.В., Бандура В.М. 2021-04-13 17
27091 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г. В. 2021-04-12 23
27090 Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств Даценко Г. В. 2021-04-12 12
27089 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г. В. 2021-04-12 19
27079 Аналіз сучасних інноваційних методів утилізації відходів Власенко І.В., Постова В.В. 2021-04-08 17
27078 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу Постова В.В. 2021-04-08 19
27076 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. 2021-04-07 15
27074 Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання Гаврилюк Н.М. 2021-04-07 14
27073 Intensification of the flow process of grain drying using two-sided infrared irradiation Palamarchuk V., Gyrych S., Vasilishina O., Pahomska O. 2021-04-07 12
27071 Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища Пчелянська Г.О., Головчук Ю.О., Дибчук Л.В. 2021-04-07 17
27068 Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві Даценко Г. В. 2021-04-05 17
27067 Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздібної торгівлі Лагдан А.В. Коцеруба Н.В. 2021-04-01 23
27063 Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки Романовська Ю.А. 2021-04-01 19
27062 Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти Романовська Ю.А. 2021-04-01 22
27060 Соціально-економічна безпека міста Романовська Ю.А. 2021-04-01 24
27059 Досвід Швеції у реформуванні медичного страхуванні в Україні Романовська Ю.А., Плахтій В.Г. 2021-04-01 18
27058 Регулююча роль податкових пільг в системі оподаткування доходів фізичних осіб Романовська Ю.А., Хомчук А.І. 2021-04-01 26