The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27600 Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Побережний В.В. 2022-06-21 5
27599 Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г 2022-06-21 7
27597 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. 2022-06-21 7
27586 Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. 2022-05-23 23
27578 Характеристика публічно-приватного партнерства як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в україні Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. 2022-05-02 23
27577 Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. 2022-05-02 29
27576 Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. 2022-05-02 33
27574 Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія Тимощук Н.М. 2022-04-27 46
27572 Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. 2022-04-06 42
27551 Харчові продукти - проблеми якості та безпечності Пахомська О.В. 2022-02-15 57
27549 Обгрунтування продовження терміну зберігання сиру «Моцарела» при використання препарату «НІЗИН» Семко Т.В., Коляновська Л.М., Іваніщева О.А. 2022-02-15 62
27548 Вимоги ЄС щодо безпечності харчових продуктів та особливості впровадження систем HACCP у м’ясній промисловості України Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-15 50
27547 Functioning analysis of meat processing industry in modern conditions on the example of Ukraine Vlasenko I., Semko T., Ivanisheva O. 2022-02-15 46
27535 Оцінка біологічної безпечності м’ясної сировини при прийманні на м’ясопереробне підприємство Власенко І.Г., Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-02-15 61
27419 Ефективна система фінансування соціальної сфери як умова підвищення рівня соціальних стандартів Осіпова Л.В., Загребельна Т. М. 2022-01-31 60
27418 Міграція робочої сили з україни до єс на прикладі польщі: ключові тенденції та проблемні аспекти в контексті євроінтеграції Осіпова Л.В., Кравчик Ю. В. 2022-01-31 70
27413 Тенденції розвитку світового екстремального туризму: проблеми та перспективи Кізюн А.Г. 2022-01-31 78
27409 Formation of positive motivation for philologists-translators by means of distance technologies Бондар Н.Д. 2022-01-18 66
27406 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 60
27405 Методичні прийоми і способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Коцеруба Н.В. 2022-01-13 77