The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29256 Комплексний механізм стимулювання туристичної привабливості Вінницької області = Comprehensive mechanism for stimulating tourist attractiveness of Vinnytsia oblast Антонюк К.Г. 2024-04-04 18
29255 Speech culture of modern advertising specialists = Культура мовлення фахівців сучасної рекламної діяльності Lebedieva N.A., Tymkova V.A. 2024-03-29 18
29254 Репрезентація життя головної героїні в оповіданні Ольги Токарчук «Розплющ очі, ти вже мертвий» Тимощук Н.М. 2024-03-28 24
29245 Сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства Постова В.В. 2024-03-05 32
29244 Особливості управління конкурентоспроможністю на ринку ресторанних послуг = Features of competitiveness management of enterprises on the market of restaurant services Постова В.В. 2024-03-05 26
29243 Сучасні тенденції управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі Постова В.В. 2024-03-05 37
29222 Використання середовища geogebra в математичній підготовці студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М., Гринчук Т.П. 2024-02-09 34
29214 Розвиток дискурсивного мовлення студентів в процесі іншомовного онлайн спілкування Осаульчик О. 2024-02-07 23
29210 Значення комп’ютерної математики у формуванні цифрових компетентностей майбутніх економістів Гусак Л.П., Левчук О.В., Гринчук Т.П. 2024-02-01 32
29191 Особливості професійної підготовки майбутніх перекладачів у класичному університеті Ткачук Т.І., Паславська І.Б. 2024-01-25 34
29190 Mirroring of Aesthetic Views in Oscar Wilde’s Fairy-Tale Images Shostak U., Tkachuk T., Paslavska I. 2024-01-25 38
29188 Стилістичні перспективи перекладу англомовних джерел в сучасній інтерпретації майбутніх філологів Ткачук Т.І., Паславська І.Б. 2024-01-25 29
29185 Фінансово-бюджетна та соціально-економічна безпека держави в умовах військової агресії Нікітішин А.О. 2024-01-25 31
29183 Переклад як засіб для навчання англійської мови: роль мовних корпусів та перекладацьких інструментів Мацера О.А., Ткачук Т.І., Паславська І.Б. 2024-01-25 35
29182 Аналіз фіскальної ефективності податку на додану вартість Нікітішин А.О., Пасічний М.Д. 2023-01-25 39
29179 Особливості застосування перекладацьких конверсивних трансформацій Ткачук Т.І., Паславська І.Б. 2024-01-25 25
29168 Управління лояльністю споживачів у сфері ресторанного бізнесу = Management of consumer loyalty in the sphere of restaurant business Рябенька М.О., Мазуркевич І.О. 2024-01-08 37
29167 Формування бренду закладів індустрії гостинності = Formation of the brand of hospitality industry Рябенька М.О., Лук'янець А.В. 2024-01-08 32
29100 Formation of speech culture of future specialists in the field of journalism = Формування культури мовлення майбутніх фахівців сфери журналістики Tymkova V.А. 2023-10-10 68
29089 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2023-10-02 96