The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27969 Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні = Тhe role of marketing innovations in the gastronomic tourism development in the region Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В. 2022-09-29 0
27966 Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement» Іваницька Н., Терещенко Л. 2022-09-29 0
27942 Особистісно-професійне становлення майбутніх соціальних працівників у вимірі превентивних стратегій = Рersonal and professional development of future social workers in the dimension of preventive strategies Штифурак В., Штифурак В. 2022-09-20 11
27940 Кластерний підхід до розвитку винного туризму: зарубіжний досвід та можливості його впровадження в Україні = Cluster approach to the development of wine tourism: foreign experience and possibilities of its implementation in Ukraine Чорна Н.М. 2022-09-19 6
27939 Винний туризм в Україні: стан та тенденції розвитку Чорна Н.М. 2022-09-19 7
27937 Якість продукції та послуг як об`єкт управління на підприємствах ресторанного господарства Постова В.В. 2022-09-19 9
27935 Технологічні аспекти розширення асортименту турецьких солодощів шляхом використання регіональної сировини Семко Т.В., Іваніщева О.А. 2022-09-19 5
27905 Метабіотики – розвиток пробіотичної концепції Крижак Л.М., Калініна Г.П. 2022-09-12 9
27904 Система соціального захисту найбільш вразливих верств населення в Україні = Social protection system of the most vulnerable layers of the population in Ukraine Павлюк Т.І., Юрчик І.Б. 2022-09-12 9
27903 Перспективи удосконалення системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення: закордонний досвід = Рrospects for improving the social protection system of the most vulnerable sections of the population: foreign experience Павлюк Т.І., Юрчик І.Б. 2022-09-12 13
27893 Формування здатності до управлінської діяльності майбутніх юристів Штифурак В.Є. 2022-09-09 13
27888 Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України Крижак Л.М. 2022-09-09 16
27887 New probiotic culture strains in the production of fermented dairy products Kryzhak L., Petliuk L. 2022-09-09 14
27884 Ультразвукові технології у харчовій промисловості Крижак Л. 2022-09-08 10
27882 Психологічні особливості навчальної мотивації студентів-перекладачів різної форми навчання Шостак У. 2022-09-08 9
27880 Cтатусно-рольове функціонування сім'ї в контексті превентивної діяльності соціального працівника Штифурак В.Є. Сухоребра Т.І. 2022-09-07 10
27879 Соціальне обгрунтування психологічної культури фахівців юридичної сфери Штифурак В.Є. 2022-09-07 12
27875 Стратегічна гнучкість – основа парадигми управління людським капіталом та лідерства Мартинова Л.Б., Корж Н.В. 2022-09-07 13
27864 Тлумачення інформаційного контенту як елемент професійної компетентності майбутніх перекладачів Довгань Л.І. 2022-09-06 13
27863 Модель компетентностей сучасного філолога-випускника закладу вищої освіти Довгань Л.І. 2022-09-06 9