The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29100 Formation of speech culture of future specialists in the field of journalism = Формування культури мовлення майбутніх фахівців сфери журналістики Tymkova V.А. 2023-10-10 30
29089 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2023-10-02 32
29088 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2023-10-02 30
29074 Демографічне старіння та економічне зростання = Demographic aging and economic growth Непиталюк А.В. 2023-09-19 26
29050 Удосконалення управління міжнародною діяльністю на підприємстві Мельничук О.П. 2023-09-13 30
29047 Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 19
29046 Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни = Development of the investment climate in ukraine during war Дергач А.В., Кульганік О.М., Чернишова О.О. 2023-09-13 26
29005 Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці = Evolution of scientific reviews on institutional provisions of the efficient functioning of labour-market Юрчик І.Б. 2023-08-29 25
28990 Особливості розвитку соціальної сфери в умовах євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-28 29
28988 Обґрунтування вибору рослинної сировини для розробки йогуртового десерту Калініна Г.П., Крижак Л.М., Іваніщева О.А. 2023-08-28 28
28987 Забезпечення населення житловими субсидіями та дослідження державних субвенцій на надання житлових субсидій = Provision of housing subsidies to the population and research on state subsidies for the provision of housing subsidies Павлюк Т.І. 2023-08-28 24
28986 Маркетинг сталого розвитку: досвід ЄС = Sustainable development marketing: EU experience Довгань Ю.В., Середницька Л.П. 2023-08-28 26
28984 Speech etiquette as a socio-linguistic phenomenon of the behavior characteristics of an economic profile specialist of Ukraine = Мовленнєвий етикет як соціально-лінгвістичне явище характеристики поведінки фахівця економічного профілю України Tymkova V., Lebedieva N. 2023-08-28 21
28957 Стан та основні тренди розвитку туристичної галузі України в умовах сьогоденних викликів = The situation and main trends of the development of the tourist industry of Ukraine in the conditions of today's challenges Чорна Н.М. 2023-07-19 49
28942 Економічна політика євроінтеграції україни: аспекти малого бізнесу Кравчик Ю.В., Осіпова Л.В. 2023-07-14 40
28928 Сервісна діяльність готелів в умовах стагнації галузі = Service activity of hotels in the conditions of stagnation of the industry Онищук Н.В. 2023-07-13 30
28927 Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості України = Problems and prospects of development of food industry of Ukraine Римар О.Г., Мазуркевич І.О. 2023-07-13 31
28906 Управління витратами на підприємстві як основний чинник раціонального використання ресурсів Кулініч Т.В., Самошкіна М.Г., Мазуркевич І.О. 2023-07-12 22
28863 Теоретико-методологічні аспекти управління бізнес-процесами на підприємствах індустрії гостинності Мазуркевич І.О. 2023-07-11 27
28857 Дослідження методичних підходів щодо оцінки ефективності франчайзингових інвестиційних проектів в сфері ресторанного бізнесу Мазуркевич І.О. 2023-07-11 40