The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28196 Теоретичні та практичні аспекти граматики прагматики у викладанні іноземних мов Лебедєва Н.А., Тимкова В.А. 2023-02-03 2
28194 Екстремальні види туризму у повсякденній діяльності місцевих громад Кізюн А.Г. 2023-01-27 6
28166 Оцінювання земельних ресурсів в україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О.О., Непиталюк А.В. 2023-01-19 11
28165 Розвиток творчого потенціалу студентів-магістрів в інтерактивно-організованому дистанційному форматі навчання Осаульчик О. 2023-01-19 12
28151 Номіналізація в науковому дискурсі: перекладознавчий аспект Іваницька Н. 2023-01-11 8
28140 Використання табличного процесора Ms Excel у викладанні дисциплін професійного спрямування в економічних ЗВО Радзіховська Л.М., Гусак Л.П. 2023-01-05 12
28119 Формування математичних понять засобами інформаційних технологій Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2023-01-03 13
28115 Challenges and perspectives of digitalized communication Gladio S., Tereshchenko L. 2022-12-28 19
28108 Соціально-економічні показники розвитку регіону = Socio-economic indicators of territorial region Романовська Ю.А., Макаренко М.А., Хмарук В.М. 2022-12-26 20
28107 Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії = Digitalization of the banking sector in a pandemic condition Романовська Ю.А., Складанюк М.С. 2022-12-26 12
28105 Доходи державного бюджету України в умовах воєнного стану Чугунов І., Пасічний М., Нікітішин А. 2022-12-22 15
28083 Контроль над обліком товарних операцій підприємств торгівлі фармацевтичної галузі та можливі шляхи його вдосконалення = Сontrol over accounting of commodity operations of pharmaceutical industry trade enterprises and possible ways of its improvement Даценко Г.В., Кудирко О.М. 2022-12-15 10
28082 Методика проведення аудиту й внутрішньогосподарського контролю товарних запасів на торговельних підприємствах = Рrocedure of audit and internal economic control of commodity stocks at trading companies Даценко Г.В., Кудирко О.М. 2022-12-15 15
28081 Шляхи удосконалення ведення обліку лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах = Ways to improve the registration of medicines at pharmaceutical enterprises Даценко Г.В., Кудирко О.М. 2022-12-15 14
28078 Напрями стимулювання організаційного і соціально-економічного розвитку ресторанного бізнесу в Україні Постова В.В. 2022-12-15 16
28077 Особливості становлення концепції ресторанів формату «Fast casual» Постова В.В. 2022-12-15 18
28063 Перспективи та недоліки радикальної податкової реформи = Рrospects and disadvantages of radical tax reform Китайчук Т.Г. 2022-12-09 20
28062 Корекція постави у дітей 11-12 років засобами плавання з елементами аквафітнесу Головкіна В.В.,Сальникова С.В., Пуздимір М.І. 2022-12-09 15
28061 Особливості нарахування амортизації основних засобів в умовах воєнного стану = Сharacteristics of calculating depreciation of fixed assets under the conditions of the state of war Китайчук Т., Копчикова І. 2022-12-09 21
28052 The influence of the composition of bacterial starter cultures on the maturation process and the quality of hard rennet cheese Vlasenko I., Semko T., Palamarchuk V. 2022-11-25 14