The Repository of VTEI
Стаття у наукових фахових виданнях України
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27179 Development of «soft skills» during esl course for business students Dovhan L.I. 2021-07-22 9
27160 Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2021-06-15 9
27159 Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-06-15 19
27158 Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-06-15 10
27147 Використання системи управління навчанням мооdle в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. 2021-06-15 7
27146 Неологізми на позначення явищ covid-19: морфологічний аспект Тимощук Н.М. 2021-06-15 11
27145 Особливості адаптації жінок 25-35 років до оздоровчих тренувань з плавання Мірошниченко В.М., Богуславська В.Ю., Сальникова С.В., Довгій Ю.І. 2021-06-15 8
27130 Особливості використання кейс-методу в процесі викладання англійської мови на немовних спеціальностях Сікрська Л.О., Лобода В.А. 2021-05-20 52
27129 Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг Рябенька М.О., Постова В.В. 2021-05-19 46
27123 Роль логіки у математиці та формуванні конкурентоспроможного фахівця. Гулівата І.О., Ніколіна І.І. 2021-05-05 36
27122 Модель інтегральної оцінки цифрового врядування на місцевому рівні. Ніколіна І.І. 2021-05-05 34
27110 Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки Даценко Г. В. 2021-04-19 42
27106 Функціонально-технологічні особливості начинок, що використовуються в кондитерській промисловості Лисенко О.Л., Гирич С.В., Бандура В.М. 2021-04-13 38
27091 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г. В. 2021-04-12 48
27090 Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств Даценко Г. В. 2021-04-12 24
27089 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г. В. 2021-04-12 36
27079 Аналіз сучасних інноваційних методів утилізації відходів Власенко І.В., Постова В.В. 2021-04-08 33
27078 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу Постова В.В. 2021-04-08 41
27076 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. 2021-04-07 31
27074 Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання Гаврилюк Н.М. 2021-04-07 30