The Repository of VTEI
������������ �� ���������������� �������������� ���������������� ��������������
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27409 Formation of positive motivation for philologists-translators by means of distance technologies Бондар Наталія Дмитрівна 2022-01-18 6
27406 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 10
27405 Методичні прийоми і способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Коцеруба Н.В. 2022-01-13 14
27403 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 12
27402 Аудит рентабельності підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 14
27401 Оцінка кредитоспроможності підприємства–позичальника на основі показників фінансової звітності Коцеруба Н.В. 2022-01-13 10
27398 Особливості аналізу персоналу підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 13
27396 Контрольно-аналітичні процедури в системі кризис-менеджменту підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 20
27388 Виховний потенціал освіти в умовах дистанційної форми навчання у вищій школі Осаульчик О.Б. 2022-01-11 8
27387 Можливості ефективної інтеграції медіаосвіти в сучасний освітній простір вищої школи (на прикладі дистанційного викладання іноземних мов) Осаульчик О.Б. 2022-01-11 6
27380 Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності Смагло О.В. 2022-01-10 11
27378 Соціальна політика: реалії та перспективи Смагло О.В. 2022-01-10 9
27376 Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В. 2022-01-10 12
27375 Маркетингове забезпечення процесу вивчення купівельних переваг на ринку обігрівальних приладів Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. 2022-01-10 11
27374 Інформаційне забезпечення системи маркетингових досліджень ринку мінеральної води Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. 2022-01-10 10
27373 CRM-система як основа формування споживчої лояльності Поліщук І.І. 2022-01-10 9
27372 Використання геиміфікації та ігор в програмах лояльності Поліщук І.І. 2022-01-10 7
27371 Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти Поліщук І.І. 2022-01-10 9
27370 Управління потенціалом підприємства на засадах клієнтоорієнтованого маркетингу Поліщук І.І. 2022-01-10 9
27368 Logistics and marketing support improvement in the export supply chain Polishchuk I.I., Dovhan Yu.V., Korol I.V. 2022-01-10 12