The Repository of VTEI
Collection: Видання інших установ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29074 Демографічне старіння та економічне зростання = Demographic aging and economic growth Непиталюк А.В. 2023-09-19 6
29073 Підприємницький потенціал підприємства за умов інтеграційних змін: формування, управління, розвиток Хачатрян В.В. 2023-09-18 3
29069 Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market = Маркетингове забезпечення управління підприємницьким потенціалом як вимога сучасного ринку Khachatrian V.V. 2023-09-14 7
29068 Factors of enterprises’ strategic ion of participation forms in integration formations Stadnyk V., Izhevskiy P., Zamazii O., Goncharuk A., Melnichuk O. 2023-09-14 8
29064 Marketing Provision Of Realization Of Entrepreneurship Potential As The Basis Of Enterprise`s Competitiveness Gonchar O., Polishchuk I., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A., Gvozdecka I. 2023-09-14 7
29063 Financial Security Assessment in Enterprise Potential Management Gonchar O., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A. 2023-09-14 9
29062 Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis Kozlovskyi S., Nikolenko L., Peresada O., Pokhyliuk O., Yatchuk O., Bolgarova N., Kulhanik O. 2023-09-14 6
29061 Аспекти діяльності UNCTAD щодо оцінки творчих галузей економіки Мельничук О.П. 2023-09-14 8
29059 Аспекти дисбалансу торговельного обороту України Мельничук О.П. 2023-09-14 9
29054 Conflict of Environmental and Economic Interests of the State: Experience of eastern European countries Ivanova Т., Kulhanik О., Melnichuk О., Bordiuk N., Melnichuk Y. 2023-09-13 6
29053 Портрет зовнішньої торгівлі України у воєнний час Хачатрян В.В. 2023-09-13 10
29052 Визначення шляхів оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства Мельничук О.П. 2023-09-13 9
29050 Удосконалення управління міжнародною діяльністю на підприємстві Мельничук О.П. 2023-09-13 7
29049 Цифровізація як нова реальність України в умовах війни Стратійчук В.М. 2023-09-13 4
29048 Innovations in international business – a driver of the national economy recovery = Інновації в міжнародному бізнесі – драйвер відбудови вітчизняної економіки Khachatrian V., Stratiichuk V. 2023-09-13 10
29047 Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 7
29046 Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни = Development of the investment climate in ukraine during war Дергач А.В., Кульганік О.М., Чернишова О.О. 2023-09-13 5
29043 Особливості розвитку міжнародної діяльності підприємства з іноземним капіталом = Peculiarities of the development of international activities of an enterprise with foreign capital Стратійчук В.М., Білокінна І.Д. 2023-09-13 6
29042 Інноваційні інструменти залучення іноземних інвестицій в економіку України Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 3
29039 Formation, functioning and efficiency of using personnel potential of ukrainian enterprises in the conditions of war Khachatrian V., Krasnyak O. 2023-09-13 4