The Repository of VTEI
Collection: Видання інших установ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27600 Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Побережний В.В. 2022-06-21 6
27599 Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г 2022-06-21 9
27598 Роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем Радзіховська Л., Облапінський О., Романов М. 2022-06-21 9
27597 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. 2022-06-21 12
27593 Scientific and educational consortium as institutional projection of the innovative professional training Levchuk O., Levchuk K., Husak L. 2022-06-17 15
27591 Характеристика способів впливу країн на інвестиційну привабливість туризму Антонюк К.Г. 2022-06-17 21
27590 Перспективи використання смарт-спеціалізації у формуванні програми розвитку туризму Вінницької області Антонюк К.Г. 2022-06-17 16
27589 The Implementation of E-Learning to Support Learning and Teaching Foreign Language: A Case Study in Ukrainian Higher Education Tymoshchuk N. 2022-05-27 19
27588 Цілі економіко-математичного моделювання і аналізу економічних об’єктів Гусак Л.П. 2022-05-27 21
27587 Marketing management of enterprises and its tools Dovhan Yu. 2022-05-23 24
27586 Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. 2022-05-23 24
27585 Modeling of functional preparedness of women 25-35 years of different somatotypes. Furman Y.M., Miroshnichenko V.M., Boguslavska V.Yu., Gavrilova N.V., Brezdeniuk O.Yu., Salnykova S.V., Holovkina V.V., Vypasniak I.P., Lutskyi V.Y. 2022-05-23 22
27584 Marketing management of enterprises and its tools Dovhan Yu. 2022-05-19 22
27583 Удосконалення автоматизованої системи управління діяльністю ЗВО Новицький Р., Яцковська Р. 2022-05-19 23
27582 The unity and interrelation of the educational, upbringing, and developmental functions of the learning process in the context of the COVID-19 pandemic. Koreneva, I., Havryliuk, N., Lihus, V., Chorna, H., & Liulchak, S. 2022-05-19 27
27581 Pedagogical conditions of professional training integration of specialists in agrarian sphere Levchuk E., Havryliuk N. 2022-05-19 23
27580 Tools for marketing management of the innovation and investment activity Polishchuk I., Dovhan Yu., Hromova O., Dovhan L., Hnydiuk I. 2022-05-19 30
27579 Дистанційна форма навчання як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В. 2022-05-19 40
27578 Характеристика публічно-приватного партнерства як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в україні Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. 2022-05-02 23
27577 Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. 2022-05-02 29