The Repository of VTEI
Collection: Видання інших установ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27308 Налоговая политика стран с развитой и трансформационной экономикой Никитишин Андрей 2021-10-21 3
27307 Mirroring of Aesthetic Views in Oscar Wilde’s Fairy-Tale Images Shostak Uliana, Tkachuk Tetiana, Paslavska Inha. 2021-10-21 2
27306 Інноваційні технології формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери. Ткачук Тетяна Іванівна, Паславська Інга Болеславівна 2021-10-21 3
27304 Якість туристичних послуг: особливості формування та управління Чорна Н.М. 2021-10-21 2
27303 Система управління якістю на туристичному підприємстві: теоретичні аспекти впровадження та функціонування Чорна Н.М. 2021-10-21 2
27302 Система управління якістю як інструмент удосконалення менеджменту туристичного підприємства Чорна Н.М. 2021-10-21 3
27301 Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання Чорна Н.М. 2021-10-21 3
27298 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. 2021-10-13 14
27297 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. 2021-10-11 11
27294 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. 2021-10-11 9
27292 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-11 9
27291 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. 2021-10-11 11
27290 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. 2021-10-11 11
27289 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. 2021-10-11 10
27288 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. 2021-10-11 14
27286 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. 2021-10-11 14
27285 Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. 2021-10-11 13
27284 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька, НБ 2021-10-11 17
27283 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. 2021-10-11 8
27282 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна 2021-10-11 10