The Repository of VTEI
Collection: Видання інших установ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29491 Кав’ярні третьої хвилі як сучасний тренд ресторанного бізнесу Постова В.В. 2024-06-21 11
29485 Innovative culinary technology for vegetarian diet = Інноваційна технологія кулінарного виробу для вегетаріанського харчування Semko T.V., Pahomska O.V. 2024-06-21 13
29456 Approximation as a linguistic hedging tactic in academic discourse: interlingual aspect = Апроксимація як тактика мовного хеджування в академічному дискурсі: міжмовний аспект Ivanytska N., Paslavska I. 2024-06-18 15
29409 Інновації в міжнародному туризмі: значення та вплив Фефелов В.О., Кізюн А.Г. 2024-06-17 15
29408 Інноваційні процеси у сфері туризму: світовий досвід та Україна Єфремов Д.І., Кізюн А.Г. 2024-06-17 19
29407 Особливості стратегічного планування управлінської діяльності в туризмі Соцький В.О., Кізюн А.Г. 2024-06-17 19
29406 Туристична дестинація як об’єкт управління в туризмі: розвиток та виклики Гертель А.Я., Кізюн А.Г. 2024-06-17 16
29405 Зарубіжний досвід розвитку екстремального туризму та його впровадження в Україні Денисик Г., Кізюн А., Воловик В., Атаман Л., Денисик Б. 2024-06-17 17
29404 Особливості інтеграційних процесів у розвитку туристичних дестинацій Кропив'янська Є., Кізюн А. 2024-06-17 16
29403 Сутність управління туристичними дестинаціями Гріщенко І., Кізюн А. 2024-06-17 17
29402 Напрямки підготовки кадрового забезпечення туристичної галузі Бойко М., Кізюн А. 2024-06-17 14
29401 Роль сільського туризму у забезпеченні сталого розвитку територій Чорна Н.М. 2024-06-17 19
29400 Роль соціальних мереж у просуванні туристичних підприємств та їх послуг в сучасних умовах господарювання Чорна Н.М., Кондренкова Д.С. 2024-06-17 17
29397 Новітні комунікаційні технології та їх місце в діяльності туристичних підприємств Чорна Н.М. 2024-06-17 16
29396 Тенденції та тренди розвитку туристичної галузі України Чорна Н.М. 2024-06-17 19
29395 Вплив воєнних конфліктів на туризм: аналіз і прогнозування тенденцій Кізюн А.Г., Драчинська К.В. 2024-06-17 17
29394 Діяльність туристичних підприємств в умовах війни Кізюн А.Г., Єфремов Д.І. 2024-06-17 13
29393 Особливості ведення екологічної політики в Україні в умовах війни Кізюн А.Г., Телень В.В. 2024-06-17 17
29392 Екскурсійна діяльність як інструмент просування дестинації Кізюн А.Г., Гріщенко І.Є. 2024-06-17 16
29390 Інноваційний туристичний продукт в сегменті екскурсійного туризму Кізюн А.Г., Гертель А.Я. 2024-06-17 18