The Repository of VTEI
Collection: Видання інших установ
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28526 Елементи гнучкого навчання іноземної мови в умовах кризового стану Дудікова Л., Кондратюк А., Терещенко Л. 2023-03-24 2
28525 Напрямки удосконалення інформаційної безпеки підприємств Яремко С., Радзіховська Л. 2023-03-22 5
28524 Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators Тимощук Н.М. 2023-03-17 16
28523 Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Зуб М.Я., Курій Л.О., Подра О.П., Рижа Т.В., Родінова І.В., Нижник Т.Т., Говорко О.В., Дзюба Т.З., Оверчук В.А., Оксенюк Т.М., Осіпова А.Ю., Федоришина І.В., Федоришин В.С., Чубар М.М., Юрчик І.Б. 2023-03-07 19
28522 Strategic development of international corporate social responsibility in agribusiness Soloviova O., Krasnyak O., Cherkaska V., Revkova A. 2023-03-07 15
28510 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. 2023-03-02 18
28509 Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country Чернега В.В. 2023-03-02 17
28506 Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions : Оцінювання ефективності складових управління підприємствами в сучасних умовах Bokovets V.V., Zamkova N.L., Makhnachova N.M. 2023-03-01 21
28505 Training of Future Logistics and Supply Chain Managers: A Competency Approach Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Yu., Dovhan L., Novytskyi R. 2023-03-01 12
28503 Управління експортно-імпортними операціями підприємства = Мanagement of export-import operations of the company Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В. 2023-03-01 7
28502 Формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства = Formation of an effective mechanism for management of foreign economic activity of the enterprise Ковтун Е.О. 2023-03-01 9
28496 Формування управлінських компетенцій менеджера медичних закладів у сучасних умовах = Development of management competences of a health institution manager in modern conditions Махначова Н.М., Махначов М.В. 2023-03-01 5
28494 Теоретичні аспекти маркетингових досліджень при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності = Тheoretical aspects of marketing research when performing foreign economic activity by the enterprise Ковтун Е. 2023-03-01 5
28492 Сутність поняття «ресурсний потенціал підприємства» Богацька Н., Пустова Ю. 2023-03-01 5
28491 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. 2023-03-01 5
28490 Проблеми та перешкоди ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства = Рroblems and obstacles of effective economic and financial activity of the enterprise Богацька Н.М. 2023-03-01 8
28489 Запобігання корупції в правоохоронних органах: досвід країн ЄС = Рreventing corruption in law enforcement agencies: experience of EU countries Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 2023-03-01 8
28486 Моніторинг інформаційного забезпечення цнап вінницької області в умовах нестабільності епідемічної ситуації = Іnformation support monitoring of administrative services centers in vinnytsia region in the context of epidemic situation instability Семенюк І.Ю., Махначова Н.М., Іванченко Г.В. 2023-03-01 4
28485 Роль публічних комунікацій в демократизації суспільства = Тhe role of public communications in the democratization of society Боковець В.В., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 2023-03-01 4
28483 Формування стратегії управління ризиками з метою підвищення ефективності імпортних операцій підприємства = Formation of a risk management strategy in order to increase the efficiency of import of an enterprise Семенюк І.Ю., Махначова Н.М. 2023-03-01 8