The Repository of VTEI
2013
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26677 Особливості оцінки економічної ефективності корпоративного управління Корж Н.В. Сун У статті досліджено підходи до оцінки ефективності корпоративного управління та застосовано системни... 8
26550 Representation of Temporal realtions in Narrative Сhugu Svitlana Суз Abstract. The study of semantic and functional differences between sentence-level temporal expressio... 9
26536 Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання Даценко Г.В., Левченко І.А. Сун У статті обгрунтовано суть економічного контролю за касовими операціями та грошовими коштами на підп... 10
26514 Застосування непрямих методів контролю за сплатою єдиного податку в місцевому оподаткуванні Даценко Г.В., Пасько М.О. Сун За сучасних умов підвищеного тіньового сектору економіки та корупції, в умовах подолання комплексу т... 20
26476 Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій Даценко Г.В., Громова А.Є., Громова О.Є. Сун У статті сформульовано визначення інвестицій, проведено їх класифікацію за різними ознаками, зроблен... 13
26456 Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в україні Даценко Г.В. Сун У статті визначено роль фінансового контролю у забезпеченні належного функціонування фінансової сис... 8
26381 Проблеми якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Шпортко С.Ф. Сун У статті розглянуто й узагальнено теоретичні та практичні аспекти оцінки якості аудиторських послуг... 10
26266 Investments in human capital. Accouting aspect Pravdyuk N.L., Pokynchereda V.V. Суз Basic scientific approaches to determining the nature and structure of investments in human capital ... 8
26265 Кількісний та якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жирової галузі України Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення трудових ресурсів як об’єкта економічного аналізу та... 10
25790 Моделювання соціального розвитку регіонів України Ніколіна І.І. Сун У статті обґрунтована модель рейтингової оцінки соціальною розвитку регіонів України; здійснено моде... 12
25775 Теоретичні основи рейтингового управління соціальним розвитком регіону Ніколіна І.І. Сун Розкрито сутність, підходи та методи рейтингового управління соціальним розвитком регіону, представл... 27
25705 Роль інноваційно-інвестиційної політики в діяльності сучасних підприємств України Левицька І.В., Завальнюк В.В. Сун Розглянуто питання стану залучення інвестицій та інноваційної діяльності в Україні, визначено страте... 15
25650 Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарств Левицька І.В., Завальнюк В.В. Сун Проведено аналіз інновацій у сфері ресторанного господарства та визначено ймовірні переваги від їх в... 21
25649 Інституційні аспекти розвитку національних інноваційних систем Завальнюк В.В. Сун В даний час проблема розвитку національних інноваційних систем набула вкрай гострого значення. Розш... 17
25647 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу Красиленко В. Г., Яцковська Р. О., Тріфонова Ю. М. Тд результати моделювання сліпих електронних цифрових підписів на конфіденційну текстографічну документ... 21
25644 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу Красиленко В. Г., Яцковська Р. О., Тріфонова Ю. М. Сун В роботі розглядаються результати моделювання сліпих електронних цифрових підписів на конфіденційну ... 23
25501 Принципи управління інноваційною діяльністю Завальнюк В.В. Сун У статті представлений авторський підхід до формування принципів управління інноваційною діяльністю.... 16
25497 Розвиток інтересу в майбутніх тренерів-викладачів з аквафітнесу в процесі фахової підготовки як суб`єктивна передумова ефективності їх професійної діяльності й саморозвитку. Сальникова С.В. Сун статті розглядаються умови розвитку інтересу в майбутніх тренерів-викладачів з аква- фітнесу в проц... 14
25496 Пріоритет практичних занять під час вивчення фахових дисциплін як запорука ефективності формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів на прикладі аквафітнесу. Сальникова С.В. Сун У статті обґрунтовано доцільність пріоритету практичних занять під час вивчення фахових дисциплін у... 14
1