The Repository of VTEI
2015
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26747 Управління фінансовим капіталом корпорації Корж Н.В. Сун У статті розглянуто питання управління фінансовим капіталом корпорації, визначено критерії й методи... 9
26675 Этапы стратегического инновационного развития предприятий Левицкая И.В., Завальнюк В.В. Суз Проведенная последовательность этапов позволяет охватить важнейшие составляющие деятельности предпри... 1
26674 Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталу як складових частин корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Досліджено базові концепції та структуровані складові людського та інтелектуального капіталу. Проана... 8
26673 Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності використання корпоративного капі... 9
26672 The evolution of capital structure theories and their classification Корж Н.В. Суз У статті розглянуто існуючі підходи до визначення оптимальної структури капіталу. Функціонування акц... 13
26671 Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Процеси глобалізації, транзитивний характер національної економіки та недосконалість ринку, відсутні... 15
26670 Узагальнена оцінка ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни Корж Н.В. СWeof У статті на основі запропонованої автором категоризації коефіцієнтів структурних зрушень капіталу зд... 7
26669 Методичний підхід до формування системи ефективного управління корпоративним капіталом та його складовими Корж Н.В., Федулова І.В. Сун В статті запропоновано авторський методичний підхід до формування системи управління корпоративним к... 8
26668 Передумови формування соціального капіталу Корж Н.В., Білан Ю.В. СWeof У статті проведено аналіз розвитку відносин внаслідок обороту соціального капіталу. Доведено, що ств... 22
26667 Готельна справа: навчальний посібник Левицька І.В., Корж Н.В., Онищук Н.В. Нп У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад ... 7
26630 Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів Білоус І.М. Сун Автор в статті розглядає особливості огляду місця події у кримінальних провадженнях про посягання н... 6
26629 Удосконалення фізичного стану жінок 30 36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання. Фурман Ю.М., Сальникова С.В. Сун На тлі вікової перебудови організму, починаючи з 30 років, жінкам доцільно застосовувати такі засоби... 6
26628 Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37 49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання Фурман Ю.М., Сальникова С.В. Сун Мета: Обґрунтувати доцільність комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гі... 6
26612 Можливості реалізації основоположень дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму Німеччини у вищих навчальних закладах України. Самохвал Олеся Сун Стаття присвячена вивченню ключових аспектів дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфе... 9
26611 Вплив швидкості переміщення рукоятки весла на рух човна в циклі гребка у веслуванні академічному Бондар А.А. Сун В статье проведен сравнительный анализ биомеханических характеристик гребной локомоции спортсменок ... 7
26610 Особливості кутових положень біоланок тіла спортсменок при виконанні гребної локомоції у веслуванні академічному Бондар А.А., Гамалій В.В. Сун На сучасному етапі розвитку спортивної науки багато провідних фахівців відзначають пріоритетну значу... 6
26564 Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland. Samochwal O. O. Сун Im Beitrag werden die wichtigsten Entwicklungsphasen und Einrichtungen der beruflichen Bildung in H... 9
26561 Критерії оцінювання технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні академічному Бондар А.А. Сун Рассмотрены основные критерии оценки технической подготовленности спортсменов в гребле академическо... 2
26560 Просторово-часові характеристики техніки змагальних дій спортсменок різної кваліфікації та їх вплив на швидкість човна у веслуванні академічному Бондар А.А., Гамалій В.В. Сун У статті подано дані про вплив просторово-часових характеристик техніки змагальних дій спортсменок ... 13
26470 Теоретичні аспекти аналізу та методологічні аспекти контролю динаміки податкових платежів Даценко Г.В., Ємець В.В. Сун Формування ефективної податкової системи є пріоритетним напрямком для забезпечення соціальноекономіч... 10