The Repository of VTEI
2015
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28523 Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Зуб М.Я., Курій Л.О., Подра О.П., Рижа Т.В., Родінова І.В., Нижник Т.Т., Говорко О.В., Дзюба Т.З., Оверчук В.А., Оксенюк Т.М., Осіпова А.Ю., Федоришина І.В., Федоришин В.С., Чубар М.М., Юрчик І.Б. М(в У монографії розкрито сутнісну характеристику та компонентну структуру людського потенціалу, проанал... 44
28355 Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів України Мартинова Л.Б. Знп У статті розглянуті питання пов’язані із конкурентоспроможністю регіонів України, виявлені сильні ст... 22
28354 Соціальна політика Європейського Союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу = Еuropean Union social policy as a leading tool for human potential improving Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто еволюцію інтеграції соціальних політик країн ЄС. Акцентовано увагу на провідних ... 18
28353 Вплив мобільності населення як носія людського потенціалу на перебіг процесу євроінтеграції Мартинова Л.Б. Сун Метою статті є аналіз і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності перс... 16
28352 Програми Європейського Союзу в підвищенні конкурентоспроможності людського потенціалу України = Еuropean Union programs in increasing the human potential competitiveness of Ukraine Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто програми та інструменти ЄС, спрямовані на розвиток людського потенціалу України.... 22
28351 Міжнародний ринок праці та конкурентоспроможність людського потенціалу Мартинова Л.Б. Тд Особливістю міжнародного середовища реалізації людського потенціалу – міжнародного ринку праці є пер... 13
28350 The leader’s management culture as a condition of the team’s efficiency = Управлінська культура керівника як запорука ефективної роботи колективу Martynova L. Суз Issues dedicated to the team’s efficiency and the leader’s impact on the social-psychological state ... 18
28289 Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів Мартинова Л.Б. Сун В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, умінь та практичних навичок спроможність орг... 20
27706 Економічний аналіз – передумова планування ефективності виробництва Лобачева І.Ф., Бучинська Я.В., Погребняк О.Ю. Сун У статті обґрунтовано необхідність використання економічного аналізу на підприємствах саме як переду... 42
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції України Осіпова Л.В. Сун У статті уточнено поняття євроінтеграції, показано ретроспективу співробітництва України та ЄС, осно... 228
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун В існуючих умовах більшість промислових підприємств стали не тільки не конкурентоспроможними в сучас... 169
27279 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун Розкрито сутність та обґрунтовано необхідність європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано ... 162
27196 Аналіз формування та виконання місцевих бюджетів за доходами Гнидюк І.В. Сун Стаття присвячена дослідженню механізму формування та виконання місцевих бюджетів за доходами на при... 191
27195 Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України Гнидюк І.В. Сун Метою статті є вивчення досвіду децентралізації бюджетної системи Словаччини та визначення найбільш ... 266
27194 Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я Гнидюк І.В. СSc В Україні на даний час діє бюджетна модель системи охорони здоров’я, тому у статті здійснено аналіз ... 230
27133 Аналіз видаткової частини місцевого бюджету Вінницької області. Нікітішин А. О., Поліщук В. М. Тд Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць ІІІ Всеукра... 230
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено мету діяльності виробничого підприємства, категоріальний апарат прибутку, прибут... 208
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. Сун У статті досліджено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяль... 214
27017 Повышение эффективности антикризисного управления предприятием Коцеруба Н. В. Суз Статья посвящена актуальным вопросам своевременного выявления кризисных угроз и оценки операционных ... 175
26962 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун В статье рассмотрена роль конструктивной географии, как науки, что сформировалась на стыке естествен... 161