The Repository of VTEI
2015
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27706 Економічний аналіз – передумова планування ефективності виробництва Лобачева І.Ф., Бучинська Я.В., Погребняк О.Ю. Сун У статті обґрунтовано необхідність використання економічного аналізу на підприємствах саме як переду... 33
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун У статті уточнено поняття євроінтеграції, показано ретроспективу співробітництва України та ЄС, осно... 201
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун У статті уточнено поняття євроінтеграції, показано ретроспективу співробітництва України та ЄС, осно... 171
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун В існуючих умовах більшість промислових підприємств стали не тільки не конкурентоспроможними в сучас... 154
27279 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун Розкрито сутність та обґрунтовано необхідність європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано ... 149
27196 Аналіз формування та виконання місцевих бюджетів за доходами Гнидюк І.В. Сун Стаття присвячена дослідженню механізму формування та виконання місцевих бюджетів за доходами на при... 178
27195 Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України Гнидюк І.В. Сун Метою статті є вивчення досвіду децентралізації бюджетної системи Словаччини та визначення найбільш ... 237
27194 Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я Гнидюк І.В. СSc В Україні на даний час діє бюджетна модель системи охорони здоров’я, тому у статті здійснено аналіз ... 206
27133 Аналіз видаткової частини місцевого бюджету Вінницької області. Нікітішин А. О., Поліщук В. М. Тд Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць ІІІ Всеукра... 212
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено мету діяльності виробничого підприємства, категоріальний апарат прибутку, прибут... 187
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. Сун У статті досліджено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяль... 192
27017 Повышение эффективности антикризисного управления предприятием Коцеруба Н. В. Суз Статья посвящена актуальным вопросам своевременного выявления кризисных угроз и оценки операционных ... 158
26962 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун В статье рассмотрена роль конструктивной географии, как науки, что сформировалась на стыке естествен... 144
26747 Управління фінансовим капіталом корпорації Корж Н.В. Сун У статті розглянуто питання управління фінансовим капіталом корпорації, визначено критерії й методи... 5132
26675 Этапы стратегического инновационного развития предприятий Левицкая И.В., Завальнюк В.В. Суз Проведенная последовательность этапов позволяет охватить важнейшие составляющие деятельности предпри... 179
26674 Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталу як складових частин корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Досліджено базові концепції та структуровані складові людського та інтелектуального капіталу. Проана... 193
26673 Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності використання корпоративного капі... 326
26672 The evolution of capital structure theories and their classification Корж Н.В. Суз У статті розглянуто існуючі підходи до визначення оптимальної структури капіталу. Функціонування акц... 213
26671 Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Процеси глобалізації, транзитивний характер національної економіки та недосконалість ринку, відсутні... 195
26670 Узагальнена оцінка ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни Корж Н.В. СWeof У статті на основі запропонованої автором категоризації коефіцієнтів структурних зрушень капіталу зд... 172