The Repository of VTEI
2015
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун У статті уточнено поняття євроінтеграції, показано ретроспективу співробітництва України та ЄС, осно... 134
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун У статті уточнено поняття євроінтеграції, показано ретроспективу співробітництва України та ЄС, осно... 111
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун В існуючих умовах більшість промислових підприємств стали не тільки не конкурентоспроможними в сучас... 96
27279 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун Розкрито сутність та обґрунтовано необхідність європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано ... 97
27196 Аналіз формування та виконання місцевих бюджетів за доходами Гнидюк І.В. Сун Стаття присвячена дослідженню механізму формування та виконання місцевих бюджетів за доходами на при... 123
27195 Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України Гнидюк І.В. Сун Метою статті є вивчення досвіду децентралізації бюджетної системи Словаччини та визначення найбільш ... 155
27194 Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я Гнидюк І.В. СSc В Україні на даний час діє бюджетна модель системи охорони здоров’я, тому у статті здійснено аналіз ... 148
27133 Аналіз видаткової частини місцевого бюджету Вінницької області. Нікітішин А. О., Поліщук В. М. Тд Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць ІІІ Всеукра... 167
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено мету діяльності виробничого підприємства, категоріальний апарат прибутку, прибут... 120
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. Сун У статті досліджено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяль... 145
27017 Повышение эффективности антикризисного управления предприятием Коцеруба Н. В. Суз Статья посвящена актуальным вопросам своевременного выявления кризисных угроз и оценки операционных ... 116
26962 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун В статье рассмотрена роль конструктивной географии, как науки, что сформировалась на стыке естествен... 104
26747 Управління фінансовим капіталом корпорації Корж Н.В. Сун У статті розглянуто питання управління фінансовим капіталом корпорації, визначено критерії й методи... 192
26675 Этапы стратегического инновационного развития предприятий Левицкая И.В., Завальнюк В.В. Суз Проведенная последовательность этапов позволяет охватить важнейшие составляющие деятельности предпри... 124
26674 Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталу як складових частин корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Досліджено базові концепції та структуровані складові людського та інтелектуального капіталу. Проана... 120
26673 Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності використання корпоративного капі... 217
26672 The evolution of capital structure theories and their classification Корж Н.В. Суз У статті розглянуто існуючі підходи до визначення оптимальної структури капіталу. Функціонування акц... 169
26671 Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Процеси глобалізації, транзитивний характер національної економіки та недосконалість ринку, відсутні... 143
26670 Узагальнена оцінка ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни Корж Н.В. СWeof У статті на основі запропонованої автором категоризації коефіцієнтів структурних зрушень капіталу зд... 118
26669 Методичний підхід до формування системи ефективного управління корпоративним капіталом та його складовими Корж Н.В., Федулова І.В. Сун В статті запропоновано авторський методичний підхід до формування системи управління корпоративним к... 140