The Repository of VTEI
2017
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27067 Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздібної торгівлі Лагдан А.В. Коцеруба Н.В. Сун статті розглянуто питання реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Висвітлено особли... 23
26983 Інвентаризація як метод контролю збереження товарноматеріальних цінностей підприємства Гладій І.О. Сун Розглянуто суть інвентаризації, як методу контролю збереження товарноматеріальних цінностей підприєм... 25
26970 Організація державного фінансового контролю : Робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп Самостійна робота з дисципліни полягає в опануванні здобувачами вищої освіти особливостей повноваже... 22
26969 Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи для освітньої програми "Фінансовий контроль та ауд... 30
26964 Контроль публічних закупівель: опорний конспект лекцій Даценко Г. В. Окл Опорний конспект є наочним викладанням програмного матеріату з метою лаконічного та змістовного від... 39
26959 Облікові аспекти формування управлінської звітності про фінансовий стан підприємства Чернікова І.Б., Гладій І.О. М(з Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що законодавчо закріплені в Україні, є базо... 29
26958 Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення Гладій І.О. Сун В науковій статті висвітлено питання обліку матеріальних витрат господарюючого суб’єкта. Метою досл... 19
26957 Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства Гладій І.О. Сун У статті висвітлено принципи побудови облікового забезпечення стратегічного управління підприємством... 21
26956 Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджуються питання аналітичного забезпечення контролю в системі управління формуванням ... 82
26921 Translating Culture: Foreignization VS Domestification Ткачук, Тетяна Іванівна Сун The article discusses the concept of foreignization and domestication strategies in translation as a... 72
26892 Контроль повноти та своєчасності сплати єдиного податку Даценко Г.В. Сун В статті розглянуті основні ознаки спрощена системи оподаткування, наведена порівняльна класифікація... 23
26851 Система показників аналізу та способи підвищення дохідності інвестиційних проектів Ковальчук С. П, Кудирко О. М. Сун В статті наведено класифікацію інвестиційних проектів. В основу класифікації покладено цільову спрям... 23
26850 Проблеми та перспективи комп’ютеризації аудиту Кудирко О. М. Сун В статті розглянуто процес комп’ютеризації аудиту для забезпечення автоматизації аудиту. Розглянуто... 43
26777 Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України Богацька Н.М. Сун У статті розглянуто основні проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій. Проаналіз... 41
26776 Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності україни та можливості її покращення Богацька Н.М. Сун У статті показано, що нині зовнішньоторговельна діяльність не тільки є одним з вирішальних факторів ... 109
26744 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М., Бабчинська О.І. Рп Менеджмент належить до розряду обов’язкових дисциплін у підготовці дипломованих фахівців освітнього ... 32
26738 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М. Рп Менеджмент належить до розряду обов’язкових дисциплін у підготовці дипломованих фахівців освітнього ... 38
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. Сун В статті досліджено суть корпоративного управління. Визначено проблеми розвитку вітчизняного корпор... 36
26729 Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності Лозовський О.М., Осадчук О.О. Сун У статті розглядається сутність та необхідність застосування іміджу як фактора конкурентоспроможнос... 34
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. Сун У статті досліджено сутність економічних ризиків в умовах сучасного бізнес- середовища. Проаналізов... 29