The Repository of VTEI
2017
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26777 Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України Богацька Н.М. Сун У статті розглянуто основні проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій. Проаналіз... 6
26776 Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності україни та можливості її покращення Богацька Н.М. Сун У статті показано, що нині зовнішньоторговельна діяльність не тільки є одним з вирішальних факторів ... 8
26744 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М., Бабчинська О.І. Рп Менеджмент належить до розряду обов’язкових дисциплін у підготовці дипломованих фахівців освітнього ... 7
26738 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М. Рп Менеджмент належить до розряду обов’язкових дисциплін у підготовці дипломованих фахівців освітнього ... 14
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. Сун В статті досліджено суть корпоративного управління. Визначено проблеми розвитку вітчизняного корпор... 7
26729 Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності Лозовський О.М., Осадчук О.О. Сун У статті розглядається сутність та необхідність застосування іміджу як фактора конкурентоспроможнос... 5
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. Сун У статті досліджено сутність економічних ризиків в умовах сучасного бізнес- середовища. Проаналізов... 8
26727 Інформаційна система як засіб ефективних комунікацій в управлінні підприємством Лозовський О.М., Стахова Н.Є. Тд Розглянуто інформаційну систему як засіб ефективних комунікацій в управлінні підприємством... 7
26716 Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун Стаття містить результати розробки принципів та стратегії реалізації механізму управління відтворенн... 5
26715 Resource-based view in managing financial component of corporate capital Korzh, N. Mostenska, T. Bilan Y. СSc On the basis of the analysis of conceptual approaches to the evaluation of the effectiveness of the... 3
26714 Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством Лозовський О.М., Петлінська Ю.О. Сун В статті, на основі дослідження поняття корпоративного управління, дається власне трактування даної ... 6
26713 Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством Лозовський О.М. Сун У статті розглядається сутність процесу управління ризиками при формуванні та реалізації стратегічни... 4
26712 Optimization of the structure of corporate capital of throughout the life cycle companies Korzh N. СSc Substantiates the priority components of the corporate capital, which form a corporation development... 1
26711 Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах Лозовський О.М., Незбутня О.В. Сун В статті розглядаються сучасні підходи щодо формування ефективного корпоративного управління в акці... 5
26708 Стратегічне партнерство в розвитку туристичними дестинаціями Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун У статті на основі узагальнення сучасних форм партнерства в туристичній сфері проведено порівняльний... 6
26707 Особливості управління в акціонерних товариствах України Корж Н.В., Пожванюк О. Суз Досліджено моделі корпоративного управління та охарактеризовані їх характеристики і складові елемен... 5
26706 Корпоративне управління як елемент корпоративної культури в діяльності підприємств харчової промисловості Лозовський О. М., Гудима Н. В. Сун У статті досліджується сутність корпоративного управління як елементу корпоративної культури. Висвіт... 4
26650 Управління туристичними дестинаціями Корж Н.В., Басюк Д.І. П У підручнику відображено сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та ме... 15
26627 Вплив засобів інноваційних технологій фізичного виховання на фізичну підготовленість студенток вищих навчальних закладів. Пуздимір М.І. Сун Перспективою вирішення проблеми побудови програм занять з фізичного виховання у вищих навчальних за... 5
26607 Функціонування англомовних еквівалентів українських лінгвістичних метаодиниць у світовому науковому інформаційному просторі Іваницька Н.Б. Сун У статті актуалізовано питання коректного відтворення українських термінів, представлених у заголов... 6