The Repository of VTEI
2017
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29069 Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market = Маркетингове забезпечення управління підприємницьким потенціалом як вимога сучасного ринку Khachatrian V.V. СWeof The peculiarities of the business potential of domestic enterprises and essence of the author`s appr... 7
28506 Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions : Оцінювання ефективності складових управління підприємствами в сучасних умовах Bokovets V.V., Zamkova N.L., Makhnachova N.M. Сун The concept and methodology for evaluating the effectiveness of management should be based on the sp... 41
28454 «Soft skills» керівника підприємства = Soft skills for an enterprise manager Махначова Н.М., Мідляр А.К. Сун У статті досліджено значення таких понять, як «soft skills» та «hard skills» для сучасного керівника... 40
28372 Системний підхід до моделювання процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки Горшков М.А., Ковтун Е.О. Сун Стаття містить опис запропонованих підходів до моделювання концепції процесів відтворення ресурсного... 27
28371 Еволюційний підхід до розвитку понять процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки = Еvolutionary approach to the development of definitions of the processes of reproduction of the resource potential for the agrarian sector of the Горшков М.А., Ковтун Е.О. Сун Стаття містить результати дослідження щодо змін основних понять та підходів процесів відтворення рес... 29
28370 Майнові права в праві інтелектуальної власності = Мaterial property rights in intellectual property rights Бахновська І.П., Сухоребра Т.І Сун Стаття присвячена дослідженню майнового права в праві інтелектуальної власності. Проаналізовано проб... 21
28359 Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Климчук А.О., Климчук А.О., Матвійчук Л.О., Драч О.І., Овчиннікова О.Р., Зуб М.Я., Юрчик І.Б., Курій Л.О., Говорко О.В., Бабій І.В., Нижник Т.Т., Зачоса О.Д., Кудлаєнко С.В., Нижник О.В., Кулаков В.І. та ін. М(в В умовах інтеграції України до ЄС проблеми управління конкурентоспроможністю людського потенціалу на... 216
28348 Використання людського потенціалу населення літнього віку у забезпеченні його конкурентоспроможності Мартинова Л.Б. Тд Пануюча дотепер переважно негативна оцінка процесу старіння населення не орієнтує дослідників на пош... 40
28282 Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу = Social policy of Ukraine in the context of supporting human potential competitive advantages Мартинова Л.Б. Сун Розглянуто питання соціалізації економіки та участі держави у цьому процесі. Визначено сутність соці... 25
28281 Якісні параметри людського капіталу у забезпеченні його конкурентоспроможності Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуто якісні параметри людського капіталу в контексті забезпечення його конкурентоспро... 32
28280 Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України Мартинова Л.Б. Сун Розглянуті негативні тенденції в науково-технічній сфері, що призвели до падіння України у міжнародн... 29
28276 Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків = Social protection system as an adjustment to reflect changes and economic consequences Мартинова Л.Б. Сун Ринкова економіка неминуче пов`язана з диференціацією доходів населення, посиленням нерівності, з пр... 27
28275 Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу Мартинова Л.Б. Сун У статті розглянуті проблеми соціальної політики в контексті соціально-економічних перешкод розвитку... 25
28274 Державна політика у сфері захисту літніх людей в Україні = State policy in the protection of elderly people in Ukraine Мартинова Л.Б. Сун Зміна соціально-демографічної структури населення через зростання питомої ваги осіб похилого віку пр... 22
28273 Ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічної політики у напрямі забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу Мартинова Л.Б. Сун В статті розглянуто ресурсозабезпеченість розвитку людського потенціалу економіки України. У контекс... 22
28166 Оцінювання земельних ресурсів в україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О.О., Непиталюк А.В. Сун Ринок земель сільськогосподарського призначення є важливою складовою частиною національного ресурсно... 37
27918 Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи Штифурак В.Є. Тд Метою статті є теоретичне обґрунтування впливу соціально–психологічних явищ на процес ефективного уп... 84
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Здп Мета дисципліни "Психологія торгівлі" - узагальнити та систематизувати теоретичні знання з... 16
27852 Психологія Штифурак В.Є. Здп У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей навчальна дисципліна «Психологія» є курсом засв... 8
27814 Evaluation of the effectiveness of social capital usage. Коrzh N.V. СWeof The aim of the article consists in to offer a an approach to the assessment of social capital and te... 61