The Repository of VTEI
2017
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27918 Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи Штифурак В.Є. Тд Метою статті є теоретичне обґрунтування впливу соціально–психологічних явищ на процес ефективного уп... 26
27853 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Здп Мета дисципліни "Психологія торгівлі" - узагальнити та систематизувати теоретичні знання з... 15
27852 Психологія Штифурак В.Є. Здп У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей навчальна дисципліна «Психологія» є курсом засв... 7
27814 Evaluation of the effectiveness of social capital usage. Коrzh N.V. СWeof The aim of the article consists in to offer a an approach to the assessment of social capital and te... 30
27812 Управління зайнятістю на державному рівні Павлюк Т.І. Знп У науковій праці проаналізовано управління зайнятістю на державному рівні.... 36
27704 Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті Заюков І.В., Кобилянський О.В. Сун У статті актуалізована проблема застосування в навчальному процесі програмних засобів, що підвищує е... 27
27703 Технології та інструменти розвитку VQ як основоположного фактору успіху менеджера-лідера Бабчинська О.І. Сун У статті проаналізовано та обґрунтовано технології та інструменти розвитку VQ як основоположного фак... 28
27702 Основні інструменти управління підприємством в сучасних умовах Бабчинська О.І., Соколовська В.В. Сун У статті розглянуто сутність та особливості управління вітчизняним підприємством. Автором визначені ... 47
27701 Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company Kоrzh N.V. СSc To define the transformation of corporate capital structure during a company’s lifecycle and to subs... 28
27700 Аналіз сучасного стану іпотечного кредитування сільського господарства в Україні Беляєва К.С., Лобачева І.Ф. Сун Статтю присвячено дослідженню сучасного стану іпотечного кредитування сільського господарства в Укра... 21
27699 Аналіз кореляційно-регресійних зв’язків ринку яєць та яєчних продуктів в Україні Лобачева І.Ф., Удовенко Д.О. Сун У статті проаналізовано ринок яєць та яєчних продуктів в Україні за 2000–2016 рр. Визначено зв’язок ... 101
27380 Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності Смагло О.В. Сун Стаття присвячена дослідженню сутнісних характеристик поняття “капіталізація банківської системи”. П... 107
27269 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун У статті запропоновано теоретико-методичний вимір наукового обґрунтування поняття «інституційна безп... 112
27268 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун У статті запропоновано теоретико-методичний вимір наукового обґрунтування поняття «інституційна безп... 103
27265 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. Сун У статті розглянуто сутність та особливості бюджетної децентралізації, а також її вплив на органи мі... 138
27264 Розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах євроінтеграції Осіпова Л.В., Гороховська Ю.І. Сун У статті розглянуто сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграці... 131
27220 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд Розкрито переваги конкурентної політики держав Європейського Союзу... 123
27219 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд Розкрито переваги конкурентної політики держав Європейського Союзу... 128
27199 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун Розкрито економічну сутність сучасного податкового регулювання як складової соціального розвитку сус... 129
27198 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун Розкрито економічну сутність сучасного податкового регулювання як складової соціального розвитку сус... 132