The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27209 2021 Формування «soft-skills» засобами іноземної мови: теоретичний і практичний аспекти Тимощук Н.М. Сун 46
27208 2021 Рекламний та пр-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 265
27207 2021 Бренд-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 417
27206 2021 Psicholinguistic profile of modern students of economic specialties / Психолінгвістичний профіль cучaснoгo студента економічних спеціальностей Тимкова В.А. / Tymkova V.A. Сун 39
27205 2021 Використання технологій штучного інтелекту для прогнозування бізнес-процесів Яремко С., Кузьміна О., Новицький Р. Сун 63
27204 2011 Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків Нікітішин А.О. Сун 70
27203 2016 Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці Нікітішин А.О. Тд 55
27202 2018 Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання Нікітішин А.О. Сун 45
27201 2020 Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія Нікітішин А.О. М(в 40
27200 2020 Оцінка фіскальної ефективності непрямих податків в сучасних умовах Дема Д.І., Гнидюк І.В., Уманець Л.В. Знп 80
27199 2017 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун 36
27198 2017 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун 42
27197 2019 Strategy of financial resources management within the paradigm of european integration: monograph Datsenko G., Dziuba O., Hladii I., Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk S., Krypelnitska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Maistcr L., Otkalcnko O., Sclicda S., Hhina N. М(з 35
27196 2015 Аналіз формування та виконання місцевих бюджетів за доходами Гнидюк І.В. Сун 69
27195 2015 Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України Гнидюк І.В. Сун 89
27194 2015 Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я Гнидюк І.В. СSc 71
27193 2020 Бюджетна стійкість місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Гнидюк І.В., Ціпцюра О.Ю. Сун 52
27192 2020 Фінансова політика субнаціонального рівня Замкова Н.Л.,Гнидюк І.В. Сун 52
27191 2021 Оцінка податку на доходи фізичних осіб як фіскального показника Гнидюк І.В., Уманець Л.В., Гончаренко Т.В. Сун 76
27190 2021 Бюджетна безпека як невід`ємний складник національної безпеки держави Гнидюк І.В., Юренко А.Ю. Сун 55