The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28346 2022 Статистика = Statistics Покиньчереда В.В. Рп 0
28345 2022 Статистика = Statistics Покиньчереда В.В. Мв 0
28344 2020 Соціальна робота в громаді = Social work in the community Мартинова Л.Б., Стратійчук В.М. Рп 1
28343 2021 Теорія та практика соціального забезпечення = Social security theory and practice Мартинова Л.Б., Павлюк Т.І. Рп 0
28342 2020 Теорія та практика соціального забезпечення = Social security theory and practice Мартинова Л.Б., Павлюк Т.І. Рп 23
28341 2020 Економічні основи соціального забезпечення = Еconomic fundamentals of social welfare Мартинова Л.Б., Недбалюк О.П. Рп 0
28340 2022 Формування індивідуальної освітньої траєкторії філологів в процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти Довгань Л.І. Сун 13
28339 2020 Соціальна відповідальність підприємства = Сorporate social responsibility Мартинова Л.Б., Менчинська О.М. Рп 0
28338 2020 Лідерство та ефективні комунікації = Leadership and effective communication Корж Н.В. Рп 1
28337 2021 Технології соціального забезпечення = Social work in the community Мартинова Л.Б. Рп 0
28336 2020 Фінансова безпека держави = Financial security of the state Романовська Ю.А. Рп 0
28335 2020 Публічне управління та адміністрування = Рublic management and administration Махначова Н.М. Мв 1
28334 2020 Державна служба Махначова Н.М. Здп 0
28333 2020 Державна служба = Рublic service Махначова Н.М. Рп 0
28332 2021 Теорія організації = Тheory of organization Іванченко Г.В. Рп 1
28331 2021 Менеджмент = Мanagement Бондарчук Л.В. Мв 0
28330 2021 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків = Rationale for economic decisions and risk assessmen Корж Н.В. Рп 0
28329 2021 Виробнича практика = Рractical training Бондарчук Л.В. Рп 0
28328 2021 Організація праці менеджера = Оrganization of the labour of manager Бондарчук Л.В. Рп 0
28327 2021 Атестаційний екзамен = Сertification exam Корж Н.В., Бондарчук Л.В., Гарбар В.А., Іванченко Г.В., Богацька Н.М. Рп 1