The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27769 2021 Технології харчових виробництв = Тechnologies of food production Семко Т.В., Пахомська О.В. Здп 25
27768 2021 Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж Копчикова І.В. Тд 19
27767 2021 Фінансовий контроль діяльності установ житлово-комунального господарства Лобачева І.Ф., Кудирко О.М., Копчикова І.В. Тд 18
27766 2021 The Digital Communication Activities in Public Management Nikolina I.I. Тд 19
27765 2021 Технології ресторанної продукції = Restaurant products technologies Семко Т.В., Пахомська О.В. Мв 14
27764 2021 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. Тд 22
27763 2021 Фінансовий аналіз = Financial analysis Коцеруба Н.В. Рп 11
27762 2021 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Еnterprise business activity simulation Копчикова І.В. Мв 19
27761 2021 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп 11
27760 2021 Освітній потенціал інформаційних технологій в методиці вивчення іноземних мов Довгань Л.І. Сун 25
27759 2020 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гусак Л.П., Гулівата І.О. Мв 18
27758 2021 Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом Лозовський О.М., Гаврилюк І.О. Сун 15
27757 2021 Процедури та прийоми фінансового контролю фінансування установи державного сектору Копчикова І.В. Знп 17
27756 2021 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції Ніколіна І.І., Чайка Л.С. Суз 15
27755 2021 Глобальні цифрові тренди в контексті дистанційної освіти Половенко Л.П. Тд 28
27754 2021 Оцінка економічного потенціалу підприємства готельного господарства: теоретичні аспекти Вівсюк І.О. Тд 18
27753 2021 Методи забезпечення зворотного зв’язку під час навчальних занять Гулівата І.О. Тд 17
27752 2021 Досвід впровадження цифрового урядування у Фінляндії та його важливість для України Ніколіна І.І., Кузінська В.А. Суз 18
27751 2021 Онлайн-бізнес як сучасний напрям комерційної діяльності підприємства Лозовський О.М., Саприкін В.В. Сун 21
27750 2021 Мотивація як невід’ємна складова управління персоналом Лозовський О.М., Рижук В.О. Сун 20