The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27093 2020 Лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів: Кваліфікаційна робота Антоненко В.В. Дрп 46
27092 2020 Сюжетно-стилістична варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу: Кваліфікаційна робота Бондар А. Дрп 39
27091 2020 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г. В. Сун 66
27090 2020 Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств Даценко Г. В. Сун 37
27089 2020 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г. В. Сун 46
27088 2020 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма спеціальність 081 «Право». Гаврилюк Н.М. Рп 35
27087 2020 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма за спеціальністю 073 «Менеджмент» Гаврилюк Н.М. Рп 34
27086 2020 Управлінська звітність: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Гладій І.О. Рп 34
27085 2021 Конкурентоспроможність в ресторанному бізнесі Постова В.В. Тд 47
27084 2021 Сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Шведюк О. Дрп 50
27083 2021 Евфемізми в англійськомовних медіатекстах: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Петришина С. Дрп 44
27082 2021 Особливості відтворення сленгізмів в українському перекладі (на матеріалі серіалу «Breaking Bad»): кваліфікаційна робота Олесенко А. Дрп 44
27081 2019 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. Здп 48
27080 2018 Budget policy of social development Chugunov I., Makohon V., Pasichnyi M. and Nikitishin A. М(з 37
27079 2020 Аналіз сучасних інноваційних методів утилізації відходів Власенко І.В., Постова В.В. Сун 61
27078 2021 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу Постова В.В. Сун 59
27077 2016 Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України Павлюк Т. І., Урбанович В. А. Сун 86
27076 2016 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. Сун 45
27075 2020 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС «магістр», спец. 071 «облік і оподаткування», ОП фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 44
27074 2020 Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання Гаврилюк Н.М. Сун 54