The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26971 2016 Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв 36
26970 2017 Організація державного фінансового контролю : Робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп 34
26969 2017 Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв 41
26968 2020 Хлеб и хлебобулочные изделия украины: стратегия производства и продвижение Пахомська О.В. Суз 38
26967 2021 Теорія літератури : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимощук Н.М. Мв 47
26966 2021 Formation of english competence in dialogue speech of future specialists in hotels, restaurants and catering Tymoshchuk N. Сун 46
26965 2012 Вдосконалення складових елементів державного фінансового контрою в Україні Даценко Г. В. Суз 52
26964 2017 Контроль публічних закупівель: опорний конспект лекцій Даценко Г. В. Окл 83
26963 2021 Перспективи розвитку ресторанів здорового харчування Постова В.В. Тд 64
26962 2015 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун 33
26961 2016 Звітність як інструмент побудови ефективної системи соціальної відповідальності підприємства Гладій І.О., Дзюба О.М. М(з 39
26960 2016 Перекладацькі адаптивні стратегії у сучасній транслятології як механізм адекватної передачі комунікативно-прагматичного значення Ткачук Тетяна Іванівна Сун 363
26959 2017 Облікові аспекти формування управлінської звітності про фінансовий стан підприємства Чернікова І.Б., Гладій І.О. М(з 44
26958 2017 Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення Гладій І.О. Сун 29
26957 2017 Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства Гладій І.О. Сун 40
26956 2017 Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі Коцеруба Н.В. Сун 130
26955 2018 Управлінська звітність підприємства: принципи формування Гладій І.О. Сун 29
26954 2018 Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства Гладій І.О. Сун 35
26953 2018 Облікова стратегія у складі програмованого (системного) менеджменту - шлях до успіху на ринку Гладій І.О., Чернікова І.Б. Тд 27
26952 2018 Облікове забезпечення системи управління витратами на поліпшення основних засобів Гладій І.О. Тд 34