The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26917 2019 Identities of Bilingual Authors Нечипоренко В.О. Сун 29
26916 2019 Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу Нечипоренко В.О. Сун 23
26915 2019 The Skopos Theory of Translation and Its Basic Rules Нечипоренко В.О. Тд 24
26914 2020 Лингвальные и визуальные средства воздействия в англоязычном рекламном дискурсе Нечипоренко В.О. Сун 22
26913 2020 Эмоциональный аспект воздействия англоязычной социальной рекламы Нечипоренко В.О. Сун 29
26912 2020 Bilingual Authors and Their Vision of Self-Translation Нечипоренко В.О. Сун 18
26911 2020 Ethnocentrism and Stereotyping Нечипоренко В.О. Тд 16
26910 2011 Проблеми внутрішнього аудиту в банківських установах Кудирко О.М., Разборська О.О. Тд 22
26909 2011 Необхідність удосконалення фінансового контролю необоротних активів бюджетної установи Кудирко О.М., Стецюк І.Д. Сун 23
26908 2011 Необхідність та проблеми впровадження аудиту державних фінансів Кудирко О.М. Сун 23
26907 2011 Проблеми та напрями підвищення ефективності державного фінансового контролю у Державній фінансовій інспекції України Кудирко О.М. Сун 20
26906 2012 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. Тд 21
26905 2012 Контроль якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Сирота К.В. Сун 23
26904 2012 Необхідність та методика внутрішнього контролю оборотних активів підприємства Кудирко О.М., Турлюк Ю.М. Сун 20
26903 2012 Особливості здійснення державного фінансового контролю в бюджетних установах Кудирко О. М., Поліщук М. В. Сун 20
26902 2013 Внутрішній та зовнішній контроль виконання кошторису бюджетної установи Даценко Г. В. Сун 31
26901 2019 Фінансово-господарський контроль за діяльністю підприємств в умовах нестабільності Даценко Г. В. Сун 31
26900 2013 Державний фінансовий контроль іноземних інвестицій Даценко Г. В. Сун 23
26899 2013 Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення Кудирко О.М.,Шпортко С.Ф Сун 23
26898 2013 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М Сун 22