The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28326 2021 Менеджмент = Мanagement Бондарчук Л.В. Рп 0
28325 2021 Податкова система = Тhe tax system Нікітішин А.О. Рп 0
28324 2021 Бюджетна система = Вudget system Гнидюк І.В. Мв 0
28323 2021 Бюджетна система = Вudget system Гнидюк І.В. Рп 0
28322 2021 Публічне управління та адміністрування = Рublic management and administration Махначова Н.М. Мв 0
28321 2021 Стратегія сталого розвитку = Sustainable development strategy Махначова Н.М. Мв 1
28320 2021 Страхування = Іnsurance Абдуллаєва А.Є. Рп 0
28319 2022 Бюджетна система = Budget system Гнидюк І.В. С 0
28318 2022 Сучасні підходи до ризик-менеджменту інвестиційних проєктів = Мodern approaches to risk management of investment projects Чернега В.В., Клименко М.А. Сун 14
28317 2020 Стратегія сталого розвитку = Sustainable development strategy Махначова Н.М. Рп 0
28315 2020 Публічне управління та адміністрування = Рublic management and administration Махначова Н.М. Рп 0
28314 2022 Банківська система = Вanking system Прутська О.О. С 0
28313 2022 Публічні фінанси = Рublic finance Прутська О.О. С 0
28312 2022 Ринок фінансових послуг = Financial services market Прутська О.О. С 0
28311 2022 Міжнародні фінанси = Іnternational finance Прутська О.О. С 0
28310 2022 Рекрутинг, навчання та розвиток персоналу = Recruitment, training and staff development Корж Н.В. Рп 0
28309 2022 Кваліфікаційна робота = Qualification work Махначова Н.М. Мв 0
28308 2022 Теорія організації = Тheory of organization Іванченко Г.В. Мв 0
28307 2022 Демократія: від теорії до практики = Democracy: from theory to practice Махначова Н.М., Іванченко Г.В. Рп 0
28306 2022 Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of business Мельничук О.П. Рп 0