The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26897 2013 Аналіз якості аудиторських послуг та шляхи їх підвищення Кудирко О.М., Путь І.О. Тд 18
26896 2013 Проблеми та перспективи автоматизації аудиторської перевірки в Україні Кудирко О.М, Марценюк В.С. Тд 23
26895 2013 Аналіз розвитку екологічного аудиту в Україні Кудирко О.М.,Плаксій Н.В Тд 19
26894 2013 Проблеми внутрішнього аудиту в Україні та шляхи її вирішення Кудирко О.М.,Шафієва С.Г. Сун 25
26893 2014 Аспекти аудиту ефективності використання трудових ресурсів підприємства Кудирко О. М., Андріюк М. М. Сун 22
26892 2017 Контроль повноти та своєчасності сплати єдиного податку Даценко Г.В. Сун 23
26891 2018 Дью Дилідженс : Робоча програма Даценко Г.В. Рп 21
26890 2018 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. Здп 26
26889 2010 Аналіз інноваційних процесів і розробка класифікації інновацій Кудирко О. М. Сун 18
26888 2011 Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення Кудирко О.М. Сун 23
26887 2011 Аудиторський висновок: основні складові частини та вимоги щодо їх формування Кудирко О.М. Сун 19
26886 2011 Аудит ефективності: сучасні тенденції та перспективи розвитку Кудирко О.М. Сун 23
26885 2011 Нормативне регулювання і стандартизація внутрішнього аудиту в Україні та в світі Кудирко О.М. Сун 22
26884 2018 Аудит та оподаткування : Програма та робоча програма Даценко Г.В. Рп 23
26883 2018 Державний фінансовий контроль : Програма та робоча програма Даценко Г.В. Рп 16
26882 2018 Фінансовий контроль як інструмент ефективної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання Даценко Г. В. Сун 25
26881 2018 Аудит оподаткування : Методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г.В. Мв 47
26880 2019 Моніторинг діяльності суб’єктів господарювання машинобудівної галузі Даценко Г. В. Сун 46
26879 2012 Особливості організації фінансового контролю формування та використання прибутку підприємства Кудирко О.М., Порховська С.Р. Сун 26
26878 2018 Державний фінансовий контроль організацій і установ : Програма та робоча програма Даценко Г.В. Рп 25