The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27377 2020 Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування Поліщук І.І., Довгань Ю.В. М(в 56
27376 2021 Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В. Сун 62
27375 2021 Маркетингове забезпечення процесу вивчення купівельних переваг на ринку обігрівальних приладів Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 55
27374 2021 Інформаційне забезпечення системи маркетингових досліджень ринку мінеральної води Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 56
27373 2021 CRM-система як основа формування споживчої лояльності Поліщук І.І. Сун 57
27372 2021 Використання геиміфікації та ігор в програмах лояльності Поліщук І.І. Сун 53
27371 2021 Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти Поліщук І.І. Сун 54
27370 2021 Управління потенціалом підприємства на засадах клієнтоорієнтованого маркетингу Поліщук І.І. Сун 60
27369 2021 Логістичні можливості зростання експорту рослинних олій Довгань Ю.В. Тд 56
27368 2021 Logistics and marketing support improvement in the export supply chain Polishchuk I.I., Dovhan Yu.V., Korol I.V. Сун 73
27367 2021 Resources and technologies of marketing management of the enterprise Dovhan Yu. Сун 50
27366 2021 Marketing management of enterprises and its tools. Dovhan Yu. Тд 54
27365 2021 Marketing management of enterprises and its tools Dovhan Yu. М(з 82
27364 2021 Логістична компетентність як складова ефективності логістики Поліщук І. І., Довгань Ю. В. Сун 68
27363 2021 Брендинг у виведенні продуктів на зовнішні ринки Довгань Ю.В. Тд 54
27362 2021 Формування маркетингово-логістичної взаємодії в управлінні підприємствами Довгань Ю.В. Сун 61
27361 2021 Logistics and marketing support of the global supply chain Polishchuk I.І., Hromova O.Y., Dovhan Yu.V. Тд 66
27360 2021 Взаємодія маркетингу та логістики в управлінні підприємством Поліщук І.І., Довгань Ю.В., Боровська О.Г. Суз 57
27359 2019 Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект Смагло О.В. Сун 182
27358 2020 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata I.O., Husak L.P., Radzihovska L.M., Nikolina I.I. СSc 70