The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27980 2018 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Нп 24
27979 2022 Management of quality-of-service production in the clusters of tourism and hotel-restaurant business = Менеджмент якості виробництва послуг в кластерах туризму і готельно-ресторанної справи Maslihan O., Tereshchuk O., Kiziun A., Hutsol A. Сун 22
27978 2022 Postmodern Transformations of Tourism Development Kiziun А., Pecheniuk А. Сун 20
27977 2019 Інформаційні технології у сфері охорони здоров`я Ліщинська Л.Б., Яремко С.А., Копняк К.В., Гулівата І.О., Гусак Л.П. Спр 32
27976 2022 Використання криптовалюти у злочинних цілях та пріоритетні напрями її правого регулювання Гринчук Т.П., Гусак Л.П. Сун 17
27975 2022 Технологія моніторингу професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців Левчук О.В., Гусак Л.П., Бублик К.С. Сун 24
27974 2022 Психологічні особливості ділового спілкування в забезпеченні управлінської діяльності Тимкова В.А. Тд 21
27973 2022 Комунікативна культура публічного діяча в умовах російсько-української війни Тимкова В.А. Сун 18
27972 2022 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гусак Л.П. Рп 0
27971 2021 Assessment of Flipped Learning as an Innovative Method of Teaching English: A Case Study Ivanytska N., Dovhan L., Tymoshchuk N., Osaulchyk O., Havryliuk N. СWeof 39
27970 2022 Філософський пошук у літературі: Пітер Пен у романі А. Мердок «Дитя слова» Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 41
27969 2022 Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні = Тhe role of marketing innovations in the gastronomic tourism development in the region Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В. Сун 47
27968 2022 Основні поняття та загальна сутність комунікацій в туризмі Кізюн А., Паламарчук А. Тд 54
27967 2022 Verbs in ukrainian and english: markers of syntagmatic correlation Іваницька Н., Терещенко Л. М(з 54
27966 2022 Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement» Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 41
27965 2022 Міжнародні стратегії економічного розвитку = Іnternational strategy of economic development Стратійчук В.М. Мв 0
27964 2022 Маркетингове планування = Мarketing planning Довгань Ю.В. Мв 0
27963 2022 Фінансова політика держави = State financial policy Гнидюк І.В., Нікітішин А.О. Рп 1
27962 2022 Моделювання бізнес-процесів = Вusiness process modeling Добровольська Н.В. Мв 0
27961 2022 Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі = Іnformation systems and technologies in tourism and hotel and restaurant business Добровольська Н.В. Рп 0