The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26615 2020 Фізичне виховання. Футбол. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Бондар А.А. Здп 7
26614 2020 Фізичне виховання. Баскетбол. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Бондар А.А. Здп 7
26613 2020 Фізичне виховання. Бокс. Завдання до практичних занять : освіт. ступінь «молодший бакалавр»: для всіх галузей знань та спеціальностей. Бондар А.А. Здп 6
26612 2015 Можливості реалізації основоположень дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму Німеччини у вищих навчальних закладах України. Самохвал Олеся Сун 9
26611 2015 Вплив швидкості переміщення рукоятки весла на рух човна в циклі гребка у веслуванні академічному Бондар А.А. Сун 7
26610 2015 Особливості кутових положень біоланок тіла спортсменок при виконанні гребної локомоції у веслуванні академічному Бондар А.А., Гамалій В.В. Сун 6
26609 2016 Лінгвопрагматичні виміри сучасної транслятології Іваницька Н.Б., Вуколова В.О. Тд 7
26608 2016 Blended learning: steps to success Ivanytska N. Тд 4
26607 2017 Функціонування англомовних еквівалентів українських лінгвістичних метаодиниць у світовому науковому інформаційному просторі Іваницька Н.Б. Сун 6
26606 2017 Untranslatability from the perspective of translation models Ivanytska N. Тд 4
26605 2017 Англійські політичні неологізми в перекладацькому аспекті Іваницька Н.Б. Тд 7
26604 2017 Лінгвоперекладознавчі аспекти вторинного тексту Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Сун 5
26603 2017 Міжмовна синтагматика дієслів у проекції на предикативно-адвербіальну реченнєву модель оцінної семантики Іваницька Н.Б. Сун 8
26602 2017 As prerequisite program marketing international business diversification of agricultural enterprises of ukraine Kovinko O M (Танасійчук А.М.) СWeof 4
26601 2019 Маркетинг Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Нп 50
26600 2019 Імплементація стратегії диверсифікації в маркетингових планах підприємств Танасійчук А.М., Дерещук В.В., Кудинська О.С. Сун 7
26599 2016 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. Тд 9
26598 2017 Ерратологічні аспекти оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. Сун 8
26597 2017 Міжмовна дієслівна синтагматика у сфері предикативної моделі стану. Іваницька Н.Б. Сун 8
26596 2017 Англійські аналітичні дієслівні лексеми: перекладознавчий аспект Іваницька Н.Б. Сун 8