The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27357 2020 Trends in the implementation of social policy in Ukraine Smaglo O. Суз 66
27356 2020 Application of the program-target method in budget management Prokopets L., Kantsur I., Hats L., Kharchenko T., Smahlo O. СSc 78
27355 2020 ТНК як суб’єкт міжнародного інвестування Смагло О. Суз 76
27354 2020 Міжнародні фінанси: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп 87
27353 2020 Фінансова та біржова діяльність: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп 157
27352 2020 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп 96
27351 2020 Фінансовий моніторинг: робоча програма з дисципліни Смагло О.В. Рп 78
27350 2020 Функціонування та реалізація фінансової політики Смагло О.В. Сун 78
27349 2021 Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 64
27348 2021 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л.М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 76
27347 2021 Optimization of training the translators in higher educational institutions through “soft skills” formation Dovhan L. Тд 78
27346 2021 Цифрова компетентність як одна з професійно значущих компетентностей майбутніх економістів Радзіховська Л. Тд 67
27345 2021 Використання табличного процесора MS EXCEL в економіко-математичному моделюванні Радзіховська Л.М. Тд 67
27344 2021 Особливості формування та реалізації конкурентних переваг закладів ресторанного господарства в сучасних ринкових умовах Постова В.В. Сун 86
27343 2021 Використання кластерних ініціатив в системі розвитку ресторанного господарства України Постова В.В. Сун 70
27342 2021 Crisis Management of Restaurant Business in Modern Conditions Klymchuk A., Postova V., Moskvichova O., Hryhoruk I. СSc 101
27341 2021 Офісні комп’ютерні технології. Робоча програма Новицький Р. М., Гусак Л. П. Рп 94
27340 2021 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л. М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 69
27339 2021 Проєкт готелю на 80 місць у м. Івано-Франківськ (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщенням для прийому, оформлення і розміщення споживачів та виробничими приміщеннями ресторану (гарячий цех)) Скакодуб М. В. Дрп 60
27338 2021 Проєкт готелю на 50 номерів в м. Львів (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщеннями житлової групи (номер стандарт) та торговельною залою бару) Сидоренко І. Ю. Дрп 57