The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26929 2019 Управлінська звітність оптимізації ціноутворення Гладій І.О. Тд 29
26928 2019 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління агропромисловим підприємством: принципи побудови Гладій І.О. Сун 26
26927 2020 Економічна сутність калькулювання собівартості продукції Гладій І.О. Тд 31
26926 2020 Ключові положення організації обліку товарів та розрахункових операцій з постачальниками Майстер Л.А., Гладій І.О., Дзюба О.М. Суз 52
26925 2020 Diversification strategy in management information systems of the competitive behavior of the enterprise on the market Hladii I., Chernikova I., Chernikova G., Naumova T., Korobkina I., М(з 25
26924 2020 Система організації обліку депозитних операцій комерційного банку Гладій І.О. Сун 39
26923 2020 Формування системи управлінської звітності в процесі реалізації стратегії підприємства Гладій І.О. Сун 35
26922 2020 Формування управлінської звітності в управлінні ризиками фінансової діяльності Гладій І.О. Тд 28
26921 2017 Translating Culture: Foreignization VS Domestification Ткачук, Тетяна Іванівна Сун 131
26920 2018 Cultural Translation VS Cultural Appropriation Ткачук, Тетяна Іванівна; Паславська, Інга Болеславівна Сун 43
26919 2019 Ethnocultural factors affecting intercultural communication effectiveness Нечипоренко В.О. Тд 33
26918 2019 Особенности языковой личности писателя-билингва Нечипоренко В.О. Сун 35
26917 2019 Identities of Bilingual Authors Нечипоренко В.О. Сун 48
26916 2019 Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу Нечипоренко В.О. Сун 35
26915 2019 The Skopos Theory of Translation and Its Basic Rules Нечипоренко В.О. Тд 36
26914 2020 Лингвальные и визуальные средства воздействия в англоязычном рекламном дискурсе Нечипоренко В.О. Сун 39
26913 2020 Эмоциональный аспект воздействия англоязычной социальной рекламы Нечипоренко В.О. Сун 41
26912 2020 Bilingual Authors and Their Vision of Self-Translation Нечипоренко В.О. Сун 30
26911 2020 Ethnocentrism and Stereotyping Нечипоренко В.О. Тд 31
26910 2011 Проблеми внутрішнього аудиту в банківських установах Кудирко О.М., Разборська О.О. Тд 35