The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28988 2022 Обґрунтування вибору рослинної сировини для розробки йогуртового десерту Калініна Г.П., Крижак Л.М., Іваніщева О.А. Сун 76
28987 2023 Забезпечення населення житловими субсидіями та дослідження державних субвенцій на надання житлових субсидій = Provision of housing subsidies to the population and research on state subsidies for the provision of housing subsidies Павлюк Т.І. Сун 69
28986 2023 Маркетинг сталого розвитку: досвід ЄС = Sustainable development marketing: EU experience Довгань Ю.В., Середницька Л.П. Сун 96
28985 2023 Basic marketing management tools = Базовий маркетинговий інструментарій управління Polishchuk I.I., Dovhan Yu.V. Суз 63
28984 2023 Speech etiquette as a socio-linguistic phenomenon of the behavior characteristics of an economic profile specialist of Ukraine = Мовленнєвий етикет як соціально-лінгвістичне явище характеристики поведінки фахівця економічного профілю України Tymkova V., Lebedieva N. Сун 51
28983 2023 Удосконалення технології виробництва овочевих консервів (на матеріалах Сатанівського консервного заводу) Рейма М.А. Дрп 112
28982 2023 Удосконалення технології виробництва цукатів (на матеріалах ресторану «Scandale royal») Турчик В.А. Дрп 64
28981 2023 Удосконалення технології виробництва італійських сирів без дозрівання (на матеріалах ТОВ «Аверса-Україна») Чернишева Ю.О. Дрп 65
28980 2023 Удосконалення технології виробництва карамелі (на матеріалах ТОВ «Вінницька цукерка») Шевчук Г.С. Дрп 60
28979 2023 Удосконалення технології виробництва соусів із використанням регіональної сировини (на матеріалах ресторану «Хочу з’їсти&Реберня на Михайлівській») Шелест В.В. Дрп 58
28978 2023 Удосконалення технології приготування смажених страв із м’яса (на матеріалах ресторану «T-Bone») Яківчук В.С. Дрп 78
28977 2023 Удосконалення технологічного процесу виготовлення тортів із застосуванням новітніх технік та способів оздоблення (на матеріалах ПРАТ «Полонський хлібозавод») Яремчук О.І. Дрп 113
28976 2023 Організація ресторанного господарства = Restaurant business management Іваніщева О.А. Мв 0
28975 2023 Інноваційні технології ресторанної продукції = Innovative technologies of restaurant products Семко Т.В., Іваніщева О.А. Рп 0
28974 2023 Інноваційні технології ресторанної продукції = Innovative technologies of restaurant products Семко Т.В., Іваніщева О.А. Мв 0
28973 2023 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. Рп 0
28972 2023 Маркетинговий менеджмент = Marketing management Довгань Ю.В. Мв 0
28971 2023 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. Мв 0
28970 2023 Маркетинговий аналіз = Marketing Analysis Поліщук І.І. Рп 0
28969 2023 Виробнича (переддипломна) практика = Practical training (pre-diploma) Поліщук І.І. Рп 0