The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28305 2022 Державна служба = Рublic service Махначова Н.М. Мв 0
28304 2022 Сучасні тенденції інвестування в Україні = Сurrent investment trends in Ukraine Чернега В.В., Полозун А.Л., Касьян А.В. Сун 26
28303 2022 Аналіз оподаткування доходів фізичних осіб в Україні на сучасному етапі Чернега В.В., Мовчан Д.О. Сун 26
28302 2022 Податкова система = Тhe tax system Нікітішин А.О. С 1
28301 2022 Страхування = Insurance Абдуллаєва А.Є. С 1
28300 2023 Офісні комп’ютерні технології = Оffice computer technologies Новицький Р.М., Гусак Л.П. Мв 1
28299 2023 Теорія організації = Тheory of organization Іванченко Г.В. Здп 0
28298 2016 Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні Мартинова Л.Б. Сун 12
28297 2016 Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС Мартинова Л.Б. Сун 14
28296 2016 Social mechanisms of human potential competitiveness enhancing Мартинова Л.Б. Суз 22
28294 2016 Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС Мартинова Л.Б. Сун 25
28293 2016 Формування системи показників оцінення конкурентоспроможності людського потенціалу Мартинова Л.Б. Сун 15
28292 2023 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Самохвал О.О. Мв 0
28291 2021 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Іваницька Н.Б., Яблочнікова В.О. Рп 0
28290 2018 Муніципальне право Махначова Н.М. Мв 0
28289 2015 Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів Мартинова Л.Б. Сун 20
28288 2016 Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу = Тhe evolution of scientific views and concepts regarding the creation and improving the human potential competitiveness Мартинова Л.Б. Сун 17
28287 2016 Аналіз чинників та напрямів підвищення людського потенціалу в Україні Мартинова Л.Б. Сун 14
28286 2016 Старіння населення як виклик відтворенню соціально-демографічного потенціалу Мартинова Л.Б. Сун 15
28285 2016 Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни Мартинова Л.Б. Суз 16