The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27729 2022 Гігієна та санітарія переробних підприємств Головко М.П., Власенко І.Г., Головко Т.М., Семко Т.В. Нп 20
27727 2022 Хліб: історія і сучасність Петращук І., Пахомська О. Тд 25
27726 2022 Антикафе - новий напрямок у ресторанному бізнесі Петращук І., Пахомська О. Тд 30
27725 2022 Використання лікарських рослин у харчовій промисловості Кухар В., Пахомська О. Тд 15
27724 2022 Десерт королів: історія морозива Іпатова Д., Пахомська О. Тд 21
27723 2022 Інтернет-технології, які змінюють ресторанний бізнес Заболотна Л., Пахомська О. Тд 13
27722 2022 Готельний та ресторанний бізнес: реалії сьогодення Горенська Д., Пахомська О. Тд 21
27721 2022 Високі кухонні технології: молекулярна кулінарія Баранюк М., Пахомська О. Тд 14
27720 2022 Курортна справа = Resort business Власенко І.В., Антонюк К.Г. Мв 10
27719 2022 Ресторанний бізнес: реалії на перспективи майбутнього Пахомська О.В. Тд 20
27718 2022 Нанотехнології: реальність харчової промисловості Пахомська О.В. Тд 17
27717 2022 Аналіз ринку споживачів в туристичній сфері Білоцька О.І., Кізюн А.Г. Тд 26
27716 2022 Значення туристичного брендингу дестинації для підвищення конкурентноспроможності Кізюн А.Г. Тд 19
27715 2022 Зміст та характеристика підходів до визначення інвестиційної привабливості туризму Антонюк К.Г. Тд 22
27714 2022 Розважальна складова як сучасний тренд в ресторанному сервісі Постова В.В. Тд 15
27713 2022 Система автоматизації обліку для закладів ресторанного господарства Постова В.В. Тд 12
27712 2022 Вплив процесу глобалізації на формування ресторанного бізнесу Постова В.В. Тд 19
27711 2022 Організація ресторанного господарства = Restaurant business management Постова В.В. Мв 15
27710 2022 Кваліфікаційна робота = Qualification work Павлюк Т. Мв 12
27709 2022 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Мартинова Л., Павлюк Т. Рп 12