The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27960 2022 Дизайн = Design Швець В.В., Вівсюк І.О. Мв 1
27959 2022 Бізнес-маркетинг = Business marketing Поліщук І.І. Рп 0
27958 2020 Маркетинг інновацій = Мarketing innovation Громова О.Є. Рп 0
27957 2020 Поведінка споживачів = Сonsumer behavior Громова О.Є. Рп 0
27956 2020 Стратегічний маркетинг = Strategic marketing Громова О.Є. Рп 0
27955 2020 Музеєзнавство та музейно-виставкова справа Антонюк К.Г. Мв 1
27954 2020 Соціальна робота в громаді = Social work in the community Мартинова Л.Б., Стратійчук В.М. Рп 0
27953 2020 Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise” Стратійчук В.М. Суз 39
27952 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Стратійчук В.М. Мв 0
27951 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Стратійчук В.М. Мв 0
27950 2021 Соціальні стандарти держав Європейського Союзу = Social standards of the European Union Стратійчук В.М. Мв 0
27949 2022 Formation of Social Ukraine’s Policy on the Principles of Social Governance in EU Countries = Formación de la Política de Ucrania Social sobre los Principios de Gobernanza Social en los Países de la UE Sulieimanova L.F., Bohdan Y.V., Deliia O.V., Bilousov Y.M., Pavlyuk T.I. Суз 51
27948 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of businesses Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Рп 0
27947 2021 Проблеми збереження культурної спадщини України = The problems of conservation of cultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. Суз 35
27946 2021 Соціальні стандарти держав європейського союзу = Social standards of the european union Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Рп 0
27945 2021 Поведінка споживачів = Consumer behavior Громова О.Є. Мв 0
27944 2022 Маркетинг інновацій = Іnnovation marketing Громова О.Є. Мв 0
27943 2022 Індустріальний маркетинг = Іndustrial marketing Громова О.Є. Рп 0
27942 2022 Особистісно-професійне становлення майбутніх соціальних працівників у вимірі превентивних стратегій = Рersonal and professional development of future social workers in the dimension of preventive strategies Штифурак В., Штифурак В. Сун 68
27941 2019 Стратегічний маркетинг = Strategic marketing Громова О.Є. Мв 0