The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27009 2016 Критерії оцінки операційних та фінансових ризиків Коцеруба Н. В. Тд 46
27008 2018 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв 53
27007 2019 Multidimensionality of literary texts Gladio S. V. Сун 39
27006 2020 Синергетика перекладу : робоча програма з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» Гладьо С.В. Рп 73
27005 2020 Філологічна герменевтика : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв 46
27004 2020 Філологічна герменевтика : робоча програма з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська» Гладьо С.В. Рп 38
27003 2020 Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська» Гладьо С.В. Мв 87
27002 2020 Інтерпретація художнього тексту: робоча програма для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська» Гладьо С.В. Рп 52
27001 2020 Процедури та прийоми аналізу в процесі аудиту реалізації продукції підприємства Коцеруба Н. В. Тд 58
27000 2020 Artistic symbols in short stories: myth or reality Gladio S.V. Сун 51
26999 2020 Tendencies and Patterns of Contemporary Youth Speech Gladio S.V. Сун 46
26998 2011 Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського обліку Коцеруба Н. В. Сун 138
26997 2016 Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Коцеруба Н.В., Грицина Р.Р., Білецька Н.В. Сун 51
26996 2018 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун 92
26995 2018 Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун 42
26994 2019 Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун 185
26993 2020 Neoteric vistas and common issues in elearning environment Zamkova Natalia, Gladio Svitlana Суз 49
26992 2019 Фінансова безпека підприємств: методи підвищення та механізми фінансового контролю Даценко Г. В. М(в 39
26991 2019 Облік лікарських засобів в закладах охорони здоров’я Даценко Г. В. Сун 50
26990 2019 Облік і контроль лікарських засобів та наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я Даценко Г. В., Майстер Л. А. Сун 36