The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27688 2019 Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід Корж Н.В. Сун 21
27687 2019 Соціальний захист населення України Павлюк Т.І. Сун 15
27686 2019 Аналіз діяльності підприємств електронної комерції Лобачева І.Ф. Сун 23
27685 2019 Рівень бідності в Україні та його причини Павлюк Т.І., Новак І.Г. Сун 17
27684 2019 Оцінка продуктивності праці в регіональному розрізі на сучасному етапі розвитку економіки України Заюков І.В. Сун 24
27683 2019 Model of electronic public health management on the example of the territorial community of Vinnytsia region Nebava M.I., Savina Т.В., Zayukov I.V., Vasazhenko N.O., Lesko O.Yo., Smolarz A., Ormanbekova A. СSc 24
27682 2020 Складові елементи механізму управління розвитком персоналу інноваційно активного підприємства Бабчинська О.І. Сун 18
27681 2020 Мотивація працівників до інноваційного розвитку підприємства в Україні Бабчинська О.І. Сун 14
27680 2020 Моніторинг розвитку персоналу інноваційно-активного підприємства Бабчинська О.І. Сун 13
27679 2020 Формування механізму екологічного менеджменту в контексті концепції сталого розвитку Бабчинська О.І. Сун 12
27678 2020 Інструменти формування механізму екологічного менеджменту в сучасних умовах Бабчинська О.І. Сун 13
27677 2020 Формування механізму управлінського консультування в сучасних умовах Корж Н., Бондарчук Л. Суз 15
27676 2020 Оцінювання потенційних економічних втрат через самогубства працездатного населення Причорноморського економічного регіону Заюков І.В. Сун 15
27675 2020 Вплив пандемії COVID-19 на готельну галузь Корж Н.В., Онищук Н.В. Сун 15
27674 2020 Розвиток сільського зеленого туризму у Вінницькій області Корж Н.В., Онищук Н.В. Сун 22
27673 2020 Економічний аналіз – передумова розробки стратегії управління товарооборотом підприємства Лобачева І.Ф. Сун 19
27672 2020 Аналіз земельно-іпотечного кредитування як джерела залучення інвестицій Лобачева І.Ф., Поліщук Н.В. Сун 17
27671 2021 Social-economic development of the United Territorial Communities and development of a strategy for sustainable development (case of Ukraine) Tarasenko D., Тsyklaurі O., Belei S., Rіabenka M., Mazurkevych I., Bashlai S. СSc 18
27670 2021 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій України та Німеччини Ніколіна І.І., Ткачук К.М. Суз 21
27669 2021 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Південній Кореї Ніколіна І.І., Коваль М.О. Суз 21