The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27920 2020 Економічна теорія Осіпова Л.В. Рп 0
27919 2020 Економічна теорія Осіпова Л.В. Рп 7
27918 2017 Соціально-психологічні явища у взаємовідносинах особистості та групи Штифурак В.Є. Тд 37
27917 2018 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. Здп 0
27916 2019 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. Здп 0
27915 2019 Економіко-математичне моделювання Добровольська Н.В., Радзіховська Л.М. Рп 0
27914 2019 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Окл 0
27913 2020 Моделювання бізнес-процесів = Вusiness process modeling Мерінова С.В., Добровольська Н.В. Рп 6
27912 2021 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Мв 1
27911 2021 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л.В. Рп 1
27910 2021 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л.В. Рп 1
27909 2019 Права дитини в законодавстві України на сучасному етапі Штифурак В.Є. Знп 27
27908 2020 Маркетингова цінова політика = Marketing price policy Пчелянська Г.О. Рп 0
27907 2020 Маркетингова товарна політика = Marketing commodity policy Поліщук І.І., Середницька Л.П. Рп 0
27906 2022 Проблеми фінансового забезпечення державних соціальних гарантій в Україні Гарбар В.А., Павлюк Т.І. Тд 38
27905 2022 Метабіотики – розвиток пробіотичної концепції Крижак Л.М., Калініна Г.П. Сун 27
27904 2022 Система соціального захисту найбільш вразливих верств населення в Україні = Social protection system of the most vulnerable layers of the population in Ukraine Павлюк Т.І., Юрчик І.Б. Сун 37
27903 2022 Перспективи удосконалення системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення: закордонний досвід = Рrospects for improving the social protection system of the most vulnerable sections of the population: foreign experience Павлюк Т.І., Юрчик І.Б. Сун 32
27902 2018 Інформаційні системи і технології в туризмі Добровольська Н.В. Мв 0
27901 2019 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. Мв 10