The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26553 2020 Бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства Головчук Ю.О., Середницька Л.П. Сун 8
26552 2020 Аналіз впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства як інструмент зниження рівня невизначеності й ризику Головчук Ю.О. Сун 4
26551 2020 Жанрові теорії перекладу: робоча програма дисципліни Чугу С.Д. Рп 12
26550 2013 Representation of Temporal realtions in Narrative Сhugu Svitlana Суз 9
26549 2017 Formulaic language sequences in discourse and narrative: constructionist approach Сhugu Svitlana Сун 15
26548 2017 Вербалізація комунікативної стратегії переконування в художньому тексті: лінгво-прагматичний аспект Чугу С.Д. Сун 13
26547 2017 Концептуальний вимір художнього тексту у інтерпретативній парадигмі Чугу С.Д. Сун 7
26546 2017 Dealing with challenges in an efl class: effective tips Сhugu Svitlana Суз 7
26545 2018 Дослідження сучасного англомовного газетного тексту в категоріях медіалінгвістики Чугу С.Д. Сун 7
26544 2018 Cognitive Perespective of Meaning Interpretation in Translating Narrative Texts Сhugu Svitlana Сун 8
26543 2019 Основні тенденції розвитку туристиичних послуг і туроперейтингу та впровадження світового досвіду управління туристичною галуззю в Україні Кізюн А.Г. Сун 13
26542 2019 Інтерпретативний підхід до декодування символів культури в перекладі Чугу С.Д. Сун 7
26541 2019 The art of reading: enhancing reading comprehension strategies in the esp classroom Сhuhu Svitlana Суз 5
26540 2019 Decoding intercultural diversity in translation Chugu Svitlana, Gladio Svitlana Сун 9
26538 2020 Cognitive, pragmatic and interpretative dimensions of narrative texts in current translation studies Сhugu Svitlana Сун 8
26537 2020 Жанрові теорії перекладу: методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Чугу С.Д. Мв 10
26536 2013 Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання Даценко Г.В., Левченко І.А. Сун 10
26535 2016 Міжнародний досвід фінансування інноваційної діяльності у сфері вищої освіти Демченко О.П. Сун 8
26534 2016 Пуш- і пул-стратегії комерціалізації результатів наукових досліджень у політиці фінансування ВНЗ Демченко О.П. Сун 8
26533 2016 The financial services market of Ukraine: problematic aspects and development trends Demchenko O.P. Сун 6