The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26989 2013 Дослідження теоретичних аспектів стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства Кудирко О. М., Даценко Г. В. Сун 41
26988 2019 Формування механізму фінансового контролю у підвищенні безпеки промислових підприємств Даценко Г. В. Сун 74
26987 2019 Оцінка ризику як основа підвищення фінансової безпеки підприємства Даценко Г. В. Сун 41
26985 2020 Pedagogical Conditions of Professional Competence’s Formation of Experts in Tourism in the Process of Studying English Bondar Nataliia Dmytrivna Сун 40
26984 2013 Теорія фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Мв 61
26983 2017 Інвентаризація як метод контролю збереження товарноматеріальних цінностей підприємства Гладій І.О. Сун 49
26982 2018 Дью Дилідженс: робоча програма Даценко Г.В. Рп 38
26981 2012 Тенденції соціально-економічного розвитку: мікро- та макроекономічний аспект. Павлюк Т. І. Сун 43
26980 2016 Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України. Павлюк Т. І., Гусак К. Ю. Сун 34
26979 2016 Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці Павлюк Т. І. Сун 60
26978 2020 Теорія та практика соціального забезпечення : робоча програма. Мартинова Л. Б., Павлюк Т. І. Рп 37
26977 2020 Теорія та практика соціального забезпечення : методичні рекомендації до написання курсових робіт Хачатрян В. В., Павлюк Т. І. Мв 65
26976 2020 Економічна теорія : завдання до практичних занять. Павлюк Т. І. Здп 279
26975 2012 Теорія фінансово-господарського контролю : збірник практичних завдань з дисципліни Даценко Г. В. Здп 39
26974 2013 Теорія фінансово-господарської діяльності : Опорний конспект лекцій Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Окл 45
26973 2013 Теорія фінансово-господарської діяльності : збірник практичних завдань для практичних занять з дисципліни Даценко Г. В., Ковальчук С. П. Здп 57
26972 2016 Контроль державних закупівель : програма та робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп 46
26971 2016 Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв 54
26970 2017 Організація державного фінансового контролю : Робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп 43
26969 2017 Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв 77