The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27103 2019 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп 79
27102 2021 Theoretical foundations of forming the competitiveness of restaurant business establishments Mazurkevich I., Postova V. М(з 66
27101 2019 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв 207
27100 2019 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп 3172
27099 2019 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл 653
27098 2019 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. Здп 84
27097 2020 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 68
27096 2020 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 122
27095 2020 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС "магістр", спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 131
27094 2020 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма. Ступінь вищої освіти «бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Гладій І.О. Рп 87
27093 2020 Лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів: Кваліфікаційна робота Антоненко В.В. Дрп 68
27092 2020 Сюжетно-стилістична варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу: Кваліфікаційна робота Бондар А. Дрп 63
27091 2020 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г. В. Сун 110
27090 2020 Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств Даценко Г. В. Сун 121
27089 2020 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г. В. Сун 76
27088 2020 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма спеціальність 081 «Право». Гаврилюк Н.М. Рп 66
27087 2020 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма за спеціальністю 073 «Менеджмент» Гаврилюк Н.М. Рп 66
27086 2020 Управлінська звітність: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Гладій І.О. Рп 68
27085 2021 Конкурентоспроможність в ресторанному бізнесі Постова В.В. Тд 71
27084 2021 Сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Шведюк О. Дрп 75