The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27297 2019 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун 107
27296 2020 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл 631
27295 2020 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл 222
27294 2021 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. Тд 102
27293 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 103
27292 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Суз 96
27291 2021 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. Сун 95
27290 2021 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. Тд 96
27289 2021 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. Тд 94
27288 2021 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. Суз 128
27287 2021 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. Сун 81
27286 2021 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Суз 94
27285 2021 Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. М(з 148
27284 2021 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька Н.Б. Сун 807
27283 2021 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. Сун 246
27282 2021 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна Суз 114
27281 2015 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 111
27280 2015 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун 96
27279 2015 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун 97
27278 2020 Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр Кізюн А.Г. Сун 111