The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27668 2021 Порівняльний аналіз розвитку е-урядування України та Болгарії Ніколіна І.І., Баваровська Л.С. Суз 24
27667 2021 Тенденції запровадження технологій розумного міста в статегії розвитку міської громади Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун 25
27666 2021 The development of electronic payment systems in Ukraine and their security Polovenko L., Merinova S., Kopniak K. Суз 20
27665 2021 Роль криптовалюти у цифровій економіці Мерінова С.В., Половенко Л.П. Сун 21
27664 2021 Тенденції та проблеми розвитку інноваційних технологій в індустрії гостинності Половенко Л.П., Мерінова С.В. Сун 19
27663 2021 Theoretical and methodological aspects of strategic marketing at tourist business enterprises Mazurkevych I., Riabenka M., Postova V., Lukianets A. СWeof 23
27662 2021 М’ясопереробна галузь України: тенденції та перспективи Власенко І.Г., Семко Т.В. Сун 15
27661 2021 Технологія реалізації та облік міжбанківських розрахунків Копчикова І.В. Сун 19
27660 2021 Сучасні методи продажу товарів в управлінні товарними втратами Копчикова І.В. Сун 14
27659 2021 Organization of accounting and basic methods of analysis of commodity operations of a pharmaceutical enterprise = Організація обліку та основні методи аналізу товарних операцій фармацевтичного підприємства Kudyrko O., Krupelnytska I., Коpchykova I. Суз 19
27658 2021 Ринок праці в Україні: перспективи його розвитку Павлюк Т.І. Суз 21
27657 2020 Commodities as an object of management of a retail enterprise = Товарні запаси як об’єкт управління підприємства роздрібної торгівлі Kudyrko O., Krupelnytska I., Коpchykova I. СWeof 16
27656 2020 Виплати працівникам за національними та міжнародними обліковими стандартами Кудирко О.М., Дячук М.В. Сун 17
27655 2020 Організаційно-кадровий аудит як складник ефективності праці Кудирко О.М. Сун 19
27654 2020 Особливості обліку та контролю товарних операцій фармацевтичної галузі в Україні Кудирко О.М. Сун 17
27653 2020 Проблематика організації внутрішнього контролю на промислових підприємствах Даценко Г.В. Сун 18
27652 2020 Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в Україні: основні проблеми та напрями модернізації Даценко Г.В. Сун 20
27651 2020 Оцінювання продуктивності праці Причорноморського економічного регіону на сучасному етапі розвитку України Заюков І.В. Сун 14
27650 2020 Дослідження сутності та основних елементів маркетингової стратегії на підприємствах туристичного бізнесу Мазуркевич І.О., Рябенька М.О. Сун 19
27649 2020 Business processes of an enterprise: theoretical aspect and efficiency evaluation = Бізнес-процеси підприємства: теоретичний аспект та оцінка ефективності Merinova S., Polovenko L., Husak L. Суз 16