The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27900 2018 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. Знп 39
27899 2019 Правові основи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в сучасній Україні: міжнародне законодавство Штифурак В.Є. М(в 33
27898 2020 Лінійна алгебра та аналітична геометрія = Linear algebra and analytical geometry Добровольська Н.В. Окл 0
27897 2020 Маркетингова товарна та цінова політики = Marketing commodity and price policies Пчелянська Г.О., Середницька Л.П. Рп 0
27896 2020 Управління продажем та мерчандайзинг = Sales management and merchandising Поліщук І.І., Середницька Л.П. Рп 0
27895 2020 Управління продажем та мерчандайзинг = Sales management and merchandising Поліщук І.І., Середницька Л.П. Рп 0
27894 2020 Управління продажем та мерчандайзинг = Sales management and merchandising Середницька Л.П. Мв 0
27893 2020 Формування здатності до управлінської діяльності майбутніх юристів Штифурак В.Є. Сун 31
27892 2020 Маркетинг послуг = Service marketing Поліщук І.І., Середницька Л.П. Рп 0
27891 2020 Логістика = Logistics Поліщук І.І., Довгань Ю.В. Окл 0
27890 2021 Логістика = Logistics Поліщук І.І., Довгань Ю.В. Рп 0
27889 2021 Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України Крижак Л.М. Тд 27
27888 2022 Роль інновацій та інноваційного процесу в розвитку харчової промисловості України Крижак Л.М. Сун 32
27887 2022 New probiotic culture strains in the production of fermented dairy products Kryzhak L., Petliuk L. Сун 35
27886 2022 Антоціани із квітів Clitoria Ternate Крижак Л.М. Сун 53
27885 2022 Processing of output of oil-fat industry = Переробка відходів олійножирової промисловості Kryzhak L., Fialkovska L. Суз 37
27884 2022 Ультразвукові технології у харчовій промисловості Крижак Л. Сун 38
27883 2021 Брендинг = Branding Поліщук І.І. Рп 0
27882 2021 Психологічні особливості навчальної мотивації студентів-перекладачів різної форми навчання Шостак У. Сун 31
27881 2021 Influence of digital educational resources on didactic possibilities for the educational process (on the example of english language) Kostenko O., Frolova O., Barsuk S., Shostak U., Bondar N. СWeof 33